Sor

4.Sınıf Benzetme Cümleleri Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Benzetme Cümleleri

Benzetme cümleleri, bir şeyin ya da durumun niteliklerini, ifadeyi zenginleştirmek amacıyla başka bir şey, kavram ya da durumla kıyas yaparak ortaya çıkan cümleler olarak tanımlanır.

Bu benzerliği vurgulamak için "gibi" kelimesi kullanılır.

Benzetme Cümlelerine 20 Örnek Cümle

➤ Ahmet, bir güvercin kadar hızlı koştu.

➤ Senin o güzel sesin, bir bülbül kadar güzel.

➤ Onun cesareti, bir aslan gibi.

➤ Kıvırcık saçların, bir yıldız gibi parlıyor.

➤ O adamın gözleri, iki elmas kadar parlak.

➤ Kız kardeşim, bir peri gibi zarif.

➤ Babamın kalbi, bir demir gibi sağlam.

➤ O ayakkabılar, bir yılan gibi kaygan.

➤ Onun düşünceleri, bir ok gibi keskin.

➤ Bu tatlı, bir bal peteği kadar şekerli.

➤ Onun şarkıları, bir kuş cıvıltısı kadar huzur verici.

➤ O fotoğraf, bir tablo gibi sanatsal.

➤ Annem, bir melek gibi sabırlı.

➤ Çocuklarım, bir gülümseme kadar sevimli.

➤ Bu kitap, bir hazineden daha değerli.

➤ Kardeşim, bir arslan kadar güçlü.

➤ O resim, bir manzara gibi doğal ve güzel.

➤ Kedi, bir kumaş gibi yumuşak.

➤ Bu araba, bir yarış arabası kadar hızlı.

➤ Onun aklı, bir bilgisayar kadar hızlı ve keskin.

Benzetme Cümleleri İlgili Test

Soru-1: Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir benzetme cümlesidir?
a) Bu ev çok büyük.
b) Bu ev, bir saray kadar büyük.
c) Bu ev, bir arabada gider gibi sarsılıyor.
d) Bu evin duvarları çok kalın.
Cevap: b)

Soru-2: "Gibi" kelimesi hangi amaçla kullanılır?
a) Karşılaştırma yapmak için.
b) Neden-sonuç ilişkisi kurmak için.
c) Zıt anlamlı kelimeleri vurgulamak için.
d) Aynı anlamdaki kelimeleri tekrar etmek için.
Cevap: a)

Soru-3: Aşağıdaki hangi cümle bir yanlış benzetme cümlesidir?
a) Bu çiçek, bir gül kadar güzel kokuyor.
b) Bu kalem, bir ok kadar keskin yazıyor.
c) Bu çorap, bir eldiven gibi sıcak tutuyor.
d) Bu sandalye, bir tahtadan yapılmış gibi sağlam.
Cevap: d)

Soru-4: Aşağıdaki hangi ifade, benzetme cümlesi kurarken kullanılamaz?
a) Oldukça.
b) Neredeyse.
c) Yaklaşık olarak.
d) Eşit olarak.
Cevap: d)

Soru-5: Aşağıdaki cümlelerin hangisi "benzetilen varlık" kavramını açıklar?
a) Durumu anlatmak için kullanılan varlık.
b) Durumu vurgulamak için kullanılan örnek varlık.
c) Benzetme yapılan varlık ile benzetilen varlık arasındaki benzerliği ifade eden kelime.
d) Benzetme cümlesinde kullanılan nesne.
Cevap: b)

Soru-6: Aşağıdaki cümlelerin hangisi yanlış benzetme cümlesidir?
a) Bu yemek, bir restoranda yenen yemek kadar lezzetli.
b) Bu çiçek, bir güneş gibi parlıyor.
c) Bu koltuk, bir tahtadan yapılmış gibi sert.
d) Bu şarkı, bir kuşun ötüşü kadar güzel.
Cevap: c)
1

Atatürk: ( ) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir ( ) ( ) demiştir.
Bu cümlede parantezle belirtilen yerlere hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

 • A ) ( : ) ( . ) ( )
 • B ) ( ) ( . ) ( )
 • C ) ( ) ( ! ) ( )
 • D ) ( ) ( , ) ( )

2

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta konmaz?

 • A ) Ne istediğinizi anlamadım
 • B ) Martılar gökyüzünde uçuşuyor
 • C ) Masadaki kitaplar kiminmiş
 • D ) Çocuk, annesini özlemiş

3

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna yanlış noktalama işareti konmuştur?

 • A ) Annemizi üzmemeliyiz.
 • B ) Yaşasın, başardım!
 • C ) Kim bana yardım edebilir.
 • D ) Arkadaşın bugün gelecek mi?

4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraçların içerisine yazılacak olan virgül, cümlenin anlamını değiştirir?

 • A ) Güzel günler ( ) bizi bekliyordu.
 • B ) Filmin yapımı için ( ) çok emek harcamış.
 • C ) Onun bilgisayarını ( ) amcası hediye etmiş.
 • D ) Genç ( ) kadını karşıdan karşıya geçirdi.

5

Onu görmeye gittim fakat evde bulamadım. cümlesinde noktalı virgül (;) hangi sözcükten sonra konulmalıdır?

 • A ) Fakat
 • B ) Görmeye
 • C ) Gittim
 • D ) Onu

6

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Şaşma, coşkunluk, heyecan, korku bildiren cümlelerin sonuna ünlem işareti konur.
 • B ) Özel isimlerin ilk harfi her zaman büyük yazılır.
 • C ) Bir iş, hareket bildiren tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta konur.
 • D ) Kurallı cümlelerde, özne cümlenin sonunda bulunur.

7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta konması gerekir?

 • A ) Aman Hocam, ne yapıyorsun
 • B ) Bir kış gecesi komşuları
 • C ) Bayrak bir milletin şerefidir
 • D ) Bugün bize gelecek misin?

8

Televizyondan haberleri izledik ( ) Cümlesinden sonra, hangi noktalama işareti konmalıdır?

 • A ) ( . )
 • B ) ( , )
 • C ) ( ? )
 • D ) ( ! )

"4.Sınıf Benzetme Cümleleri Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Türkçe İkilemeler Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.