Sor

Yazılı kurallar ile yazılı olmayan kuralları yaptırımları bakımından karşılaştırılması

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Yazılı kurallar ile yazılı olmayan kuralları yaptırımları bakımından karşılaştıralım.
Yazılı kurallar, yasalar, yönetmelikler ve düzenlemeler gibi resmi belgelerde yer alan ve uyulması zorunlu olan kurallardır. Bu tür kurallara uymamanın yaptırımları genellikle belirgin ve somuttur. Yazılı kurallara uymayanlar, para cezası, hapis cezası, tazminat ödemeleri, lisans kaybı veya işten çıkarılma gibi yasal veya idari yaptırımlarla karşılaşabilirler. Örneğin, hız sınırlarına uymamak trafik cezasına, vergi yükümlülüklerini yerine getirmemek ise vergi cezasına neden olabilir.

Yazılı olmayan kurallar ise, toplumun sosyal normları ve beklentileriyle şekillenen, resmi olarak belirtilmeyen davranışlar ve tutumlardır. Yazılı olmayan kurallara uymamanın yaptırımları genellikle daha soyut ve belirsizdir. Bu tür kuralların ihlali, sosyal açıdan hoşgörüsüz veya saygısız olarak kabul edilebilir ve bireyin toplum içinde itibarının zedelenmesine, sosyal dışlanmaya veya kişilerarası ilişkilerin bozulmasına yol açabilir. Örneğin, bir davette yemek yerken ağzınızı açık tutmak veya toplu taşımada yüksek sesle konuşmak, çevrenizdeki insanların rahatsız olmasına ve sizinle olan ilişkilerinin olumsuz etkilenmesine neden olabilir.

Sonuç olarak, yazılı kuralların ihlali daha somut ve belirgin yaptırımlarla sonuçlanırken, yazılı olmayan kurallara uymamanın yaptırımları daha çok sosyal ve kişilerarası ilişkiler üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Her iki tür kural da, toplumun düzenli işleyişine ve bireylerin uyumlu bir şekilde yaşamasına katkıda bulunur.
1

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşu değildir?

 • A ) Yeşilay
 • B ) Mehmetçik Vakfı
 • C ) Kızılay
 • D ) MEB

2

Ortaya çıkan anlaşmazlıkların giderilerek sorunun çözülmesi ve birliğin sağlanmasıdır. Bu tanım hangi kavrama aittir?

 • A ) Uzlaşı
 • B ) Güven
 • C ) Anlayış
 • D ) Dayanışma

3

I- Hasta ziyaretine gitmek
II- Kırmızı ışıkta geçmemek
III- Hırsızlık yapmamak
IV- Otobüste yaşlılara yer vermek
Yukarıdakilerden hangisi yazılı kurallardandır?

 • A ) I-II-III
 • B ) II-III
 • C ) I-III
 • D ) Hepsi

4

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan biri değildir?

 • A ) Ödev yapmak
 • B ) Anne-babamıza yardım etmek
 • C ) Hastalanınca tedavi olmak
 • D ) Okula zamanında gitmek

5

Hapşırırken ağzın kapanması hangi kurala örnektir?

 • A ) görgü kuralı
 • B ) hukuk kuralı
 • C ) dini kural
 • D ) trafik kuralları

6

Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallara örnektir?

 • A ) Büyüklerimize karşı saygılı olmak
 • B ) On sekiz yaşında oy kullanmak
 • C ) Konuşan birinin sözünü kesmemek
 • D ) Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle konuşmamak

7

Kurallar her zaman devlet tarafından konulmaz. Evimizde ailemizle, mahallede komşularımızla, oyunlarda arkadaşlarımızla belirlediğimiz kurallar vardır. Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen kurallardandır?

 • A ) Yazılı kurallar
 • B ) Kanunlar
 • C ) Yönetmelikler
 • D ) Yazılı olmayan kurallar

8

Evimizde ailemizle, mahallede komşularımızla, oyunlarda arkadaşlarımızla belirlediğimiz kurallar vardır.
Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen kurallardandır?

 • A ) Yazılı kurallar
 • B ) Kanunlar
 • C ) Yönetmelikler
 • D ) Yazılı olmayan kurallar

"Yazılı kurallar ile yazılı olmayan kuralları yaptırımları bakımından karşılaştırılması" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Kurallara neden ihtiyaç duyarız? " içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.