S:1

Öğretmenimiz sınavda kolay soru sormuştu. Altı çizili kelimenin eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?

Öğretmenimiz sınavda kolay soru sormuştu. Altı çizili kelimenin eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır? sorunun cevabı "Bu yapboz çok basitmiş." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Hangi deyim, çok pahalı, fiyatı çok yüksek anlamında kullanılan bir deyimdir. Birimler küplerden oluşa şekli küpe çevirebilmek için toplam kaç birim gerekir? Aşağıdakilerden hangisi olay anlatan düz yazılardan biri değildir? Avanos - Ürgüp - Göreme yöresin- de peribacalarının oluşmasında etkili olan kayaç aşağıdakilerden hangisidir? - Dini ve siyasi fonksiyonları sayesinde tarih boyunca küresel bir etkiye sahip olmuştur.- Dünya’nın başkenti unvanına layık görülmüştür.Yukarıda özellikleri verilen şehir hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcük yoktur?. “…Ve kim Allah’a ve Rasulüne itaat ederse o takdirde gerçekten büyük bir kurtuluşa ermiş olur.” (Ahzab, 71)Kuran’ı doğru anlamada Müslümanın öncelikli başvuru kaynağı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Hoşa gitmeyen ve insanlar üzerinde olumsuz etki yapan seslere ……………..denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidr? Kurban ibadetinin başladığı peygamber hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık görevlerimizdendir? Ahi teşkilatının inanç, adap, ilke, kural ve esaslarının yazılı olduğu eserlere ne ad verilir? Fiziki haritalarda verimli topraklar olan ovalar …………… renkle belirtilir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki dizelerin hangisinde ulama yoktur? “Haylaz dedesini çarşıda bırakmış.”Yukarıdaki cümlede hangi sözcükten sonra virgül kullanılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi icat yapmak isteyen birinin özelliği olamaz ? Aşağıdaki karışımlardan hangisi yüzdürme yöntemi ile ayrılabilir?  Aşağıdakilerden hangisi bir  işletim sistemidir? Bir bakkal 87 kg şekeri 3’er kilogramlık poşetlere koyduktan sonra poşetlerin 14 tanesini 21 liradan geriye kalanını da 25 liradan sattığına göre bakkalın eline kaç lira geçmiştir?  Aşağıda verilenlerden hangisi kanın görevidir?  Bir saatte 107 km giden bir tren 14 saatte kaç km gider? Dilimiz, konuşma dilimizden çok yazı dilimiz, yıllardan beri, yüzyılı aşkın bir zamandan beri durmadan değişiyor. Değişmesini bir dileyen oldu bir buyuran oldu diye değil, değişmesi gerektiği için değiştirmek zorunda olduğumuzdan, içimizden duyduğumuz için değişiyor. Elimizdeki dille, dünden kalan dille, istediğimizi söyleyemediğimiz, istediğimiz gibi söyleyemediğimiz için değişiyor. Bu değişme, bir bakıyorsunuz hızlanıyor, çok kimseleri şaşırtacak, başlarını döndürecek kadar hızlanıyor; bir bakıyorsunuz ağırlaşıyor, artık duracak sanıyorsunuz. Ama durmuyor. Durdurmak kimsenin elinde değil; durdurabilsek, çoktan durduracaktık. Yazarlarımızın çoğu ta başlangıçtan beri, bu değişmeye sinirleniyor, bu değişmeyi istemiyor. Kimi öfkelenip bağırıyor. Sonra öfkeleneni de eğlenip alay edeni de değişmeye uyuyor, dilini değiştiriyor, bir gün önce istemediği yeni dille yazıyor.Bu parçada dildeki değişimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdaki illerden hangi ikisi birbirine yakın değildir? Bazı bitkilerin yan dallarının uçları toprakla örtülüp gelişmeye bırakılabilir. Toprak altında kalan dallardan yeni kökler meydana gelir ve gelişir. Yan dalların gelişimleri yeterli düzeye geldiğinde ana bitkiden kesilerek  ayrılır.Yukarıda anlatıldığı şekilde bir bitkinin vejetatif üremesi hangi yöntemle olur? Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi sebep – sonuç cümlesi değildir? Hangi cümlede deyim yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurluğuna alınacaklarda aranan genel şartlardan biri değildir? '' Oyun kolu bozuk olduğu için beni yenebildin. '' Cümlede sebep sonuç ilişkisini gösteren kelime hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yay ayraç içinde verilen anlam ilişkisi yoktur? • Akarsuların aşındırıp taşıyarak biriktirmesiyle oluşmuşlardır.• Mineral madde oranı fazladır.Yukarıda bazı özellikleri verilen toprak tipi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem oluş fiilidir? “Yüzünde yara vardı.” Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? Hammaddelerin veya yarı işlenmiş maddelerin kullanıma hazır hale getirilmesine ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Döneminin genel özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki Romen rakamlarından hangisinin karşılığı yanlış yazılmıştır?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “pencere” sözcüğü soyut bir anlam taşır?  Flash bellekte bulunan bir sesin sunuya eklenmesi için hangi yol izlenmelidir? Hz. Muhammed (s.a.v.) dedesi öldükten sonra hangi amcasının yanında kaldı?   Aşağıdakilerden hangisi Rasyonalist bir filozoftur? “Gönül kazanmak”  deyiminin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir