S:1

Meyve ve sebzeleri bol su ile yıkayınız( ) Yoksa mikrop kapar, hastalanırsınız cümlesinde ( ) yerine hangi noktalama işareti gelmelidir?

Meyve ve sebzeleri bol su ile yıkayınız( ) Yoksa mikrop kapar, hastalanırsınız cümlesinde ( ) yerine hangi noktalama işareti gelmelidir? sorunun cevabı "( . )" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Halat çekme oyunu oynayan öğrenciler ipe hangi kuvveti uyguluyorlar? Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında yayaya ait kusurlardan biridir? "Sıcak su musluğu kırmı­zı, soğuk su musluğu da yeşil renkle belirtilmiştir."Cümle­sinde suyun özelliklerini han­gi sözcükler bildirir? Oturduğumuz ev ile ilgili belediyeye ödediğimiz vergi türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Lider ile yöneticiyi birbirinden ayıran özellik, hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdaki harflerin hangisi simetriktir? Madenlerle ilgili olarak ;1.Madenler teknolojinin gelişmesinde rol oynar2.Ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir3.Demir, bakır ve cıva madenlere örnektir. Verilen ifadelerden hangisi yada hangileri doğrudur ? Maria : Does oil - - - - you fat?Martha : Yes, it does. Allah her zaman bizimledir diyen birisinin aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz? Manda ve himaye düşüncesinin reddedilmesi ilk defa nerede gerçekleşmiştir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde – ki ilgi zamiri olarak kullanılmıştır? Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakılamayan çocukların, kısa veya uzun süreli olarak bakımlarını üstlenen aile ya da kişilere koruyucu aile denilmektedir.Buna göre, verilenlerden hangisi koruyucu aile olabilmek için gerekli koşullardan biri değildir? Aşağıda verilen tam sayılardan hangisi pozitiftir? Aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayı değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde bir zarf kullanılmıştır? Hz .Muhammed peygamber olmadan önce insanlar neye tapıyorlardı? Aşağıdakilerden hangisi aynı tür varlıkların ortak adıdır? Hz. Muhammed (s.a.v.)e gelen ilk vahiy hangi surenin ilk 5 ayetidir? 1800 yılında, içinde tuz çözeltisi bulunan kaplar ve bir ucu çinko diğer ucu bakır olan teller kullanarak bir düzenek kurmuştur. Bu düzenekte elektrik akımı üretir. Düzeneği daha da geliştirdiğinde tarihin ilk pili ortaya çıkar. • Merkezin tanıtılması ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılması yönünde çalışmalarda bulunur.• Hizmetlere ilişkin konferans, gezi, seminer, grup toplantısı gibi sosyal etkinlikleri organize eder.• Merkezde yapılan başvurular üzerine öğrenci, aileler ve diğer ilgililerle görüşme yapar, gerekli bilgileri toplar.Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre yukarıdaki görevler hangisine aittir? Aşağıdaki 3'er sayma örüntülerinden hangisi doğrudur? Ali nin yaşı 18, babasının yaşı 42 ve annesinin yaşı 36dır.Buna göre Ali, babası ve annesinin yaşları toplamı kaçtır? Dualarında aşağıdakilerden hangisinin yer alması uygun olmaz? I. Zengin bir hatıra mirasına sahip olmaII. Birlikte yaşama isteğine olumsuz bakmaIII. Tarihsel mirası sahiplenip, bunu sürdürmede ortak iradeye sahip olmaYukarıda verilenlerden hangileri Atatürkün millet anlayışında yer alır? Doğal bir ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması için,I. Doğal kaynakların tehlikeye sokulmadan kullanılmasıII. Otlak ve meraların korunması için yasaların çıkarılmasıIII. Fosil yakıtların kullanımının artmasıuygulamalarından hangileri gerçekleştirlmelidir? H_n_ballBoş bırakılan yere uygun gelen harf hangisidir? Yarısı 8 olan sayının 60 fazlası kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi manevi (iç) temizliktir? Geniş ve manzaralı bir odada geçirildi gece. Sabah erkenden balık tutmaya çıkıldı. Hava bir tuhaftı. Uzakta fırtına bulutuna da benzer bir sis vardı.Bu parçadaki altı çizili ifade, hikâyenin hangi ögesidir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler beraber kullanılmıştır? Arkeolojinin tarihini farklı açılardan ele alabiliriz. 1 2 3 4Bu cümlede numaralanmış kelimelerden hangisi bir varlığı nitelemiştir? Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Beni bir hafta oyaladı. Cümlesindeki kelimelerin çeşidi hangi seçenekte sırayla verilmiştir? Hz. Muhammedin Hz. Hatice ile evliliğinden kaç çocuğu olmuştur? Evin mutfağı ve banyosu aşağıdakilerden hangisi için evin en tehlikeli yerleridir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kinin yazımında hata vardır? Aşağıda verilen birleşik sözcüklerden hangisinin oluşumu diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kişi zamiri yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim ile ilgili olarak yanlış bir açıklamadır? Aşağıdakilerden hangisi krokinin özelliklerinden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir