Sor

Özgürlük ve sorumluluk arasında nasıl bir ilişki vardır?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Özgürlük ve sorumluluk birbirini tamamlayan kavramlardır. Özgürlük, bireylerin kendi kararlarını verme, davranışlarını sergileme ve kendilerini ifade etme özgürlüğüdür. Ancak, özgürlük sadece kendi hayatını yönetmekle sınırlı değildir, aynı zamanda başkalarının haklarına saygı göstermeyi ve toplumda sorumlu davranmayı gerektirir. Bu nedenle, özgürlük ile sorumluluk arasında bir denge vardır.

Sorumluluk, kişilerin belirli görevleri veya işleri yerine getirme konusunda kendilerine yükledikleri bir zorunluluktur. Kişinin kendisi veya başkaları için yapması gereken işlerde ve alması gereken kararlarda hesap verebilir, etik, yasal ve sosyal standartlara uyma durumunu ifade eder. Sorumluluk almak, kişinin kendine güvenini artırır ve toplumsal açıdan önemli bir davranıştır. Ancak, sorumluluklar, kişinin özgürlüğünü sınırlayabilecek görevler olabilir.

Özgürlük ve sorumluluk arasındaki denge, bireylerin özgürlüklerini kullanırken diğer insanların haklarına saygı göstermeleri ve topluma karşı sorumlu davranmaları gerektiğini vurgular.

Özgürlük, insanların kendilerini ifade etme ve özgürce yaşama hakkına sahip olmalarını sağlarken, sorumluluklar, bireylerin kararlarından ve eylemlerinden sorumlu olduğu fikrine dayanır ve başkalarının haklarına ve gereksinimlerine dikkate alarak hareket etmek gerektiğini vurgular. Bu nedenle, özgürlük ve sorumluluk arasında bir denge kurulması, bireylerin kendi hayatlarını yönetirken toplumda daha iyi bir yer haline gelmelerini sağlar.
1

18 yaşından küçükler ne olarak tanımlanır?

 • A ) yetişkin
 • B ) genç
 • C ) öğrenci
 • D ) çocuk

2

''Kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir.''
Yukarıda verilen tanım hangi insani değer için söylenebilir?

 • A ) Hoşgörü
 • B ) Özgürlük
 • C ) Sorumluluk
 • D ) Adalet

3

Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından birisidir?

 • A ) Eğitim hakkı
 • B ) Otomobil kullanma hakkı
 • C ) Bir işte çalıştırılma hakkı
 • D ) Seçimlere katılma hakkı

4

Aşağıdakilerden hangisi temel insan hakları arasında yer almaz?

 • A ) Kişi dokunulmazlığı hakkı
 • B ) Sağlık hakkı
 • C ) İstediği kadar evlenme hakkı
 • D ) Eğitim hakkı

5

Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarının arasında yer alır?

 • A ) Çalışmak
 • B ) Barınmak
 • C ) Oy kullanmak
 • D ) Askere gitmek

6

İnsan hakları korunmazsa aşağıdakilerden hangisi yaşanır?

 • A ) Eğitim alanında başarılı olunur
 • B ) Devlet kalkınır
 • C ) Toplum ilişkileri zayıflar
 • D ) Sanayi gelişir

7

Oyun oynamak benim...............'ım, oyun oynarken başkalarına ve çevreye zarar vermemeliyim. Bunlarda benim ............................'dır.
Boş bırakılan yerler aşağıdaki kavramlardan hangileri yazılmalıdır?

 • A ) hak- görev
 • B ) sorumluluk- ödev
 • C ) hak- sorumluluk
 • D ) rol- iş

8

Herkes düşünce ve kanaatlerini açıklama hakkına sahiptir. Tanımı hangi haklarımız arasında yer alır?

 • A ) Kişi dokunulmazlığı hakkı
 • B ) Din ve vicdan özgürlüğü hakkı
 • C ) Özel yaşamın gizliliği
 • D ) Düşünce ve ifade özgürlüğü

"Özgürlük ve sorumluluk arasında nasıl bir ilişki vardır?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Hak ve Özgürlüklerin Kullanılması Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.