Sor

4.Sınıf Ünlü Düşmesi Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Ünlü Düşmesi Konu Anlatımı
Türkçe dilinde her hecede en az bir ünlü harfi bulunur. İki heceli bazı kelimelere ünlü harfiyle başlayan bir ek getirildiğinde, kelimenin son hecesindeki ünlü harfi düşer. Bu dil bilgisi kuralına "ses düşmesi" veya "hece düşmesi" denir.

Türkçede kimi iki heceli bazı sözcüklere ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde , kelimenin son hecesindeki ünlü düşer. Buna ünlü düşmesi adı verilir.

Ünlü düşmesine 20 örnek sözcük
➥ Nehir + -i = Nehri
➥ Şehir + -i = Şehri
➥ Kesir + -e = Kesre
➥ Emir + -e = Emre
➥ Kıvır + -ım = Kıvrım
➥ Alın + -ı = Alnı
➥ Ağız + -ı = Ağzı
➥ Burun + -u = Burnu
➥ Boyun + -u = Boyn
➥ Göğüs + -ü = Göğsü
➥ Karın + -ı = Karnı
➥ Devir + -i = Devri
➥ İsim + -i = İsmi
➥ Nabız + -i = Nabzı
➥ Göğüs + ü = Göğsü
➥ Akıl + -i = Aklı
➥ Fikir + -i = Fikri
➥ Beyin + -i = Beyini
➥ Şekil + -i = Şekli
➥ Nehir + -i → Nehri
➥ Şehir + -i → Şehri
➥ Devir + -i → Devri
➥ Karın + -ı → Karnı
➥ Ağız + -ı → Ağzı
➥ Karın + -a = Karna
1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte hece düşmesi vardır?

 • A ) Kitap sevgisi olan bir çocuktu.
 • B ) Tepeye varmadan geri döndüler.
 • C ) Sağ omzum dünden beridir ağrıyor.
 • D ) Kardan adamlar yaptık.

2

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi (harf düşmesi) vardır?

 • A ) kapı
 • B ) seferi
 • C ) alnımızın
 • D ) borcudur

3

Aşağıdaki kelimelere sesli harfle başlayan bir ek getirildiğinde hangisinde hece düşmesi görülmez?

 • A ) burun
 • B ) ağız
 • C ) alın
 • D ) kulak

4

Hangi sözcükte hece düşmesi olmaz?

 • A ) Ağaç
 • B ) Şehir
 • C ) İsim
 • D ) Ömür

5

Hangi sözcükte ses düşmesi vardır?

 • A ) Yavrucuk
 • B ) Alnında
 • C ) Yüzünde
 • D ) Kasabalı

6

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlü ile başlayan bir ek aldığında hece düşmesi görülmez?

 • A ) burun
 • B ) Kulak
 • C ) ağız
 • D ) omuz

7

.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisi ünlü düşmesine uğramamıştır?

 • A ) Hastalık benzini sapsarı etmişti.
 • B ) Atatürk bütün Ömrünü Türk milletine adadı.
 • C ) Atatürk'ten bir anı okuduk.
 • D ) Atatürk'ün resmini duvara astı.

8

Yemekleri görünce ağzım sulandı. tümcesinde hece düşmesi olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) görünce
 • B ) yemekleri
 • C ) ağzım
 • D ) sulandı

"4.Sınıf Ünlü Düşmesi Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Türkçe Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.