Sor

4. Sınıf Sert Sessizlerin Yumuşaması Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Sert Sessizlerin Yumuşaması Konu Anlatımı

Harf, bir dilde kullanılan ve ses ya da sesleri ifade eden yazı sembolüdür. Harfler, kelimeleri, ifadeleri ve düşünceleri yazılı olarak ifade etmek için kullanılır.

Sesleri gösteren işaretlere harf denir. Alfabemizdeki 29 harften 8 tanesi sesli harf vardır.

21 tanesi sessiz harftir.

Ses yolunda bir engele çarparak çıkan ve bir ünlünün yardımı olmadan
söylenemeyen seslere sessiz ( ünsüz ) harfler denir.

Dilimizdeki Sessiz Harfler : b , c , ç , d , f , g , ğ , h , j , k , l , m , n , p , r , s , ş , t , v , y , z.

✔ Türkçede "P , Ç , T , K" harfleri ile biten sözcüklerin sonuna sesli ile başlayan bir ek gelirse,
P → B
Ç → C
T → D
K → G veya Ğ'ye dönüşür
Bu olaya sert sessizlerin yumuşaması veya kısaca yumuşama denir.

"p, ç, k, t" harfleri ile biten sözcüklerin sonuna sırasıyla "b, c, ğ, d" harfleri ile gelen "u" ve "i" ekleri ile oluşturulan örneklerdir. Bu ekler, sözcüklerin anlamında bir değişiklik yapmaz, sadece sözcüklere belirli bir biçim kazandırır.

Sert Sessizlerin Yumuşaması 30 Örnek
➥ Bardak + ı = bardağı
➥ Kitap + ı = kitabı
➥ Koltuk + u = koltuğu
➥ Kırlangıç + ı = kırlangıcı
➥ Çiçek + i = çiçeği
➥ Fıstık + ı = fıstığı
➥ Kapak + ı = kapağı
➥ Sokak + ı = sokağı
➥ Çocuk + u = çocuğu
➥ İnat –ı → inadı
➥ Kağıt –ı → kağıdı
➥ Top –u → topu
➥ Yaprak –ı → yaprağı
➥ Yoğurt –u → yoğurdu
➥ Çorap - ı → çorabı
➥ Yatak –ı → yatağı
➥ Ağaç + a → ağaca
➥ kavak + ı → kavağı
➥ çelenk + i → çelengi
➥ senet + i → senedin
➥ dolap + ı → dolabın
➥ tüfek + i→ tüfeği
➥ diyalog + u → diyaloğu
➥ borç + um → borcum
➥ renk + i → rengi
➥ kepenk + i → kepengi
➥ kap + ı → kabı
➥ taç + ı → tacı
1

Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır ?

 • A ) hızlı – yavaş
 • B ) sağ– sol
 • C ) yukarı – aşağı
 • D ) kolay– basit

2

Aşağıdakilerden hangisinde '' koyun '' kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır ?

 • A ) Her şeyi aldığınız yerine koyun.
 • B ) Koyun, kuzusu ile otluyordu.
 • C ) Albüme resimleri yırtmadan koyun.
 • D ) Yemeği masaya koyun.

3

telâşlı, tehlikeli, kimsenin kimseyi tanımadığı kadar kalabalık anlamına gelen deyim hangisidir?

 • A ) Anasından doğduğuna pişman olmak
 • B ) Anasını ağlatmak
 • C ) Ana baba eline bakmak
 • D ) Ana baba günü

4

Dert sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir ?

 • A ) merak
 • B ) tasa
 • C ) kaygı
 • D ) özenti

5

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kesme işareti kullanımı doğrudur ?

 • A ) Murat'gil bize geldi.
 • B ) Türkçe'mizde 29 harf vardır.
 • C ) Suna'lar kalabalık bir aileye sahipler.
 • D ) Ay, Dünya'nın uydusudur.

6

Aşağıdakilerden hangisinin sonuna ünlü harfle başlayan bir ek getirildiğinde kelimenin sonundaki harf yumuşar?

 • A ) Çan
 • B ) kova
 • C ) Çanak
 • D ) Küp

7

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi eş seslidir?

 • A ) Köylüler çok büyük bir alanı kısa sürede temizledi.
 • B ) Sevdiği insanlara hep pahalı hediyeler alırdı.
 • C ) Annemle dondurma alıp güneşin batışını seyrederdik.
 • D ) Ona çok yüz verince böyle şımardı

8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?

 • A ) Anadolu'muz eşsiz güzelliklere sahiptir.
 • B ) Arkadaşımın evi, bu binanın 4'üncü katında.
 • C ) Türk Tarih Kurumu'nu Atatürk kurdu.
 • D ) Akif'in şirin bir köpeği var.

"4. Sınıf Sert Sessizlerin Yumuşaması Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4.Sınıf Olayların Oluş Sırası Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.