Sor

5.Sınıf Grup - Kalabalık - Kurum Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Toplumları oluşturan insanların her birine birey denir.
Grup, kalabalık ve kurum, sosyal yaşamın farklı yönlerini temsil eden ve birbirleriyle ilişkili kavramlardır.
Grup: Grup, ortak amaçlar doğrultusunda bir araya gelen ve sosyal etkileşim içinde olan insanların oluşturduğu sosyal yapıdır. Gruplar, bireyler arasındaki ilişkilerin ve ortak amaçların varlığıyla kalabalıklardan ayrılır. Gruplar, sosyal yaşamın temel yapı taşlarıdır ve insanlar arasında işbirliği, dayanışma ve sosyal bağların oluşmasına katkı sağlarlar.

Kalabalık: Kalabalık, rastgele bir araya gelmiş ve ortak bir amaçları olmayan insan topluluklarıdır. Bu tür toplulukların birliktelikleri kısa süreli ve geçicidir ve aralarında işbirliği ve dayanışma bulunmaz.

Kurum: Kurumlar, toplumsal bir hizmeti ya da ihtiyacı karşılamak için belli kurallara göre oluşturulan yapılar veya organizasyonlardır. Kurumlar, sosyal düzenin sürdürülmesine ve toplumsal yaşamın düzenlenmesine yardımcı olur.

Grup ve Kalabalık Farkı
Gruplar ve kalabalıklar, sosyal etkileşim ve amaçların varlığı veya yokluğu açısından birbirinden ayrılır. Gruplar, ortak amaçlar doğrultusunda etkileşim içinde olan bireylerden oluşurken, kalabalıklar ortak bir amaç olmaksızın rastgele bir araya gelmiş insanlardan oluşur.

Kalabalık


Rastlantı sonucu bir araya gelen insan topluluğuna kalabalık denir.
"Kalabalık" kelimesi, bir alanda çok sayıda insanın toplanması veya yoğun bir şekilde bir araya gelmesi anlamına gelir. Kalabalık terimi, genellikle tesadüfen bir araya gelen birden fazla insandan oluşan bir topluluğu ifade eder. Kalabalık oluşumu, genellikle bir etkinlik, gösteri, festival veya protesto gibi belirli bir olayın neden olduğu insanların bir araya gelmesi ile oluşur. Ancak, kalabalık aynı zamanda günlük hayatta da sokaklarda, alışveriş merkezlerinde veya toplu taşıma araçlarında oluşabilir.

Kalabalık, insanların farklı nedenlerle ve belirli bir süre için bir araya geldiği topluluklar olarak tanımlanır.
Kalabalıkların Özellikleri
Aralarında işbirliği ve dayanışma yoktur: Kalabalıkların üyeleri genellikle rastlantı sonucu bir araya gelir ve kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederler. Bu nedenle, işbirliği ve dayanışma, kalabalıklar arasında nadiren görülür.

Kalabalıktakiler birbirlerini tanımazlar: Kalabalıklarda bulunan insanlar, genellikle birbirlerini tanımaz ve bu nedenle birbirleriyle kişisel bağlar kurmazlar.

Kalabalıktakiler o an için bir araya gelmişlerdir: Kalabalıklar, rastlantı sonucu ve kısa süreli olarak bir araya gelirler. Örneğin, bir konser sonrası oluşan kalabalık, etkinlik sona erdikçe dağılacaktır.

Kalabalıktakilerin ortak bir amaçları yoktur: Kalabalıkta yer alan bireylerin ortak bir amacı olmamakla birlikte, her bir birey kendi amaçları doğrultusunda hareket eder. Örneğin, bir alışveriş merkezinde bulunan insanlar, farklı mağazalara giderek kendi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlar.

Kalabalıktakiler birliktelikler kısa sürelidir: Kalabalıkların bir arada bulunma süreleri genellikle kısa ve geçicidir. Bir etkinlik sonrası oluşan kalabalık, etkinliğin bitimiyle dağılacak ve bir daha bir araya gelmeyecektir.

Grup


Grup, belirli bir amaç için bir araya gelmiş ve sosyal etkileşim içinde olan insanların oluşturduğu sosyal bir yapıdır. Gruplar, bireyler arasındaki ilişkilerin ve ortak amaçların varlığıyla kalabalıklardan ayrılır. Gruplar, sosyal yaşamın temel yapı taşlarıdır ve insanlar arasında işbirliği, dayanışma ve sosyal bağların oluşmasına katkı sağlarlar.
Grup üyeleri, belirli bir amaç veya hedef doğrultusunda hareket eder ve bu amaçları gerçekleştirmek için işbirliği yaparlar.
Grupların Özellikleri
➥ Gruplar, genellikle belirli bir lider veya liderlik yapıları tarafından yönlendirilir.

➥ Gruplar, bireyler arasında düzenli iletişim ve etkileşimin olduğu sosyal yapılar olarak görülür.

