Sor

4. Sınıf Hak Arayışı Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Hak ve özgürlüklerimizin ihlal edildiği durumlarda hakkımızı aramak için birlikte hareket ederek, yasal yollara başvurabilir, ilgili kurum ve kuruluşlara başvurabilir, sivil toplum kuruluşlarına başvurabilir, medya ve sosyal medya aracılığıyla gündeme taşıyabilir ve diyalog ve müzakere yoluyla çözüm arayabiliriz.

Hak ve özgürlüklerimiz ihlal edildiği zaman hakkımızı aramak hangi yollara başvururuz?


Bu yollar, haklarımızın korunması ve ihlallerin önlenmesi için son derece önemlidir. Bu nedenle, birlikte hareket ederek, haklarımızın korunması ve savunulması için gerekli adımları atabiliriz.

♣ Yasal yollara başvurmak

♣ İlgili kurum ve kuruluşlara başvurmak

♣ Sivil toplum kuruluşlarına başvurmak

♣ Medya ve sosyal medya aracılığıyla gündeme taşımak

♣ Diyalog ve müzakere yoluyla çözüm aramak.

Hak ve özgürlüklerimiz ihlal edildiğinde, hakkımızı aramak için farklı yollara başvurabiliriz. Öncelikle, karşı taraf ile anlaşmaya çalışmak önemlidir ve bunu yapmak için karşılıklı konuşma veya güvendiğimiz birinin arabuluculuğunu kullanabiliriz. Ancak anlaşma sağlayamazsak, yasal yollara başvurabiliriz.

Demokratik toplumlarda, haksızlıkla karşılaşıldığında sorunların uzlaşarak çözülmesi tercih edilir ve şiddet veya öfke doğru bir yol değildir. Hak ve özgürlüklerimiz, bazen kişiler tarafından bazen de kamu kurum ve kuruluşları tarafından ihlal edilebilir.

Hak ve özgürlüklerimizin ihlal edildiği durumlarda yardım alabileceğimiz kurum ve kuruluşlar


Hak ve özgürlüklerimizin ihlal edildiği durumlarda yardım alabileceğimiz kurum ve kuruluşlar mevcuttur.
● Kamu Denetçiliği Kurumu

● Okul Meclisleri

● İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları

● Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

Kamu Denetçiliği Kurumu, vatandaşların idari makamların eylem ve işlemlerinin yasalara uygunluğunu denetleyen bağımsız bir kurumdur. İlgili kurum ve kuruluşlara başvurarak hak ihlalleri hakkında şikayetimizi iletebiliriz.

Okul Meclisleri, öğrencilerin okul içerisindeki sorunları ve önerileri dile getirebileceği demokratik bir platformdur. Öğrenciler, okul meclisleri aracılığıyla hak ihlallerini dile getirerek çözüm yolları arayabilirler.

İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları ise yerel yönetimlerin destekleriyle oluşturulan kurullardır. Bu kurullar, insan hakları ihlallerini araştırarak, sorunun çözümü için öneriler sunarlar.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu da insan hakları ihlalleri ile mücadele etmek amacıyla kurulmuş bir kurumdur. Bu kurum, insan haklarına saygı gösterilmesi için çalışmalar yapar ve hak ihlalleri hakkında inceleme yapar.
1

I. Saygı duymak
II. Hoşgörülü olmak
III. Dedikodusunu yapmak
IV. Sırlarını başkaları ile paylaşmak
Yukarıdakilerden hangisi arkadaşlarımıza karşı sorumluklarımızdandır?

 • A ) I, II, III, IV
 • B ) III, IV
 • C ) I, II
 • D ) I,II ,IV

2

Aşağıdakilerden hangisi öğrenci olarak sorumluluklarımız arasında yer almaz?

 • A ) Okul kurallarına uymak
 • B ) Okula zamanında gelmek
 • C ) Verilen ödevleri geciktirmek
 • D ) Okulu temiz tutmak

3

Herkes düşünce ve kanaatlerini açıklama hakkına sahiptir. Tanımı hangi haklarımız arasında yer alır?

 • A ) Kişi dokunulmazlığı hakkı
 • B ) Din ve vicdan özgürlüğü hakkı
 • C ) Özel yaşamın gizliliği
 • D ) Düşünce ve ifade özgürlüğü

4

''Kadir ailesiyle izmire gitmiştir.'' Kadir hangi hakkını kullanmıştır?

 • A ) Sorumluluk
 • B ) Barınma
 • C ) Seyahat etme hakkı
 • D ) Eğitim görme hakkı

5

İnsanın yaşama hakkı ne zaman başlar?

 • A ) Doğduğunda
 • B ) Konuştuğunda
 • C ) Okula başladığında
 • D ) 18 yaşına geldiğinde

6

Çocuk olarak ailede hangi sorumlulukları alabiliriz?

 • A ) Alış veriş yapmak
 • B ) Yemek yapmak
 • C ) Odamızı toplamak
 • D ) Para kazanmak

7

''Kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir.''
Yukarıda verilen tanım hangi insani değer için söylenebilir?

 • A ) Hoşgörü
 • B ) Özgürlük
 • C ) Sorumluluk
 • D ) Adalet

8

Aşağıdakilerden hangisi temel insan hakları arasında yer almaz?

 • A ) Kişi dokunulmazlığı hakkı
 • B ) Sağlık hakkı
 • C ) İstediği kadar evlenme hakkı
 • D ) Eğitim hakkı

"4. Sınıf Hak Arayışı Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Özgürlük ve sorumluluk arasında nasıl bir ilişki vardır?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.