Sor

5.Sınıf Sürtünme Kuvveti Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Bir cismin hareketini engelleyecek yönde, cisimle yüzey arasında oluşan kuvvete sürtünme kuvveti denir. Sürtünme kuvveti temas gerektiren bir kuvvettir.

Sürtünme kuvveti, cisimlerin hareketini engelleyen bir kuvvettir ve yüzeyler arasındaki temasla oluşur. Pürüzlü yüzeylerde sürtünme kuvveti artar, hareketi zorlaştırırken, düz yüzeylerde sürtünme kuvveti azalır. Sürtünme kuvveti, sıvılarla da etkileşimde bulunur; su direnci ve hava direnci buna örnek olarak verilebilir.

Sürtünme kuvveti, günlük yaşamda olumlu ve olumsuz etkiler yaratır. Olumsuz etkilerini azaltmak için araçlar ve makine tasarımları sürtünmeyi düşüren şekilde geliştirilir ve sürtünme azaltıcı yağlar kullanılır. Bu yakıt tasarrufu sağlar ve aşınmayı önler.

Ancak sürtünme kuvvetinin olumlu yönleri de vardır. Özellikle kaygan yollarda, araçların kaymasını önlemek ve kontrolü sağlamak için sürtünmeyi artıran kış lastikleri veya zincirler kullanılır.

Sürtünme Kuvvetinin ÖzellikleriSürtünme kuvvetinin yönü, hareket yönüne daima zıttır: Sürtünme kuvveti, hareket eden bir cismin hareket yönüne karşı etki eder.

Sürtünme kuvveti temas gerektiren bir kuvvettir: Sürtünme kuvveti, cisimler arasındaki temas yüzeylerinde meydana gelir.

Sürtünme kuvveti cismin hareketini yavaşlatır ve durdurur: Sürtünme kuvveti, hareket eden cisimleri yavaşlatır ve durmalarına neden olur.

Sürtünme kuvveti duran cismin hareket etmesini zorlaştırır: Sürtünme kuvveti, hareketsiz cisimlerin hareket etmeye başlamasını güçleştirir.

Cismin hareket edebilmesi sürtünmeyi yenmesine bağlıdır: Cisimleri hareket ettirmek için, sürtünme kuvvetinin etkisini aşacak bir kuvvet uygulamamız gerekir.

Sürtünme kuvveti pürüz yüzeylerde fazla, kaygan yüzeyde azdır: Sürtünme kuvveti, pürüzlü yüzeylerde daha büyük olurken, kaygan yüzeylerde daha azdır.

Sürtünme kuvveti yüzeyin cinsine bağlı olarak değişir: Farklı yüzeyler arasındaki sürtünme kuvveti, yüzeylerin malzemelerine ve yapısına bağlı olarak değişir.

Sürtünme kuvveti cisimleri hareket ettiremez: Sürtünme kuvveti, cisimleri hareket ettirmeye yetecek bir enerji sağlamaz; sadece hareketi zorlaştırır veya durdurur.

Sürtünme kuvvetini azaltmak için neler yapılabilir?


Yüzeylerin pürüzsüzleştirilmesi: Düz ve pürüzsüz yüzeyler sürtünme kuvvetini azaltır.

Cisimlerin altına tekerlek takılması: Tekerlekler, sürtünme kuvvetini azaltarak hareketi kolaylaştırır.

Makinelerin yağlanması: Yağlama, sürtünme kuvvetini azaltarak makinelerin daha verimli çalışmasını sağlar.

Kaygan zeminler kullanılması: Buzlu, karlı veya ıslak zeminler sürtünme kuvvetini düşürerek kayganlık sağlar.

Hidrodinamik veya aerodinamik tasarımlar: Araç ve ekipman tasarımlarında sürtünmeyi azaltacak aerodinamik ve hidrodinamik şekiller kullanılabilir.

Sürtünme kuvvetini artırmak için neler yapılabilir?


Pürüzlülüğün artırılması: Yüzeyin pürüzlülüğünü artırmak, sürtünme kuvvetini yükseltir.

Cisimlerin ağırlığının artırılması: Cisimlerin ağırlığının artması, sürtünme kuvvetini de artırarak hareketi zorlaştırır.

Sürtünme artırıcı malzemeler kullanılması: Kauçuk gibi sürtünmeyi artıran malzemeler kullanarak sürtünme kuvveti yükseltilebilir.

Yüzeyler arasındaki basıncın artırılması: Yüzeyler arasındaki basıncı artırarak sürtünme kuvveti artırılabilir.

Sürtünme katsayısı yüksek malzemeler seçilmesi: Yüzeyler arasında sürtünme katsayısı yüksek malzemeler kullanarak sürtünme kuvvetini artırabiliriz.

Hava Direnci ve Su Direnci


✔ Havadaki sürtünme kuvvetine "hava direnci" de denir. Cismin hava içindeki hızını azaltır.

✔ Sudaki sürtünme kuvvetine "su direnci" de denir. Su direnci, su içerisinde hareket eden cismin hareketini zorlaştırır.

Hava direnci ve su direnci, cisimlerin hareketlerine karşı etki eden doğal kuvvetlerdir. İkisi de hareket eden cisimlerin hızlarını ve enerji tüketimlerini etkiler. Hava ve su direnci, taşıtların ve canlıların hareket kabiliyetini ve enerji verimliliğini önemli ölçüde etkileyen faktörlerdir.

Hava direnci, atmosferde hareket eden cisimlerin karşılaştığı dirençtir. Paraşütler, hava direncini artırmak için tasarlanır, bu sayede yavaşça ve güvenli bir şekilde yere inilmesi sağlanır. Otomobil ve uçaklar ise hava direncini azaltmak amacıyla aerodinamik yapıya sahiptir. Uçakların burun kısımları sivri yapılarak hava direnci azaltılır ve enerji verimliliği artar.

Su direnci, su içerisinde hareket eden cisimlere etki eden sürtünme kuvvetidir ve cismin hareketine zıt yönde etki eder. Balıklar, vücut şekilleri ve üzerlerindeki kaygan pullar sayesinde su direncinden daha az etkilenir ve bu, sudaki hareketlerini kolaylaştırır. Eğer su direnci olmasaydı, balıkların suda yüzme mekaniği büyük ölçüde değişirdi.

Denizaltılar ve gemiler, su direncinden daha az etkilenecek şekilde tasarlanmıştır. Denizaltılar, hidrodinamik yapıları sayesinde su altında düşük dirençle hareket ederler. Gemilerin ön kısımlarının V şeklinde yapılması, su direncini azaltarak daha verimli ve hızlı hareket etmelerine olanak tanır.

Sonuç olarak, hava ve su direnci, taşıtların ve canlıların hareketlerini ve enerji tüketimlerini etkileyen önemli faktörlerdir. Bu dirençlerin azaltılması, enerji verimliliğini artırarak daha hızlı ve ekonomik hareket etmeyi sağlar.

Sürtünme Kuvvetinin Olumlu Yönleri


Sürtünme kuvveti, iki yüzeyin birbirine temas ettiği durumlarda meydana gelen bir kuvvettir. Sürtünme kuvveti, hareket eden cisimlerin enerji tüketimini ve performansını etkiler

Yürümeyi sağlar: Sürtünme kuvveti olmazsa, ayaklarımızın yüzeyle temas ettiği noktada kayma yaşanır ve yürüme işlemi gerçekleştirilemez.

Araçların hareketini kontrol eder: Sürtünme kuvveti, araçların hareketini başlatmak, durdurmak ve yönlendirmek için gereklidir. Sürtünme olmaksızın araçlar yüzeyde kayar ve kontrolsüz hale gelir.

Nesnelerin sabit kalmasını sağlar: Sürtünme kuvveti, nesnelerin düz yüzeylerde sabit kalmasını sağlar. Eğer sürtünme olmasaydı, nesneler eğimli yüzeylerde hareket etmeye devam ederdi.

Araçların frenleme sistemini işlevsel kılar: Sürtünme kuvveti, araçların lastikleri ve yol yüzeyi arasındaki temas sayesinde frenleme işlemini gerçekleştirir.

Elektrikli aletlerde kullanılır: Sürtünme kuvveti, elektrikli el aletlerinin çalışma prensibinde önemli bir rol oynar (örneğin matkaplar, zımparalar vb.).

Sürtünme Kuvvetinin Olumsuz Yönleri


Enerji kaybına neden olur: Sürtünme kuvveti, hareketli parçalar arasında enerji kaybına yol açar ve bu enerji kaybı genellikle ısı olarak ortaya çıkar. Bu durum, araçların ve makinelerin enerji verimliliğini düşürür.

Aşınma ve yıpranma: Sürtünme kuvveti, temas halindeki yüzeylerin zamanla aşınmasına ve yıpranmasına neden olur. Bu durum, bileşenlerin ömrünü kısaltır ve bakım maliyetlerini artırır.

Gürültü ve titreşim: Sürtünme kuvveti, hareketli parçaların birbirine sürtünmesi sonucu gürültü ve titreşimlere neden olabilir. Bu durum, çalışma ortamında rahatsızlık yaratır ve bazı durumlarda makine performansını etkiler.

Sürtünme kuvvetinin olumlu ve olumsuz yönleri göz önünde bulundurularak, mühendislik ve tasarım süreçlerinde sürtünmeyi azaltacak veya artıracak şekilde optimize edilir. Bu sayede enerji verimliliği, performans
1

Aşağıda verilenlerden hangisi sürtünme kuvvetini artırır?

 • A ) Haltercilerin ellerine toz sürmesi
 • B ) Valizlerin altına teker takılması
 • C ) Göçmen kuşların ‘V' şeklinde uçması
 • D ) Makine parçalarının yağlanması

2

Yukarıda verilen durumlardan hangisinde mıknatıslar birbiri çeker?

 • A ) Yalnız I
 • B ) Yalnız II
 • C ) II ve III
 • D ) I, II ve III

3

Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetinin özelliklerinden değildir?

 • A ) Azaltılıp artırılabilir.
 • B ) Bir cismin hareketini artırır.
 • C ) Bir cismin durmasını sağlar.
 • D ) Sürtünme hareketi zorlaştırır.

4

Mıknatıslarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Aynı cins kutuplar birbirini çeker.
 • B ) Aynı cins kutuplar birbirini iter.
 • C ) Farklı cins kutuplar birbirini çeker.
 • D ) Mıknatıs bazı elektronik araçlara zarar verebilir.

5

Aşağıdakilerden hangisinde kuvvetin şekil değiştirme etkisine örnektir?

 • A ) Aracın hareket etmesi
 • B ) Kağıdın yırtılması
 • C ) Uçağın havalanması
 • D ) Topun yuvarlanması

6

Aşağıda verilen ölçü aletlerinden hangisi kuvveti ölçmek için kullanılır?

 • A ) Dinamometre
 • B ) Eşit kollu terazi
 • C ) Baskül
 • D ) Termometre

7

Mıknatısta aynı kutuplar birbirini nasıl etkiler?

 • A ) Çeker
 • B ) İter
 • C ) Sallar
 • D ) Döndürür

8

Yüksek atlama yapan bir sporcu neden belli bir yüksekliğe ulaşmakta zorlanır?

 • A ) Fazla yükseğe atlayamadığından.
 • B ) Yüksek atlamanın zorluğundan.
 • C ) Yer çekimi kuvveti yüzünden.
 • D ) Gücü fazlasına yetmediğinden.

"5.Sınıf Sürtünme Kuvveti Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Fen Bilimleri Dinamometre Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.