Sor

4. Sınıf Noktanın Kullanıldığı Yerler Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Nokta, yazı dilinde cümlelerin bitimini belirtmek için kullanılır. Ayrıca sayısal ifadelerde, tarihlerde, saatlerde, matematiksel işlemlerde ve diğer birçok alanda da kullanılır.

Nokta, yazı dilinde cümlelerin sonuna konur.
Örnek: Bugün hava çok güzel.
Örnek: Güneşli bir günde parkta yürüyorum.
Örnek: Bugün okula geç kaldım ama hala yetişebilirim.
Örnek: Sevdiğim yemekleri evde yapmayı çok seviyorum.
Örnek: Sinemada izlediğim film gerçekten çok güzeldi.
Örnek: Kitap okumak benim için çok keyifli bir aktivite.

Tarihlerde gün, ay ve yıl arasında nokta kullanılır.
Örnek: 12.03.2022
Örnek: 12.04.2022
Örnek: 12.05.2023

Saat ifadelerinde saat ve dakika arasında nokta kullanılır.
Örnek: 14.30
Örnek: 10.35
Örnek: 11.30
Örnek: 18.30

Bazı kısaltmaların sonuna konur.
Örnek: Alb. (albay),
Örnek: Dr. (doktor),
Örnek: Yrd. Doç. (yardımcı doçent),

Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.
Örnek: 3. (üçüncü)
Örnek: 15. (on beşinci)
Örnek: II. Mehmet

✔ İnternet adreslerinde alan adları ve alt alan adları arasında nokta
kullanılır.
Örnek: www.sorubak.com.

Sayısal ifadelerde binlik ayırıcı olarak nokta kullanılır.
Örnek: 1.000.000.

Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır:
Örnek: 4.5=20
Örnek: 12.6=72
Örnek: 2.6=12
1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraçların içerisine yazılacak olan virgül, cümlenin anlamını değiştirir?

 • A ) Güzel günler ( ) bizi bekliyordu.
 • B ) Filmin yapımı için ( ) çok emek harcamış.
 • C ) Onun bilgisayarını ( ) amcası hediye etmiş.
 • D ) Genç ( ) kadını karşıdan karşıya geçirdi.

2

Aşağıdakilerden hangisinde soru işareti (?) yanlış kullanılmıştır?

 • A ) Küçük kardeşin neler yapıyor?
 • B ) Derslerin nasıl gidiyor?
 • C ) Ona inansam mı? İnanmasam mı? diye düşünüyorum.
 • D ) Bu ne demek oluyor?

3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna üç nokta (....) konmalıdır?

 • A ) Ayva sarı, nar kırmızı, sonbahar
 • B ) Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar
 • C ) Çatılardan buzlar sarkıyordu
 • D ) Motoruyla kaza yaptı

4

Babamın( ) kitaplarla ilgili çok ilginç sözleri vardır( ) Bir keresinde şöyle demişti( ) cümlesinde, parantezlerin bulunduğu yerlere konulması gereken
noktalama işaretleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 • A ) (,) (.) (:)
 • B ) (;) (.) (;)
 • C ) (.) (!) (:)
 • D ) (:) (.) (!)

5

Aşağıdakilerden hangisinin sonuna soru işareti konmaz?

 • A ) Bu soruyu nasıl çözdün
 • B ) Nasıl da tatlı gülüyor
 • C ) Sana olanları nasıl anlattı
 • D ) Bunları nasıl taşıyacaksınız

6

Elbiselerimi kitaplarımı defterlerimi özenle kullanıyorum .
Cümlesinde kaç yerde virgül kullanmalıyız?

 • A ) 1
 • B ) 2
 • C ) 3
 • D ) 4

7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konmalıdır?

 • A ) Yolcular hangi yöne gidiyor
 • B ) Nerede olduğunu bilmiyorum
 • C ) Kaçıncı olduğun önemli değil
 • D ) Bana soyadımı sordu

8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinden sonra ünlem işareti konmalıdır?

 • A ) Toplantı biraz önce bitti
 • B ) Yaşasın, başardım
 • C ) Öğretmenimiz bizi çağırmış
 • D ) Kim bana yardım edebilir

"4. Sınıf Noktanın Kullanıldığı Yerler Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4.Sınıf Gerçek ve Hayal Ürünü İfadeler Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.