Sor

4. Sınıf Kurallar Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

İnsanların bir arada düzen içinde yaşayabilmeleri için uymaları gereken bazı kurallar vardır. İnsanların bir arada düzen içinde yaşayabilmeleri için uymaları gereken bazı kurallar vardır.

Kurallar, belirli bir topluluk veya kurum tarafından belirlenmiş, uyulması gereken standartlar ve yönergelerdir. Kurallar, genellikle bir davranışın kabul edilebilirliğini veya kabul edilemezliğini belirler ve toplumda düzeni sağlamaya yardımcı olur.

Kurallar, ahlaki, sosyal, hukuki veya etik kurallar gibi farklı kategorilerde olabilir. Kurallar, genellikle belirli bir amaca hizmet etmek için oluşturulur ve bu amaç doğrultusunda uygulanması gerekir.

Kurallar, toplumda uyulması gereken bir standart olarak kabul edilir ve uyulmadığı takdirde cezai yaptırımlar gibi sonuçlar doğurabilir. Kurallar, toplumda düzeni sağlamak, insanların birbirleriyle ilişkilerini yönetmek ve genel olarak insanların güvenliğini ve refahını sağlamak için önemlidir.

Kurallar İkiye Ayrılır
➥ Yazılı Kurallar

➥ Yazılı Olmayan Kurallar

Yazılı Kurallar


Hukuk sistemi tarafından belirlenmiş resmi kurallardır. Toplumsal düzeni sağlamak ve insanların haklarını korumak için belirlenir. Yasaların ihlali, cezai yaptırımlar gibi sonuçlar doğurabilir.

Trafik kuralları: Bir ülkenin trafik yasaları, trafik işaretleri ve kurallarının yazılı olduğu bir kural kitabı şeklinde belirtilir.

İşyeri kuralları: Bir işyerinde uygulanması gereken belirli kurallar, işveren tarafından yazılı bir belge şeklinde çalışanlara sunulur. Örneğin, işyerindeki güvenlik kuralları, iş saatleri ve izin politikaları gibi.

Spor karşılaşmaları kuralları: Bir spor etkinliği veya karşılaşması için geçerli olan belirli kurallar, resmi bir belgede veya kural kitabında belirtilir. Örneğin, futbol sahasındaki kurallar.

Hukuk kuralları: Hukuk sistemlerinde, mahkeme kararları, yasalar ve diğer resmi belgeler şeklinde kurallar belirtilir.

Okul kuralları: Bir okulda uygulanması gereken kurallar, resmi bir kural kitabı veya öğrencilere sunulan bir belgede belirtilir. Bu kurallar, öğrencilerin davranışları, disiplin politikaları ve sınav kurallarını içerebilir.

Yazılı olan kurallar, belirli bir topluluk veya kurumda uygulanması gereken resmi standartlardır. Bu kurallar, toplumda düzeni sağlamak ve insanların haklarını korumak için önemlidir. Yazılı olan kurallara uyulmaması, genellikle cezai yaptırımlar gibi sonuçlar doğurabilir.

Yazılı Olmayan Kurallar


Toplumun belirli bir kültürüne veya geleneklerine dayanan belirli davranış biçimlerini veya normları belirleyen kurallardır. Toplumun normlarına uymak, insanlar arasında uyum ve işbirliğini sağlamak için önemlidir. Toplumsal kuralların ihlali, sosyal yaptırımlar gibi sonuçlar doğurabilir.

İş yerinde giyim kuralları: Bir iş yerinde resmi bir giyim kodu olmasa bile, belirli bir standart giyim şekli beklenir. Örneğin, bir bankada çalışan bir personelin takım elbise giymesi beklenir.

Topluluk içinde uygun davranış kuralları: Belirli bir topluluk içinde uygun davranışların neler olduğu konusunda yazılı bir belge olmayabilir ancak topluluk içindeki insanlar belli davranış kurallarını takip ederler. Örneğin, bir sinemada film izlerken sessiz olmak, diğer insanların rahatsız olmasını önlemek için beklenen bir davranıştır.

Yeme-içme davranış kuralları: Bazı ülkelerde, çatal ve bıçak kullanımı veya yiyeceklerin belirli bir sırayla yenilmesi gibi belirli yeme-içme davranışları kabul görmüştür.

Aile içi kurallar: Ailelerde, ev işleri veya yemek hazırlama gibi belli görevlerin kim tarafından yapılacağına dair yazılı bir belge olmayabilir, ancak bu görevler belli bir aile dinamikleri içinde paylaşılır.

Okul kuralları: Okullarda resmi bir kural kitabı olmasına rağmen, öğrenciler arasında geçerli olan bazı davranış kuralları yazılı olmayabilir. Örneğin, bir öğrencinin sınavda kopya çekmemesi beklenen bir davranıştır ve bu öğrenciler arasında kabul görmüş bir kurallardır.
1

Hapşırırken ağzın kapanması hangi kurala örnektir?

 • A ) görgü kuralı
 • B ) hukuk kuralı
 • C ) dini kural
 • D ) trafik kuralları

2

Aşağıdakilerden hangisi resmi kurum değildir?

 • A ) İlkokul
 • B ) Devlet Hastanesi
 • C ) Sağlık Ocağı
 • D ) Alışveriş Merkezi

3

Kurallar her zaman devlet tarafından konulmaz. Evimizde ailemizle, mahallede komşularımızla, oyunlarda arkadaşlarımızla belirlediğimiz kurallar vardır. Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen kurallardandır?

 • A ) Yazılı kurallar
 • B ) Kanunlar
 • C ) Yönetmelikler
 • D ) Yazılı olmayan kurallar

4

Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan kuralların yaptırımlarından değildir?

 • A ) ayıplama
 • B ) dışlama
 • C ) kınama
 • D ) para cezası

5

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek durumu belirtmektedir?
I. Toplumsal uyum artar.
II. Herkes haklarını özgürce kullanabilir.
III. Hak ve özgürlüklerimiz zarar görebilir.
IV. Toplumda huzursuzluk ortaya çıkar.

 • A ) Yalnız I
 • B ) Yalnız III
 • C ) II ve III
 • D ) III ve IV

6

Aşağıdakilerden hangisi bir yurttaş olarak devlete karşı sorumluklarımız arasında yer almaz?

 • A ) Askerlik yapmak
 • B ) Vergi vermek
 • C ) Yaşlılara yardım etmek
 • D ) Kanun ve yasalara uymak

7

Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan kuralların yaptırımlarından biridir?

 • A ) Para cezası
 • B ) Trafik cezası
 • C ) Kınama
 • D ) Hapis cezası

8

Toplu taşıma araçlarında hamile ve yaşlılara yer vermeliyiz.
Yukarıdaki kurala uymayan kişi için aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

 • A ) Dışlanma
 • B ) Hapis cezası
 • C ) Ayıplanma
 • D ) Kınama

"4. Sınıf Kurallar Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Kurallar ve Toplumsal Ahenk İlişkisi Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.