S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur? sorunun cevabı "Emel, diğer arkadaşlarından daha çalışkan bir öğrencidir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Okul müdürümüz, sınıf öğretmenimize okuma bayramı yapın dedi.Yukarıdaki hangi söz tırnak içerisine alınmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim arasında yer almaz? Ayfer Öğretmen: Sone, terza-rima gibi nazım şekilleri ilk olarak hangi dönemde kullanılmıştır?Mustafa: Servetifünun Dönemi öğretmenim.Ayfer Öğretmen: Tebrik ederim.Bu iletişim örneğiyle ilgili aşa- ğıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdakilerden hangisi fıkhi mezheplerden biridir? Aşağıdakilerden hangisi “Allah’a niçin ibadet edilir?” sorusuna cevap olamaz? Amy - - - - her teeth twice a day. Boyutları 3,6 m, 4,5 m ve 7,5 m olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir deponun bütün yüzleri, parçalanmamış fayanslarla döşenecektir.Buna göre, aşağıda kenar uzunlukları cm olarak verilen dikdörtgen şeklindeki fayanslardan hangisi kullanılamaz?  “Hatemü’n-nebiyyîn” aşağıdaki peygamberlerden hangisi için kullanılan bir sıfattır?  Çocukluğumuzun anılarda kalan o güzelim oyunları yok artık. Saklambaç, körebe, birdirbir, istop, uzuneşek… gibi birçok oyun bilgisayar oyunları karşısında eski önemini yitirmiştir. Bilgisayarın gerçek olmayan dünyasında oynanan oyunlar çocuklarımızın arkadaşlık kurmalarını ve insanlarla olan ilişkilerini olumsuz etkiler. Eskiden oynanan oyunlarda çocuklar birbirleriyle kaynaşıp, arkadaşlık ilişkilerini güçlendirirken, şimdi bilgisayarın arkadaşlığını tercih ediyorlar.Yukarıdaki paragrafa göre eskiden oynanan oyunların çocuklara en büyük yararı nedir? a. Karayosunub. Çiyanc. Böcekçil bitkid. Mantare. Karıncaf. Ökse otuVerilen canlılardan hangileri sadece ototrof beslenir? Peygamberimizin ailesi ile verilen bilgilerden hangisi doğrudur?  Aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra Türklerin İslamiyet’e girmesi hızlanmıştır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır? Annem pazardan 3 kilogram domates, 8 kilogram patates, 5 kilogram soğan,3 kilogram salatalık aldı. Annem pazardan toplam kaç kilogram sebze almıştır? Aşağıdaki trafik kurallarından hangisi daha çok çocukları ilgilendirmektedir? Aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitimin temel ilkelerinden biri değildir? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması HakkındaKanuna göre İhbar veya şikayetin işleme konulması için;Aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?1- Somut ve genel nitelikte olmaması2- Kişi veya olay belirtilmesi3- İddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanması4- İhbar veya şikayet dilekçesinde; dilekçe sahibinin doğru ad, soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adresi olması "Beşinci oda" sözünü rakamla yazmak istersek aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Aşağıda bazı nesneler yazılmıştır. -Saat-Vantilatör -Mikser (Mutfak aracı)Yukarıdaki araçlar çalışırken yaptıkları hareketlerden hangisi her üçünde de ortaktır? Her sıçrayışta 50 cm ilerleyebilen çekirge 20 sıçrayışta kaç metre yol alır?  Aşağıdaki tümcelerden hangisi varsayım ifade ediyor?   Aşağıdakilerden hangisi bilimsel içerikli bir yazıda olması gerekenlerden biri değildir? Çevre kirlenmesinin önlenmesi için bütün dünyada faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum örgütü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi terim değildir? Aşağıdaki kongrelerden hangisinde Batı Cephesi’nin kurulmasına dair kararlar alınmıştır?  Aşağıdaki illerimizden hangisi Milli Mücadele sonrasında ünvan almamıştır ? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde pekiştirme sıfatı vardır? Bu proje, Güneydoğu Anadolu Bölgemizin çorak topraklarına can vermiştir. Ali’nin söz ettiği bu proje aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yanlış yazılmıştır?  3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi dilekçede bulunması zorunlu şartlardan değildir? Aşure hangi aşağıdakilerden gündür? Aşağıdaki kelimeler alfabetik sıraya göre dizildiğinde hangisi en sonda yer alır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi tekil isim değildir? Bir bilgisayardan, Flash bellek veya internetten yayılıp bilgisayarlara zarar veren programlara ne denir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Türk Dil Kurumunun amacı ile ilgilidir ? 1. Köpek2. Yılan3. Balina4. KartalVerilen canlılardan hangileri embriyo halindeyken besin gereksinimini anneden sağlar?  Bakır elementi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı yoktur? 1-Dokunulmazlıkların kaldırılması2-Meclis soruşturması3-TBMM Başkanlığı seçiminde4-GensoruSiyasa parti grupları yukarıdaki konuların hangilerinde grup kararı alamazlar? Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini,aşağıdakilerden hangisi üstlenir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir