Sor

5. Sınıf Fen Bilimleri 4. Ünite Neler Öğrendik?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Öğrendiklerimizi Pekiştirelim-1


✔ Bir maddenin sıvı hâlden gaz hâle geçmesine Buharlaşma denir.
✔ Bir maddenin katı hâlden gaz hâle doğrudan geçişine Süblimleşme denir.
✔ Saf maddelerin sıvı hâlden katı hâle geçtiği sıcaklığa Donma Noktası denir.
✔ Saf bir maddenin katı hâlden sıvı hâle geçtiği sıcaklık değerine Erime Noktası denir.
✔ Isının birimi olarak genelde Kalori kullanılır.
✔ Farklı sıcaklıktaki maddeler birbirine temas ederse aralarında Genleşme veya Büzülme akışı olur.
✔ Sıcaklık ölçen araçlara Termometre denir.
✔ Erime noktası, donma noktası, kaynama noktası gibi özellikler saf maddeleri ayırt etmek için kullanılır.
✔ Eriyen saf katı maddenin erime süresinde sıcaklığı değişmez.
✔ Katı maddeler erirken çevrelerinden enerji alır.
✔ Saf sıvı maddelerin donmaya başladığı sıcaklığa donma noktası denir.
✔ Donma süresince saf sıvının sıcaklığı değişmez.
✔ Bir saf maddenin erime ve donma sıcaklığı birbirine eşittir.

Öğrendiklerimizi Pekiştirelim-2


✔ Saf sıvı maddenin kaynamaya başladığı sıcaklığa kaynama noktası denir.
✔ Kaynayan saf sıvıların kaynama süresince sıcaklığı değişmez.
✔ Farklı sıvıların kaynama sıcaklıkları birbirinden farklıdır.
✔ Kaynama sıcaklığı maddeler için ayırt edici bir özelliktir.
✔ 100 gram su ile 200 gram suyun donma sıcaklıkları aynıdır.
✔ Saf maddeler donduktan sonra sıcaklıkları azalır.
✔ Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine Erime denir.
✔ Sıvı bir maddenin ısı vererek katı hale geçmesine Donma denir.
✔ Sıcaklığı fazla olan maddeden az olan maddeye aktarılan enerjiye Isı denir.
✔ Isının etkisiyle maddenin hacminin artmasına Genleşme denir.
✔ Isının etkisiyle maddenin hacminin azalmasına Büzülme denir.
✔ Yanan bir kalorifer odaya ISI verir.
✔ Sağlıklı bir insanın vücut SICAKLIĞI 36,5 ºC dir.
✔ Buzdolabından çıkarılan içecek ortamdan SICAKLIK alır.
✔ Saf maddeler için erime ve kaynama noktası ayırt edici özelliktir.
✔ Bir maddenin verdiği ya da aldığı ısı kalorimetre kabı ile ölçülür.
✔ Isı geçişi sıcaklığı fazla olan maddeden az olana doğrudur.
✔ Saf maddeler erirken sıcaklığı sabit kalır.
✔ Buharlaşma olayı kaynama olayının tersidir.
✔ Kaynama olayı belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir.
✔ Buharlaşma olayı sıvının her tarafında gerçekleşir.
✔ Maddeler doğada katı, sıvı ve gaz hâlde bulunabilirler.
✔ Buzdolabından çıkarılan şişenin buğulanması BUHARLAŞMA olayına örnek verilebilir.
✔ Kaynama olayı gerçekleşirken sıcaklık sabit kalır, değişmez.
✔ Islak çamaşırların Güneş ışığı altında kuruması BUHARLAŞMA 'ya örnektir.
1

Gaz halindeki bir madde soğuk bir ortamla karşılaştığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

 • A ) Yoğuşarak sıvıya dönüşür
 • B ) Isı alarak Katı hale geçer.
 • C ) Isı alır.
 • D ) Isı vererek donar.

2

Isının etkisiyle maddenin hacminin azalmasına ..................... denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) Yoğunlaşma
 • B ) Süblimleşme
 • C ) Genleşme
 • D ) Büzülme

3

Aşağıda verilen tanımlardan hangisi yanlıştır?

 • A ) Erime: Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine denir
 • B ) Donma: Sıvı bir maddenin ısı vererek katı hale geçmesine denir
 • C ) Yoğuşma: Gaz bir maddenin ısı vererek katı hale geçmesine denir
 • D ) Buharlaşma: Sıvı bir maddenin ısı alarak gaz hale geçmesine denir.

4

Sıcaklığı ölçmeye yarayan aletlere ................................... denir.
Cümlede boş bırakılam yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) dinamometre
 • B ) termometre
 • C ) litre
 • D ) Joule

5

Aşağıda verilen olaylardan hangisi sadece burharlaşma sırasında gerçekleşir?

 • A ) Sıvının her yerinde gerçekleşir
 • B ) Sadece belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir
 • C ) Sıvı yüzeyinde gerçekleşir
 • D ) Kabarcıklar çıkarak gerçekleşir

6

Saf katı maddenin erimeye başladığı sıcaklığa ne ad verilir?

 • A ) donma noktası
 • B ) kaynama noktası
 • C ) erime noktası
 • D ) buharlaşma noktası

7

Aşağıdakilerden hangisi buharlaşmaya örnek değildir?

 • A ) Islak çamaşırların kuruması
 • B ) Naftalinin buharlaşması
 • C ) elimizdeki kolanyanın kuruması
 • D ) yazın sulanan yolların kuruması

8

 • I. Donma noktası
 • II. Erime noktası
 • III. Kaynama noktası
 • IV. Kütle
Yukarıdakilerden hangileri maddenin ayırt edici özelliklerindendir?

 • A ) I, II ve III
 • B ) II ve III
 • C ) I ve II
 • D ) II ve IV

"5. Sınıf Fen Bilimleri 4. Ünite Neler Öğrendik?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Isı ile Sıcaklık Arasındaki Farklar Maddeler Halinde" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.