➥ Grup üyeleri arasında, birbirlerini tanıma ve anlama temelinde kişisel bağlar kurulur.

Grupları oluşturan insanlar birbirlerini tanırlar: Grup üyeleri arasında, birbirlerini tanıma ve anlama temelinde kişisel bağlar kurulur. Bu bağlar, grubun sürekliliği ve işleyişi için önemlidir.

Aralarında işbirliği ve dayanışma vardır: Grup üyeleri, ortak amaçlarını gerçekleştirmek için birlikte çalışır ve birbirlerine destek olurlar. Bu, grupların işleyişinde önemli bir faktördür.

Belli bir amaç için bir araya gelmişlerdir: Gruplar, belirli hedefler ve amaçlar doğrultusunda bir araya gelir. Bu amaçlar, grup üyelerinin birbirleriyle işbirliği yapmasını ve dayanışma içinde hareket etmesini sağlar.

Birliktelikleri uzun sürelidir: Gruplar, kalıcı ve sürekli ilişkiler üzerine kurulur. Bu nedenle, grup üyelerinin birlikteliği genellikle uzun sürelidir.
Birey üye olduğu gruplarda farklı roller üstlenebilir: İnsanlar, üye oldukları gruplarda farklı roller ve sorumluluklar üstlenirler. Bu roller, grubun amaçlarına ve üyelerinin beceri ve yeteneklerine bağlı olarak değişir. Örneğin, bir kişi ailesinde ebeveyn rolünü üstlenirken, işyerinde yönetici veya çalışan rolünde olabilir.

Kurum


Çeşitli amaçlarla toplum yararına hizmet veren kuruluşlara kurum denir. Sosyal hizmetler veya gereksinimlerin karşılanması amacıyla belirli düzenlemelere göre oluşturulan yapılar olarak tanımlanır.

Kurumlar kamu ve özel organizasyonlar olmak üzere iki kategoriye ayrılır.

Kamu Kurumları: Devletin oluşturduğu ve denetlediği yapıları ifade eder. Eğitim kurumları, kamu hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve polis merkezleri gibi.

Özel Kurumlar: Bireylerin veya şirketlerin başlattığı ve yönettiği yapıları kapsar. Özel eğitim kurumları, özel hastaneler, eczane ve sürücü eğitim merkezleri gibi.

Kurumların Özellikleri:
✱ Yasa ve düzenlemelere uygun olarak oluşturulurlar.
✱ Toplumun bir gereksinimini gidermeye yöneliklerdir.
✱ Gönüllü veya maaşlı çalışanlara sahiptirler.

→ Aile, hem gruptur, hem kurumdur.
→ Her kurum aynı zamanda birer gruptur.
1

Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinde anlatılmaz.

 • A ) Solunum Sistemi
 • B ) Ülkemizin doğal güzellikleri
 • C ) Milli kültürümüz
 • D ) Haklarımız ve sorumluluklarımız

2

İnşaat Mühendisi Murat Bey evli ve iki çocuğu olan biridir. Boş vakitlerinde futbol oynamaktan zevk alır.
Buna göre hangisi Murat Bey'in sahip olduğu rollerden biri değildir?

 • A ) Mühendis
 • B ) Baba
 • C ) Dede
 • D ) Eş

3

Aşağıdakilerden hangisi evdeki sorumluluklarımızdandır?

 • A ) Dersleri dikkatli dinlemek
 • B ) Camları silmek
 • C ) İşte çalışmak
 • D ) İş bölümüne katılmak

4

Tarihte yaşamış Türk büyüklerini, Türk devletlerini, önemli olayları .......................... dersinde öğreniriz.

 • A ) Sosyal Bilgiler
 • B ) Matematik
 • C ) Fen Bilimleri
 • D ) Din Kültürü

5

Sahip olduğumuz en önemli hak hangisidir?

 • A ) Eğitim hakkı
 • B ) Sağlık hakkı
 • C ) Yaşama hakkı
 • D ) Barınma hakkı

6

Aşağıdakilerden hangisi gruba örnek olarak verilemez?

 • A ) Oyun oynayan çocuklar
 • B ) Okul basketbol takımı
 • C ) Aile
 • D ) Stadyumdaki seyirciler

7

Belirli bir amacı olmayan, kısa süreliğine bir araya gelen insanlara ne ad verilir?

 • A ) kulüp
 • B ) aile
 • C ) grup
 • D ) topluluk

8

Sosyal bilgiler dersi gören bir bireyin aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermesi beklenmez?

 • A ) Bireysel farklılıkları karşı çıkma
 • B ) Toplumun değerlerine saygı duyma
 • C ) Çevresini ve doğayı koruma
 • D ) Hak ve sorumluluklarının farkında olma

"5.Sınıf Grup - Kalabalık - Kurum Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Ünite Neler Öğrendik?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.