Sor

Yazılı Olan Kurallara Yaşamınızdan Örnekler

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Yazılı Olan Kurallara Örnekler
Yazılı kurallar, yasalar, yönetmelikler ve talimatlarla belirlenmiş, toplumun düzenli işleyişini sağlamak amacıyla uyulması gereken kurallardır. Hayatımdan bazı örneklerle bu yazılı kuralları açıklamak istiyorum. Yazılı kurallar hukuk kurallarıdır.

Trafik kurallarına uyarak, güvenli ve düzenli bir şekilde araç kullanırım. Hız limitlerine, trafik ışıklarına ve yol işaretlerine dikkat ederek, hem kendimin hem de diğer sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlarım. Ayrıca, emniyet kemeri takmak ve cep telefonu kullanmamak gibi yazılı kurallara da uyarım.

Bir diğer örnek, eğitim hayatımda karşılaştığım yazılı kurallardır. Okulda ve üniversitede, devamsızlık ve sınavlara ilişkin kurallara uymam gerekmektedir. Öğrenci olarak, derslere düzenli olarak katılır ve sınavlarda hile yapmamaya özen gösteririm. Ayrıca, okulun ve üniversitenin disiplin yönetmeliğine uyarak, eğitim sürecine olumlu bir şekilde katkıda bulunurum.

İş hayatında ise, işverenlerin ve çalışanların hak ve sorumluluklarını düzenleyen yazılı kurallara tabiyim. İş sözleşmesinde belirtilen çalışma saatlerine, izinlere ve görev tanımlarına uyarım. Ayrıca, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek, hem kendimin hem de çalışma arkadaşlarımın güvenliğini sağlamaya çalışırım.

Son olarak, vergi ve sosyal güvenlik yükümlülüklerim de yazılı kurallar arasında yer alır. Gelirlerime göre vergi ödemem ve sosyal güvenlik primlerimi düzenli olarak yatırmam gerekmektedir. Bu kurallara uyarak, devletin kamu hizmetlerini sürdürebilmesine ve sosyal güvencemin sağlanmasına katkıda bulunurum.

Yazılı Olan Kurallara Örnekler


● Hız sınırları, trafik ışıkları, yol işaretleri ve emniyet kemeri kullanma zorunluluğu.
● Gelir vergisi, KDV, özel tüketim vergisi ve diğer vergi ödemeleri.
● Çalışma saatleri, izin hakları, asgari ücret ve iş güvenliği kuralları.
● Devamsızlık sınırları, sınav kuralları, disiplin yönetmelikleri ve ödev teslim tarihleri.
● Hijyen kuralları, aşı zorunluluğu, sigara içme yasakları ve ilaç kullanımına dair düzenlemeler.
● Atık yönetimi, hava ve su kirliliği standartları, enerji verimliliği ve doğal kaynakların kullanımına ilişkin düzenlemeler.
● Bina güvenliği, yangın yönetmeliği, mimari standartlar ve şehir planlama düzenlemeleri.
● Ürün garantisi, iade ve değişim hakkı, sözleşme şartları ve reklam düzenlemeleri.
● Patent, telif hakkı, marka ve endüstriyel tasarım haklarına ilişkin düzenlemeler.
● Hırsızlık, dolandırıcılık, şiddet ve diğer suçlarla ilgili hukuki düzenlemeler.

Yazılı kurallar, toplumun düzenli işleyişini sağlamak ve bireylerin hak ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla oluşturulmuştur. Hayatımın farklı alanlarında bu kurallara uyarak, hem kendime hem de çevreme karşı sorumluluklarımı yerine getirir ve topluma uyumlu bir şekilde yaşarım.
1

Aşağıdakilerden hangisi bir yurttaşın sorumluluklarından biri değildir?

 • A ) Trafikte kırmızı ışıkta geçer.
 • B ) Ülkesine ve vatanına bağlıdır.
 • C ) Yasalara uyar.
 • D ) Kurallara uymayanları uyarır.

2

Kurallar her zaman devlet tarafından konulmaz. Evimizde ailemizle, mahallede komşularımızla, oyunlarda arkadaşlarımızla belirlediğimiz kurallar vardır. Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen kurallardandır?

 • A ) Yazılı kurallar
 • B ) Kanunlar
 • C ) Yönetmelikler
 • D ) Yazılı olmayan kurallar

3

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarından biri değildir?

 • A ) TEMA
 • B ) YEŞİLAY
 • C ) TBMM
 • D ) AKUT

4

Aşağıdakilerden hangisi kurallara uyulmayan bir durumu ifade etmektedir?

 • A ) Veli'nin yedi yaşında okula başlaması
 • B ) Ahmet Bey'in kırmızı ışıkta otomobilini durdurması
 • C ) Hüseyin' in söz hakkı alarak konuşması
 • D ) Merve'nin otobüse sıra takip etmeden binmesi

5

Aşağıdakilerden hangisi bir yurttaş olarak devlete karşı sorumluklarımız arasında yer almaz?

 • A ) Askerlik yapmak
 • B ) Vergi vermek
 • C ) Yaşlılara yardım etmek
 • D ) Kanun ve yasalara uymak

6

Aşağıdakilerden hangisi devletin temel görevlerinden biri değildir?

 • A ) Toplumun huzur ve refahını sağlamak
 • B ) Ülkenin bölünmez bütünlüğünü sağlamak
 • C ) Kişi hak ve hürriyetlerini güvence altına almak
 • D ) Haberleşme özgürlüğünü kısıtlamak

7

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan biri değildir?

 • A ) Ödev yapmak
 • B ) Anne-babamıza yardım etmek
 • C ) Hastalanınca tedavi olmak
 • D ) Okula zamanında gitmek

8

Temel haklar kim tarafından güvence altına alınır?

 • A ) Bireyin kendisi
 • B ) Ailesi
 • C ) Devleti
 • D ) Öğretmeni

"Yazılı Olan Kurallara Yaşamınızdan Örnekler" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Kurallar Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.