Sor

Özgürlüğün sınırları var mıdır? Örnekler

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Özgürlüğün sınırları var mıdır?
Özgürlüğün sınırları vardır. Bireylerin özgürlükleri, diğer insanların hak ve özgürlüklerine saygı göstermek zorundadır. Bu nedenle, özgürlüklerin sınırları, başka insanların haklarını ve özgürlüklerini korumak amacıyla belirlenir.

İfade özgürlüğü, kişilerin düşüncelerini özgürce ifade etmelerine izin verir, ancak bu özgürlük, diğer insanların haklarını ve özgürlüklerini korumak amacıyla sınırlandırılabilir. Örneğin, ifade özgürlüğü, başka insanların onur ve haysiyetini zedeleyici, ayrımcılık içeren veya şiddete teşvik edici ifadeler içeremez.

Toplantı ve gösteri özgürlüğü, insanların barışçıl bir şekilde toplanıp protesto etmelerine izin verir, ancak bu özgürlükler, diğer insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak şekilde kullanılamaz.

Din ve vicdan özgürlüğü, insanların inançlarına göre ibadet etme özgürlüğünü içerir. Ancak bu özgürlük, başka insanların haklarını ve özgürlüklerini ihlal etmemelidir.

Mülkiyet hakkı, bireylerin özel mülkiyetlerini sahip olma ve koruma hakkını içerir. Ancak bu hak, başkalarının mülkiyet haklarını ihlal etmeyecek şekilde kullanılmalıdır.

Hareket özgürlüğü, kişilerin istedikleri yere seyahat etme özgürlüğünü içerir. Ancak bu özgürlük, yasalara uygun olmayan veya başka insanların haklarını ihlal eden hareketler içermemelidir.
1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Temel haklar doğuştan kazanılır.
 • B ) Temel haklar evrenseldir.
 • C ) Yaşama hakkı temel haklarımızdandır.
 • D ) Sağlıktan parası olanlar yararlanabilir.

2

Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları arasında yer almaz?

 • A ) Çalışma hakkı
 • B ) Sağlık hakkı
 • C ) Oyun hakkı
 • D ) Güvenlik hakkı

3

Çocuk Haklarına Ait Sözleşme ne zaman kabul edilmiştir?

 • A ) 20 Kasım 1989
 • B ) 22 Ağustos 1922
 • C ) 23 Nisan 1920
 • D ) 12 Mart 1921

4

1. Ev sahibi olmak
2. Okula gitmek
3. Hastanede tedavi olmak
4. Bir işte çalışmak
Yukarıdakilerden hangileri temel haklarımız arasında değildir?

 • A ) 1, 2, 3, 4
 • B ) 2, 3, 4
 • C ) 2 ve 3
 • D ) 1 ve 4

5

Mehmet çocuk haklarını araştırmıştır.'' Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu haklardan biri değildir?

 • A ) Eğitim hakkı
 • B ) Sağlık hakkı
 • C ) Barınma hakkı
 • D ) Seçme ve Seçilme hakkı

6

''Kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir.''
Yukarıda verilen tanım hangi insani değer için söylenebilir?

 • A ) Hoşgörü
 • B ) Özgürlük
 • C ) Sorumluluk
 • D ) Adalet

7

İnsanın yaşama hakkı ne zaman başlar?

 • A ) Doğduğunda
 • B ) Konuştuğunda
 • C ) Okula başladığında
 • D ) 18 yaşına geldiğinde

8

Hangisi ailemize karşı sorumluluklarımızdan birisidir?

 • A ) Yerlere çöp atmamalıyız
 • B ) Sıraya girerek alış veriş yapmalıyız
 • C ) Yatak odamızı her gün düzenli olarak toplamalıyız
 • D ) Otobüste yaşlılara yer vermeliyiz

"Özgürlüğün sınırları var mıdır? Örnekler" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Hak ve Özgürlüklerin Kullanılması Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.