Sor

4. Sınıf Hak ve Özgürlük İhlali Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Hak ve özgürlüklerimizin ihlal edilmesi, gerçekten zorlu bir durumdur ve insanların duygusal sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir. İhlal edilen hak ve özgürlüklerimiz, bizi dışlanmış ve değersiz hissettirebilir. Ayrıca, bu durum insanların kendine olan güvenini de zedeleyebilir ve çevremizdeki insanlar ile sağlıklı ilişkiler kurmamızı zorlaştırabilir.

Hak ve özgürlüklerimizin ihlal edilmesi, toplumda adaletsizliği ve haksızlığı hissettirebilir ve insanların birbirlerine güvenini de etkileyebilir. Bu nedenle, hak ve özgürlüklerin korunması çok önemlidir. Bu koruma, yasalar ve toplumsal normlar yoluyla gerçekleştirilebilir.

Hak ve özgürlüklerimizin ihlal edilmesi, bizi çaresiz ve güçsüz hissettirebilir. Kendimizi dışlanmış, incinmiş ve değersiz hissedebiliriz. Bu durum, insanların özsaygısını zedeleyebilir ve kendine olan güvenlerini azaltabilir.

Haksızlığa uğramış hissetmek, stres, korku ve endişe gibi olumsuz duygulara neden olabilir. Ayrıca, ihlal edilen hak ve özgürlüklerimiz nedeniyle insanlara karşı güvenimizi yitirebilir ve çevremizdeki insanlarla sağlıklı ilişkiler kurmamızı zorlaştırabilir.

Bu nedenle, hak ve özgürlüklerimizin korunması ve savunulması son derece önemlidir.

Hak ve özgürlüklerimizin ihlal edildiğinde nasıl hissederiz?


● Çaresiz ve güçsüz hissederiz.

● Dışlanmış, incinmiş ve değersiz hissederiz.

● Stres, korku ve endişe gibi olumsuz duygular hissederiz.

● İnsanlara karşı güvenimizi kaybedebiliriz.

● Özsaygımızı zedeler ve kendine olan güvenimizi azaltır.

● Çevremizdeki insanlarla sağlıklı ilişkiler kurmakta zorlanabiliriz.
1

Temel haklar kim tarafından güvence altına alınır?

 • A ) Bireyin kendisi
 • B ) Ailesi
 • C ) Devleti
 • D ) Öğretmeni

2

Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumlukları arasında yer almaz?

 • A ) Zamanında okula gitmek
 • B ) Ders çalışmak
 • C ) Kişisel bakımını yapmak
 • D ) Bir işte çalışmak

3

I. Saygı duymak
II. Hoşgörülü olmak
III. Dedikodusunu yapmak
IV. Sırlarını başkaları ile paylaşmak
Yukarıdakilerden hangisi arkadaşlarımıza karşı sorumluklarımızdandır?

 • A ) I, II, III, IV
 • B ) III, IV
 • C ) I, II
 • D ) I,II ,IV

4

Çocuk olarak ailede hangi sorumlulukları alabiliriz?

 • A ) Alış veriş yapmak
 • B ) Yemek yapmak
 • C ) Odamızı toplamak
 • D ) Para kazanmak

5

Aşağıdakilerden hangisi temel insan hakları arasında yer almaz?

 • A ) Kişi dokunulmazlığı hakkı
 • B ) Sağlık hakkı
 • C ) İstediği kadar evlenme hakkı
 • D ) Eğitim hakkı

6

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan değildir?

 • A ) Doğal çevreyi korumak
 • B ) Anne babaya yardım etmek
 • C ) Kültürel mirasa sahip çıkmak
 • D ) Ailemize maddi destek sağlamak

7

Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarının arasında yer alır?

 • A ) Çalışmak
 • B ) Barınmak
 • C ) Oy kullanmak
 • D ) Askere gitmek

8

Mehmet çocuk haklarını araştırmıştır.'' Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu haklardan biri değildir?

 • A ) Eğitim hakkı
 • B ) Sağlık hakkı
 • C ) Barınma hakkı
 • D ) Seçme ve Seçilme hakkı

"4. Sınıf Hak ve Özgürlük İhlali Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Özgürlük ve sorumluluk arasında nasıl bir ilişki vardır?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.