Sor

4. Sınıf Hak ve Özgürlüklere Saygı Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Hak ve Özgürlüklere Niçin Saygı Duymalıyız?
Hak ve özgürlüklere saygı duymak, insan haklarının ve demokratik değerlerin korunmasına ve toplumsal barışın sağlanmasına yardımcı olur.

Hak ve özgürlükler, insanların doğuştan sahip olduğu ve korunması gereken temel haklardır. Bu haklar, insanların onur ve haysiyetini korumayı amaçlar ve insanların eşit ve adil bir şekilde muamele görmesini sağlar.

Özgürlük ise, bireylerin kendi iradeleri doğrultusunda davranma ve seçim yapma özgürlüğüdür. Her insan, hak ve özgürlüklere saygı göstermekle yükümlüdür ve bu haklar, toplumda barış, adalet ve eşitliği sağlamaya yardımcı olur.

Hak ve Özgürlüklere Niçin Saygı Duymalıyız?


Her bireyin hak ve özgürlükleri vardır ve bu haklar doğuştan gelir. Bu hakların ihlali, insanların özgüvenlerinin sarsılmasına, güvenliklerinin tehdit edilmesine ve toplumsal huzurun bozulmasına neden olabilir.

Hak ve özgürlüklerin korunması, insanların eşit ve özgür bir şekilde yaşayabilmeleri için önemlidir. Ayrıca, hak ve özgürlüklerin korunması, insanların kendilerini ifade edebilmelerine, kendi düşüncelerini serbestçe ifade edebilmelerine ve kendilerini geliştirebilmelerine olanak tanır.

Hak ve özgürlüklerin korunması, toplumsal refahın artmasına, insanların hayat standartlarının yükselmesine ve toplumun gelişmesine katkı sağlar.

♣ Hak ve özgürlükler insanlık değerlerine uygun davranıştır.

♣ Hak ve özgürlükler insan onurunu korur ve yaşam standartlarını yükseltir.

♣ Hak ve özgürlüklere saygı duymak, toplumsal barışın korunmasına yardımcı olur.

♣ Hak ve özgürlüklere saygı duymak, eşit ve adil muamele görmeyi sağlar.

♣ Hak ve özgürlüklere saygı duymak, bireylerin özgüvenini arttırır.

Bu nedenle, hak ve özgürlüklere saygı duymak, insan haklarına ve demokratik değerlere saygı duymak anlamına gelir ve toplumun refahı ve huzuru için önemlidir.
1

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan değildir?

 • A ) Doğal çevreyi korumak
 • B ) Anne babaya yardım etmek
 • C ) Kültürel mirasa sahip çıkmak
 • D ) Ailemize maddi destek sağlamak

2

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) İnsanların özel yaşamları ile toplumsal yaşamları farklıdır.
 • B ) Özel yaşamlarda özgürlük daha kısıtlıdır.
 • C ) Özel yaşam kişiye özgü olduğu için gizlilik esastır.
 • D ) Özel yaşamının gizliliği hakkı kanunlarla güvence altına alınmıştır.

3

Mehmet çocuk haklarını araştırmıştır.'' Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu haklardan biri değildir?

 • A ) Eğitim hakkı
 • B ) Sağlık hakkı
 • C ) Barınma hakkı
 • D ) Seçme ve Seçilme hakkı

4

Temel haklarımız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Devredilemez
 • B ) Dokunulmazdır
 • C ) Anayasa ile güvence altındadır
 • D ) Herkes aynı temek haklara sahip olamaz.

5

Aşağıdakilerden hangisi İnsan Haklarından birisi değildir?

 • A ) Beslenme
 • B ) Barınma
 • C ) Düşünce ve İnanç
 • D ) Kanunlara uymama

6

I. Saygı duymak
II. Hoşgörülü olmak
III. Dedikodusunu yapmak
IV. Sırlarını başkaları ile paylaşmak
Yukarıdakilerden hangisi arkadaşlarımıza karşı sorumluklarımızdandır?

 • A ) I, II, III, IV
 • B ) III, IV
 • C ) I, II
 • D ) I,II ,IV

7

''Kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir.''
Yukarıda verilen tanım hangi insani değer için söylenebilir?

 • A ) Hoşgörü
 • B ) Özgürlük
 • C ) Sorumluluk
 • D ) Adalet

8

İnsanın yaşama hakkı ne zaman başlar?

 • A ) Doğduğunda
 • B ) Konuştuğunda
 • C ) Okula başladığında
 • D ) 18 yaşına geldiğinde

"4. Sınıf Hak ve Özgürlüklere Saygı Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Özgürlük ve sorumluluk arasında nasıl bir ilişki vardır?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.