Sor

4. Sınıf hukukun üstünlüğü nedir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Hukukun üstünlüğü ne demektir?
Yasalara uymak birey için de devlet için de zorunludur. Buna hukukun üstünlüğü denir

Hukukun üstünlüğü, herkesin -yani insanların, şirketlerin ve hatta hükümetlerin- aynı kurallara uyması gerektiği ve kimse için özel muamele yapılmaması gerektiği anlamına gelir. Bu, yaşadığımız ülkede düzeni ve adil bir yaşamı sağlayan önemli bir ilkedir.

Bir örnek olarak, düşünün ki okulda herkes için geçerli olan bir kural var: öğle arasında kantinde sıraya girerek beklemek. Eğer öğretmenler veya okul müdürü bu kurala uymadan öğrencilerin önüne geçerse, bu haksız ve adaletsiz olur. Hukukun üstünlüğü ilkesi, herkesin bu tür kurallara eşit olarak uyması gerektiğini söyler.

Başka bir örnek olarak, trafikte herkesin kırmızı ışıkta durması gerektiğini düşünün. Eğer bazı insanlar kırmızı ışıkta durmazsa, bu hem tehlikeli olur hem de adil olmaz. Hukukun üstünlüğü, herkesin -zengin ya da fakir, ünlü ya da sıradan- aynı trafik kurallarına uyması gerektiğini belirtir.

Şehirde bazı yerlerde park yasağı vardır ve bu kurallar herkes için geçerlidir. Eğer bir kişi, park yasağı olan bir yerde aracını park ederse, trafik polisi bu kişiye ceza yazar. Burada, hukukun üstünlüğü, herkesin aynı park kurallarına uyması gerektiğini ve kimse için özel muamele yapılmaması gerektiğini gösterir.

Doğayı ve hayvanları korumak için bazı yasalar vardır. Örneğin, belirli bir bölgede ağaç kesimi yasaklanmışsa, bu kurala herkesin uyması gerekir. Eğer bir şirket ya da kişi bu kuralı ihlal ederse, ceza alır. Hukukun üstünlüğü ilkesi, doğanın korunması için herkesin bu yasalara uyması gerektiğini belirtir.

İşçilere adil ücret ödenmesi ve çalışma koşullarının düzeltilmesi için yasalar vardır. Hukukun üstünlüğü ilkesi, işverenlerin tüm çalışanlarına eşit ve adil bir şekilde davranması ve yasalara uygun çalışma koşulları sağlaması gerektiğini belirtir. Bu sayede, herkesin hak ettiği ücrete ve çalışma koşullarına sahip olması sağlanır.

Sonuç olarak, hukukun üstünlüğü, herkes için geçerli olan kurallara uyarak, toplumda adalet ve düzenin sağlanmasıdır. Bu sayede, herkesin eşit ve adil bir şekilde yaşamasına yardımcı oluruz.
1

Toplu taşıma araçlarında hamile ve yaşlılara yer vermeliyiz.
Yukarıdaki kurala uymayan kişi için aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

 • A ) Dışlanma
 • B ) Hapis cezası
 • C ) Ayıplanma
 • D ) Kınama

2

I- Hasta ziyaretine gitmek
II- Kırmızı ışıkta geçmemek
III- Hırsızlık yapmamak
IV- Otobüste yaşlılara yer vermek
Yukarıdakilerden hangisi yazılı kurallardandır?

 • A ) I-II-III
 • B ) II-III
 • C ) I-III
 • D ) Hepsi

3

Aşağıda verilenlerden hangisi aktif yurttaşın sahip olduğu özelliklerden biri değildir?

 • A ) Aktif yurttaş çevresine karşı duyarlıdır.
 • B ) Aktif yurttaş sorumluluklarını yerine getirir.
 • C ) Aktif yurttaş haksızlığa uğradığında hakkını arar.
 • D ) Aktif yurttaş toplumda ortak yaşam kurallarına uymaz, görev almaz.

4

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan biri değildir?

 • A ) Ödev yapmak
 • B ) Anne-babamıza yardım etmek
 • C ) Hastalanınca tedavi olmak
 • D ) Okula zamanında gitmek

5

Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallara örnektir?

 • A ) Büyüklerimize karşı saygılı olmak
 • B ) On sekiz yaşında oy kullanmak
 • C ) Konuşan birinin sözünü kesmemek
 • D ) Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle konuşmamak

6

Aşağıdakilerden hangisi bir yurttaşın sorumluluklarından biri değildir?

 • A ) Trafikte kırmızı ışıkta geçer.
 • B ) Ülkesine ve vatanına bağlıdır.
 • C ) Yasalara uyar.
 • D ) Kurallara uymayanları uyarır.

7

Aşağıdakilerden hangisi devletin vatandaşına sunması gereken hizmetlerden değildir?

 • A ) Eğitim
 • B ) Sağlık
 • C ) Güvenlik
 • D ) Eğlence

8

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarından biri değildir?

 • A ) TEMA
 • B ) YEŞİLAY
 • C ) TBMM
 • D ) AKUT

"4. Sınıf hukukun üstünlüğü nedir? " konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Kurallar Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.