Sor

4. Sınıf Cumhuriyet yönetiminin değerleri nelerdir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Cumhuriyet yönetiminin değerleri nelerdir?
Cumhuriyet yönetiminin değerleri, genellikle demokratik ilkeler, hukukun üstünlüğü ve temel insan haklarına dayanır.

Milli egemenlik: Cumhuriyet yönetiminde, devletin egemenliği halka aittir ve halkın seçtikleri tarafından kullanılır. Bu, halkın devlet yönetimine ve kararlarına katılma hakkını ve gücünü temsil eder.

Demokrasi: Cumhuriyet yönetiminin temel bir değeri olan demokrasi, halkın serbest ve adil seçimlerle temsilcilerini seçme hakkını vurgular. Ayrıca, hükümetin şeffaflığı, hesap verebilirliği ve halkın isteklerine uygun hareket etmesi gerektiğine işaret eder.

Hukukun üstünlüğü: Cumhuriyet yönetiminde, hukukun üstünlüğü ilkesi, herkesin kanunlar önünde eşit olduğunu ve herkesin kanunlar tarafından korunduğunu belirtir. Hükümetin de kanunlar çerçevesinde hareket etmesi gerektiği vurgulanır.

Temel insan hakları ve özgürlükler: Cumhuriyet yönetimi, temel insan haklarına ve bireysel özgürlüklere saygı gösterir. Bu değerler, ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, eğitim hakkı ve özel yaşama saygı gibi temel hak ve özgürlükleri içerir.

Laiklik: Bazı cumhuriyetlerde, laiklik önemli bir değerdir. Laiklik, devletin dini inançlardan bağımsız olarak işlemesi ve tüm din ve inançlara eşit mesafede durarak, vatandaşların din ve vicdan özgürlüğünü garanti altına almasını ifade eder.

Çoğulculuk ve katılımcılık: Cumhuriyet yönetiminin değerlerinden biri de çoğulcu ve katılımcı demokrasidir. Bu, farklı görüş ve düşüncelere sahip bireylerin ve grupların siyasi süreçlere katılmasına ve yönetimde temsil edilmesine olanak tanır.

Adalet ve eşitlik: Cumhuriyet yönetimi, adalet ve eşitlik ilkesine dayanır. Bu, herkesin sosyal, ekonomik ve siyasi yaşama adil bir şekilde katılma hakkına sahip olduğunu ve devletin tüm vatandaşlarına eşit muamele etmesi gerektirir.
1

İnsanın yaşama hakkı ne zaman başlar?

 • A ) Doğduğunda
 • B ) Konuştuğunda
 • C ) Okula başladığında
 • D ) 18 yaşına geldiğinde

2

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan değildir?

 • A ) Doğal çevreyi korumak
 • B ) Anne babaya yardım etmek
 • C ) Kültürel mirasa sahip çıkmak
 • D ) Ailemize maddi destek sağlamak

3

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Temel haklar doğuştan kazanılır.
 • B ) Temel haklar evrenseldir.
 • C ) Yaşama hakkı temel haklarımızdandır.
 • D ) Sağlıktan parası olanlar yararlanabilir.

4

Hak ve özgürlüklerin kullanımı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Hak ve özgürlükler, sorumluluk bilinci çerçevesinde kullanılmalıdır.
 • B ) Başkalarının haklarını çiğnemek özgürlük değildir.
 • C ) Bir kişinin hak ve özgürlüklerine zarar gelirse, o kişi yasal yollara başvurmalıdır.
 • D ) Haklıysak hakkımızı almak için istediğimiz her şeyi yapabiliriz.

5

Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından birisidir?

 • A ) Eğitim hakkı
 • B ) Otomobil kullanma hakkı
 • C ) Bir işte çalıştırılma hakkı
 • D ) Seçimlere katılma hakkı

6

''Kadir ailesiyle izmire gitmiştir.'' Kadir hangi hakkını kullanmıştır?

 • A ) Sorumluluk
 • B ) Barınma
 • C ) Seyahat etme hakkı
 • D ) Eğitim görme hakkı

7

Kimlik kartında aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz?

 • A ) Doğum yeri
 • B ) Göz rengi
 • C ) Kan grubu
 • D ) Baba adı

8

Temel haklarımız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Devredilemez
 • B ) Dokunulmazdır
 • C ) Anayasa ile güvence altındadır
 • D ) Herkes aynı temek haklara sahip olamaz.

"4. Sınıf Cumhuriyet yönetiminin değerleri nelerdir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Özgürlüğün sınırları var mıdır? Örnekler" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.