S:1

Yasalar karşısında yurttaşların arasında hiçbir ayrım bulunmaması durumuna ne denir?

Yasalar karşısında yurttaşların arasında hiçbir ayrım bulunmaması durumuna ne denir? sorunun cevabı "Eşitlik" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşının sonuçlarından değildir? Siz hiç lâle soğanından gül açtığını duydunuz mu? Portakal ağacında zeytin oluştuğunu gördünüz mü? Yazın kar yağdığını düşünebilir misiniz? Sular hep aşağı doğru akıyor. Bunun aksini söyleseler inanabilir misiniz? Kuşkusuz böyle şeyler düşünmeyiz. Bunlardan_________________anlaşılmaktadır. Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir? Günümüzde kullandığımız alfabenin temelini oluşturan ilk alfabe aşağıdakilerden hangisidir? Alveol akciğerlerimizde bulunan bir yapıdır.Aşağıdakilerden hangisi alveollerde gerçekleşir? İçinden tanırım ben o elleri Onlar ki boşlukta viran olurlar Ardıçlı dağları, çamlı belleri Aşanlar buraya hayran olurlarYukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yazın memleketime gitmek, orada saz kursuna katılmak istiyorum.Cümlesinde eş sesli kelimeler hangileridir? Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allahın, ölüleri diriltmeye gücünün yeteceğini görmediler mi? Evet, şüphesiz O, her şeye hakkıyla gücü yetendir. (Ahkâf suresi, 33. ayet)Bu ayet aşağıdaki konuların hangisine delil oluşturur? Peygamber (s.a.v.)in anne ve babasının isimleri aşağıdakilerden hangisidir? Veysel bu gurbetlik kâr etti cana Karıştır göçünü ulu kervana Gün geçirip fırsat verme zamana Sakın uzamasın yol deyi yazmışYukarıdaki dörtlükte kullanılan uyak (kafiye) türü ve redif aşağıdakilerden hangisidir? İlk İslam donanmasını kuran halife aşağıdakilerden hangisidir? Bir çıkarma işleminde eksilen 1932, fark 667dir. Bu işlemde çıkan kaçtır? Aşağıdaki olayların hangisinde sürtünme kuvvetinin etkisi en azdır? Çevresi 72 cm olan karenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? " Paramızın hepsini harcamasaydık şimdi aç kalmazdık." cümlesine hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? Ağaçlık – kavunları – karabiber sözcüklerinin yapısı hangisinde sırasıyla verilmiştir? Kurtuluş savaşı yıllarında doğu cephesinde Ermenilere karşı kahramanca savaşıldı.Ve Ermeniler işgal ettikleri yerlerden çekildiler. Buna göre doğu cephesinin kapanmasını ve ermeni saldırılarının durmasını sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Yusuf, Türk edebiyatı öğretmeninin verdiği proje ödevi için iki saz şairiyle görüşme yapacak ve ödevini bu görüşmeye göre hazırlayacaktır.Buna göre Yusuf ödevini aşağıdaki türlerin hangisinden yararlanarak oluşturur? Aşağıdakilerden hangisi üsve-i hasene kavramının anlamını vermektedir? uyuyakalmış kelimesi hangisinin sonuna gelirse anlamlı bir cümle olur ? Toplamı en büyük olan işlem hangisidir? Mustafa Kemal Harp Akademisinden hangi rütbeyle mezun olmuştur? Old = ?Yukarıdaki kelimenin eş anlamlısı hangisidir? I. Doğal gazın yanmasıII. Patatesin kızarmasıIII. Peynirin küflenmesiIV. Şekerin suda çözünmesiYukarıdaki olaylardan hangilerinde kimyasal değişme olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yapısı basittir? Aşağıdakilerden hangisi coğrafya biliminin incelediği konulardan birisi değildir? İnsan hakları ihlalleri söz konusu ol-duğunda bunları araştırıp inceleyerek ve sorunların çözümüne ilişkin valiliklere veya kaymakamlıklara öneride bulunan kamu kurum veya kuruluşu seçenekler-den hangisinde verilmiştir ? Telif Hakkını ifade eden sembol aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıda verilen;I. Kışın yolların tuzlanmasıII. Sıkıştırılan buzun erimesiIII. Yükseklere çıkıldıkça suyun kaynama noktasının düşmesiolayların hangilerinde basıncın hâl değişmesine etkisi gözlenir? Gecenin karanlığında loş bir kayıkhanede mehtabı izliyordu. Bu mutlulukla yüzü de tıpkı mehtap gibi aydınlatıyordu gölü.Bu parçada kendisine benzetilen varlık aşağıdakilerden hangisidir? Milli iradeye dayanan ve Türkiyenin geleceğini elinde tutan tek güç TBMMdir.Mustafa Kemal Atatürkün bu sözü daha çok hangi temel ilke kapsamına girmektedir? Mısırdan papirüs ithal edilmesi ile ilgili sorunlar yaşanınca kendi kağıtlarını üretme yoluna gitmişler ve keçi derisinden parşömen kağıdını imal etmeyi başarmışlardır. Yukarıda bahsedilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? ............ he came home, it was midnight. Sivas Kongresi gündeminde yer alan maddelerden bazıları şunlardır:l. Yabancı işgallere karşı direnmeII. Tutuklanması için emir verilen Mustafa Kemal'i kongre başkanlığına seçmeIII. Amerikan mandasını reddetmeIV. Ali Fuat Paşa'yı Umum Kuvayi Milliye Kumandanlığına atama 1-Bu maddelerden hangileri, kayıtsız şartsız bağımsızlığın amaçlandığını gösterir? Our teacher explains every topic - - - -. Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir toplumun üyelerinden beklenenlerden değildir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına(Y) yazınız1.(......) Fosilleri inceleyen bilim dalına paleontoloji denir.2.(......) Kayaçlar dış faktörlerle parçalanarak kaya, çakıl, taş ve kuma dönüşür.3.(......) Dünya batıdan doğuya doğru döner.4.(......) Kireç taşı ve sünger taşı kayaçlara örnektir.5.(......) Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle mevsimler oluşur. II. Kavramı ve kavramdaki terimleri açıklamaIII. Olumlu ve olumsuz örnekleri vermeSunuş yoluyla kavram öğretimi yapılacak olan bir öğrenme ortamında öğretmen, hangi sıralamayı uygulamalıdır? • Franklin, elektriklenme sonucu maddelerin elektrik ile yüklendiğini ifade etmiştir.• Faraday, elektrik yükünün parçacıklar tarafından taşındığını ve bu parçacıklarında atomun yapısında bulunduğunu belirlemiştir.yukarıda ifade edilen olaylar ile Daltonun,I. Bir elementin tüm atomları özdeştir.II. Atom özelliksiz küredir.III. Farklı tür elementlerin atomlarıda farklıdır.görüşlerinden hangileri çürütülmüştür? ‘Bilimsel araştırmanın ilk basamağı konunun belirlenmesidir bu nedenle konuyu belirlerken ................Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz? Nereden geldiği belli olmayan bir gürültü sis içinde kaynıyor, yaklaşıyor, uzaklaşıyor, dalgalanıyordu. Kös, kalkan, boru sesleri at kişnemelerine karışıyor; alınan emirler, yüzlerce ağız tarafından ayrı ayrı tekrarlanıyordu. Bastıkları yerleri görmeyen askerler, savaş düzeninde bağrışarak, duyduklarını tekrarlayarak duman içinde ilerliyordu.Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir