Sor

4.Sınıf Somut Soyut Anlam Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Somut Soyut Anlam Konu Anlatımı

Somut Anlam


Somut anlam, duyu organları yoluyla algılanabilen, elle tutulabilen, gözle görülebilen, koklanabilen veya tadılabilen şeylere atıfta bulunan bir anlamdır.

Somut anlam, duyularla algılanabilen gerçek varlıkları ifade etmek için kullanılan kelimelerdir.

Somut anlam, algılanabilir, duyusal veya fiziksel olarak var olan gerçeklikle ilgili olan anlamdır.

✔ Elle tutup gözle görebildiğimiz varlık adlarına somutturlar.

Somut Anlamlı Sözcüklere Örnekler


→ Kitap
→ Kedi
→ Araba
→ Bardak
→ Top
→ Yemek
→ Çanta
→ Köpek
→ Televizyon
→ Ayakkabı
→ Maske
→ Çiçek
→ Saat
→ Sandalye
→ Kalem
→ Çikolata
→ Telefon
→ Kıyafet
→ Kutu
→ Anahtar

Somut Anlamlı Sözcükleri Cümlede Kullanma


➥ Kalemim yok, benimki çalındı. Kalem → Gerçek Anlam
➥ Bardağı doldurur musun, lütfen? Bardak → Gerçek Anlam
➥ Sandalyelerimizi bahçeye taşıyacağız. Sandalye → Gerçek Anlam
➥ Telefonunu şarja takmayı unutma. Telefon → Gerçek Anlam
➥ Elbisem yıkanmadan giyemem. Elbise → Gerçek Anlam
➥ Arabanın lastikleri patladı. Araba → Gerçek Anlam
➥ Topu bana at, hemen yakalayacağım. Top → Gerçek Anlam
➥ Televizyonda ne izleyeceğimize karar veremedik. Televizyon → Gerçek Anlam
➥ Köpeğimiz bahçede oynuyor. Köpek → Gerçek Anlam
➥ Güneş battıktan sonra yemek yiyeceğiz. Güneş → Gerçek Anlam
➥ Duvara resim asacağız. Duvar → Gerçek Anlam
➥ Saatin kaç olduğunu söyleyebilir misin? Saat → Gerçek Anlam
➥ Bilgisayarınızda yeterli alan var mı? Bilgisayar → Gerçek Anlam

Soyut Anlam


Soyut anlam, duyusal deneyimler veya fiziksel nesnelerle ilgili olmayan, kavramsal veya zihinsel olan anlamdır.

✔ Varlıklarını duyu organlarımızla hissedemediğimiz fakat zihnimizde canlandırabildiğimiz kavramlar adlarına soyut anlamlıdır.

Soyut anlam, somut nesnelere atfedilemeyen ve düşünsel kavramlarla ilgili olan anlamdır. Soyut kavramlar, genellikle zihinsel ve duygusal deneyimlerle ilgilidir. Bu kavramlar, somut nesnelerin yanı sıra, kavramlar, duygular, düşünceler ve fikirler gibi farklı nesneleri ifade edebilirler.

Örneğin, "aşk" bir soyut kavramdır ve somut bir varlık değildir. Aşk, kalplerde ve zihinlerde hissedilen bir duygu ve deneyimdir. Benzer şekilde, "barış" bir soyut kavramdır ve belirli bir somut varlık değildir. Barış, uluslararası ilişkilerde ve kişiler arasındaki ilişkilerde önemli bir kavramdır.

Soyut Anlamlı Sözcüklere Örnekler


→ Sevgi
→ Mutluluk
→ Özgürlük
→ Adalet
→ Huzur
→ Fikir
→ Sanat
→ Bilgi
→ İnanç
→ Hayal
→ Zeka
→ Sadakat
→ Barış
→ Cesaret
→ Sabır
→ Başarı
→ Güzellik
→ Korku
→ Özlem
→ Kıskançlık
→ Merak
→ Hırs
→ Özsaygı
→ Dostluk
→ Empati
→ Saygı
→ Anlayış
→ Özveri
→ Cesaret
→ Heyecan

Soyut Anlamlı Sözcükleri Cümlede Kullanma


➥ Adalet herkes için eşit olmalıdır. Adalet → Soyut Anlam
➥ Özgürlük, insanların kendi hayatlarını seçebilme hakkıdır. Özgürlük → Soyut Anlam
➥ Nefret, toplumu zehirleyen bir duygudur. Nefret → Soyut Anlam
➥ Kıskançlık, bazen insanları kötü davranmaya itebilir. Kıskançlık → Soyut Anlam
➥ Dürüstlük, insanların birbirine karşı olan güvenini artırır. Dürüstlük → Soyut Anlam
➥ Başarı, çalışmanın ve azmin sonucudur. Başarı → Soyut Anlam
➥ Sevgi, hayatta en önemli duygulardan biridir. Sevgi → Soyut Anlam
➥ Saygı, her insanın hak ettiği bir davranıştır. Saygı → Soyut Anlam
➥ İnanç, insanları motive eden güçlü bir duygudur. İnanç → Soyut Anlam
➥ Bilgi, insanların hayatlarını daha iyi bir hale getirmelerine yardımcı olur. Bilgi → Soyut Anlam
➥ Korku, bazen insanları yanlış kararlar almaya itebilir. Korku → Soyut Anlam
➥ Üzüntü, hayatın doğal bir parçasıdır. Üzüntü → Soyut Anlam
➥ Heyecan, yeni deneyimlerin heyecan verici olmasına neden olabilir. Heyecan → Soyut Anlam
1

‘'adalet‘' sözcüğünün eş anlamlısı hangi kelimedir?

 • A ) hak
 • B ) hukuk
 • C ) hakim
 • D ) yargı

2

Dert sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir ?

 • A ) merak
 • B ) tasa
 • C ) kaygı
 • D ) özenti

3

güneş kelimesine aşağıdaki eklerden hangisini getirirsek güneşten korunmaya yarayan nesne anlamı kazanır?

 • A ) –lik
 • B ) –ci
 • C ) –li
 • D ) –siz

4

Hangi deyim Sessiz, kımıltısız bir durumda kalmak anlamına gelir?

 • A ) Pusuya yatmak
 • B ) Pusulayı şaşırmak
 • C ) Pusuya düşürmek
 • D ) Put kesilmek

5

Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesteşi yoktur?

 • A ) yat
 • B ) yaz
 • C ) yol
 • D ) yok

6

Aşağıdaki ifadelerden hangisinin sonunda ünlem işareti kullanılmaz?

 • A ) Dikkat et, düşeceksin
 • B ) Ey Türk Gençliği
 • C ) Hey, buraya gel
 • D ) Seni bekliyordum

7

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. atasözüyle açıklanmak istenen nedir?

 • A ) Duman varsa ateşte vardır.
 • B ) Belirti varsa, olay da var demektir.
 • C ) Duman ateşin belirtisidir.
 • D ) Ateş yanarken duman çıkarır.

8

Bu şirin köyün gençleri serinlemek için plaja gelmişti. cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

 • A ) Nereye?
 • B ) Neden?
 • C ) Nasıl?
 • D ) Kim?

"4.Sınıf Somut Soyut Anlam Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Zıt Anlamlı Kelimeler Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.