Sor

Bir Çocuğun Evdeki Hakları, Sorumlulukları ve Rolleri

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Bir Öğrencinin Aile İçindeki Hakları, Sorumlulukları ve Rolleri
Bir çocuğun ailesinde;

Evdeki Haklarımız
Sevgi ve şefkat görmek: Çocukların fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanması, sağlıklı bir gelişim için önemlidir.
Güvende hissetmek: Aile içinde güvende ve korunmuş hissetmek, çocuğun özgüveninin ve sağlıklı gelişiminin temelidir.
Eğitim hakkı: Çocukların eğitim hakkı, kişisel ve sosyal gelişimleri için önemlidir. Aile, çocuğun eğitime erişimini sağlamalıdır.
Sağlık hizmetlerinden yararlanma: Aile, çocuğun sağlık ihtiyaçlarını karşılamak ve düzenli sağlık kontrolünden geçirmekle yükümlüdür.
Beslenme ve barınma: Aile, çocuğun yeterli ve dengeli beslenme ile temiz ve sağlıklı bir yaşam alanı sunmalıdır.

Evdeki Rollerimiz
Evlat: Aile içinde çocuk, evlat rolünü üstlenir ve aileyle olan ilişkilerinde bu rolün gerektirdiği davranışları sergiler.
Kardeş: Eğer çocuğun kardeşleri varsa, kardeş rolünde, onlarla ilişkilerini sürdürür ve dayanışma içinde olması beklenir.
Öğrenci: Çocuk, aile içinde eğitim alanında öğrenci rolünü üstlenir ve aile üyelerinden destek alarak öğrenme sürecine katılır.

Evdeki Sorumluluklarımız
Aile kurallarına uymak: Çocuk, aile içinde belirlenen kurallara uymalı ve ortak yaşam alanının düzenine katkıda bulunmalıdır.
Evdeki görevleri yerine getirmek: Çocukların yaşlarına uygun olarak üstlenebileceği ev içi görevleri (ödevlerini yapmak, odalarını düzenlemek vb.) bulunmalı ve bu görevleri yerine getirmeleri beklenir.
Kardeşlerine karşı sorumluluklarını yerine getirmek: Eğer çocuğun kardeşleri varsa, onlara karşı sorumluluklarını yerine getirerek dayanışma içinde olmalıdır.
Aile üyelerine saygı göstermek: Çocuk, aile üyelerine saygı göstermeli ve onların haklarına riayet etmelidir.
Eğitim ve öğrenme sürecine katılım: Çocuk, eğitim sürecine aktif olarak katılarak, aile üyelerinin eğitimle ilgili beklentilerini karşılamaya çalışmalıdır.
1

Aşağıdaki sorumluluklardan hangisi çocuklara verilirse Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ihlal edilmiş olmaz?

 • A ) Satranç kulübüne katılması
 • B ) İşçi olarak çalıştırılması
 • C ) Okula gönderilmemesi
 • D ) Askere götürülmesi

2

Ben, Şehitkamil Ortaokulu 6. sınıf öğrencisiyim. Annem, babam, ninem ve kardeşimle beraber yaşıyorum.
Metne göre aşağıdakilerden hangisi Melike'nin üstlendiği rollerden biri değildir?

 • A ) Abla
 • B ) Öğrenci
 • C ) Sınıf başkanlığı
 • D ) Torun

3

Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir?

 • A ) Evdeki odasını düzenlemek
 • B ) Parkta oyun oynamak
 • C ) Ailenin verdiği işleri yapmak
 • D ) Derslerine düzenli çalışmak

4

Aşağıdakilerden hangisi etkin bir vatandaşın yapması gerekenlerden biri değildir?

 • A ) Oy kullanır.
 • B ) Vergisini istediği zaman öder
 • C ) Askerlik görevini yapar.
 • D ) Kanunlara ve kurallara uyar.

5

Aşağıdakilerden hangisi evde uymamız gereken sorumlularımızdan biridir?

 • A ) Ödevlerimizi yapmak
 • B ) Okula zamanında gitmek
 • C ) Odamızı toplamak
 • D ) Oyun oynarken kurallara uymak

6

Grupları oluşturan kişilere ne denir?

 • A ) Öğrenci
 • B ) Çalışan
 • C ) Yönetici
 • D ) Birey

7

Aşağıda verilenlerden hangisi sorumluluktur?

 • A ) Hastanede tedavi olmak.
 • B ) Düşüncelerini özgürce ifade edebilmek.
 • C ) Oynadığımız oyunda kurallara uymak.
 • D ) Okul kütüphanesinden yararlanmak.

8

Hangisi Sosyal Bilgiler dersinde öğrenebileceğimiz bilgilerden biri olamaz?

 • A ) İnsanların ekonomik faaliyetleri
 • B ) Vücudumuzun çalışma şeklini
 • C ) Yaşadığımız çevrenin coğrafi özellikler
 • D ) Ülkemize karşı görev ve sorumluluklarımız

"Bir Çocuğun Evdeki Hakları, Sorumlulukları ve Rolleri" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Etkin Vatandaşın Özellikleri Nelerdir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.