Sor

4. Sınıf Kurallar ve Toplumsal Ahenk İlişkisi Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Kurallar ve Toplumsal Ahenk İlişkisi

Kurallar, insanların bir arada yaşarken uyum içinde olmalarını sağlar. Toplumsal ahenk ise insanların birbirleriyle uyumlu bir şekilde yaşamalarını ifade eder. Yani, insanlar arasında uyumlu bir iletişim ve iş birliği olduğunda toplumsal ahenk sağlanır.

Bir toplumda kurallar olmadan insanlar kendi istekleri doğrultusunda davranırlarsa, bazı insanların haklarına zarar verebilirler. Örneğin, eğer trafikte kurallar olmazsa, araç sürücüleri diğer araçlara çarparlar ve yayaların güvenliği tehlikeye girer. Kurallar sayesinde, trafikte bir düzen oluşur ve herkes güvenli bir şekilde seyahat edebilir.

Kurallar aynı zamanda, insanlar arasında bir dayanışma hissi yaratır. Örneğin, okulda herkesin aynı kurallara uyması sayesinde, herkes eşit şartlarda öğrenir ve birbirlerine saygı gösterirler. Bu da toplumsal ahengi sağlar.

Bir apartmanda oturduğumuzu düşünelim. Apartmanda oturan insanların uyum içinde yaşaması için bazı kurallar koyulmuştur. Örneğin, apartmanın gürültü kuralı vardır. Bu kuralla, apartmanda oturan insanlar, diğer komşularının rahatsız olmaması için gereksiz yere gürültü yapmazlar. Böylece, apartmanda oturan insanlar arasında bir uyum sağlanır ve toplumsal ahengi korunur.

Bir diğer örnek ise spor karşılaşmalarıdır. Futbol, basketbol gibi sporlarda belirlenen kurallar, oyuncuların birbirlerine saygı göstermelerini ve uyumlu bir şekilde oynamalarını sağlar. Örneğin, futbolda ofsayt kuralı sayesinde, oyuncular rakip takımın savunma alanında fazla bekleyerek oyunu zorlaştırmazlar ve birbirleriyle uyumlu bir şekilde oynarlar.

Son olarak, trafikteki kurallar da toplumsal ahengi sağlamak için çok önemlidir. Kırmızı ışıkta durmak, yaya geçidinde yayalara yol vermek gibi kurallar, trafikte herkesin güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlar. Trafikte kurallara uymayanlar, diğer sürücülerin ve yayaların güvenliğini tehlikeye atarlar ve toplumsal ahengi bozarlar.

Kısacası, kurallar insanların uyumlu bir şekilde bir arada yaşamasını sağlar ve toplumsal ahengi korur. Kurallara uymak, insanlar arasında bir dayanışma hissi yaratır ve toplumsal ahengi güçlendirir.
1

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan biri değildir?

 • A ) Ödev yapmak
 • B ) Anne-babamıza yardım etmek
 • C ) Hastalanınca tedavi olmak
 • D ) Okula zamanında gitmek

2

Aşağıdakilerden hangisi kurallara uyulmayan bir durumu ifade etmektedir?

 • A ) Veli'nin yedi yaşında okula başlaması
 • B ) Ahmet Bey'in kırmızı ışıkta otomobilini durdurması
 • C ) Hüseyin' in söz hakkı alarak konuşması
 • D ) Merve'nin otobüse sıra takip etmeden binmesi

3

Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan kuralların yaptırımlarından değildir?

 • A ) ayıplama
 • B ) dışlama
 • C ) kınama
 • D ) para cezası

4

İnsanlar yaşamları boyunca eğitim, sağlık, güvenlik gibi alanlarda düzenleyici bir kuruma ihtiyaç duyarlar.
Aşağıdakilerden hangisi bu ihtiyaçları karşılayan kurumdur?

 • A ) Devlet
 • B ) Sivil toplum kuruluşları
 • C ) Kızılay
 • D ) Sosyal yardımlaşma vakfı

5

Çocuk Hakları Sözleşmesi' nin kabul edilme amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Suç işleyenleri cezalandırmak.
 • B ) Barışı sağlamak.
 • C ) Çocukların okumasını sağlamak.
 • D ) Dünyadaki tüm çocukları koruma altına almak.

6

Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir?

 • A ) Uzlaşıya açık olur
 • B ) Empati yaparlar
 • C ) Ortak kararlara uyarlar
 • D ) İnatçıdırlar.

7

Kurallar her zaman devlet tarafından konulmaz. Evimizde ailemizle, mahallede komşularımızla,oyunlarda arkadaşlarımızla belirlediğimiz kurallar vardır.
Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen kurallardandır?

 • A ) Yazılı kurallar
 • B ) Kanunlar
 • C ) Yönetmelikler
 • D ) Yazılı olmayan kurallar

8

Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan kuralların yaptırımlarındandır?

 • A ) Ayıplama
 • B ) Trafik cezası
 • C ) Para cezası
 • D ) Hapis cezası

"4. Sınıf Kurallar ve Toplumsal Ahenk İlişkisi Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Yazılı kurallar ile yazılı olmayan kuralları yaptırımları bakımından karşılaştırılması" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.