Sor

4. Sınıf Maddenin Ölçülebilir Özellikleri Nelerdir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Maddenin Ölçülebilir Özellikleri Nelerdir?

Maddenin ölçülebilir özellikleri şunlardır.

~ Kütle

~ Hacim

✔ Kütle Nedir?


Kütle, maddenin ölçülebilir özelliğidir. Her maddenin belirli bir miktarı vardır.

→ Madde miktarına kütle denir.

→ Katı maddelerin kütlesi eşit kollu veya elektronik terazi ile ölçülür.

→ Maddenin kütlesi, bir maddenin sahip olduğu madde miktarıdır. Kilogram (kg) veya gram (gr) gibi birimlerle ölçülür.

→ 1 kg= 1000 gr

Brüt Kütle : Madde ile birlikte kabın kütlesine denir.

Net Kütle : Sadece maddenin kütlesine denir.

Dara : Boş kabın kütlesine denir.

~ Net kütle = Brüt kütle – Dara

Örnek: İçi yağ dolu 20 kg zeytinyağı tenekesinin darası 1 kg'dır. Buna göre net kütle kaç kg'dır?

Brüt kütle= 20 kg
Dara = 1 Kg
Net kütle= ?
Net kütle = Brüt kütle – Dara
Net kütle= 20-1 = 19 kg

Sıvıların kütlesi ölçülürken önce kabın kütlesi tartılır, sonra içine sıvı madde konulup tekrar tartılır. Son bulunan miktardan kabın kütlesi çıkarılarak kabın içindeki sıvının kütlesi bulunur.

→ Kütle bulunulan yere göre değişmez. Her yerde aynıdır. Bir insanın Dünya’da da Ay’da da kütlesi aynıdır.

✔ Hacim Nedir?


→ Maddelerin boşlukta kapladığı yere hacim denir. Hacim, maddelerin ölçülebilir özelliğidir. Hacim ölçüsü birimi litre (L) ve mililitredir (mL).

→ 1000 mL = 1 L

Sıvıların hacimlerini ölçmek için dereceli silindir kullanırız.

Düzgün şekli olmayan katıların hacimleri, dereceli silindirle ölçülür.

~ Dereceli kabın içine sıvı dökülür. Sıvının hacmi not edilir. Daha sonra sıvının içine hacmi ölçülecek katı madde bırakılır. Dereceli kaptaki sıvının yükseldiği değer belirlenip not edilir. İki değer arasındaki fark katı maddenin hacmini verir

Kütle ve ağırlık farklı kavramlardır.
→ Bir cismin değişmeyen madde miktarına kütle denir.
~ Eşit kollu terazi ile ölçülür.
~ Birimi gramdır. (g)
~ Bir cismin kütlesi her yerde aynıdır.

→ Bir cisme etki eden yer çekim kuvvetine ağırlık denir.
~ Dinamometre ile ölçülür.
~ Birimi Newton’dur. (N)
~ Bir cismin ağırlığı bulunduğu yere göre değişir.

*** Bir cismin Ay‘daki ağırlığı , Dünya‘daki ağırlığının altıda birine eşittir.
Örneğin; Dünya‘da 72 kg ağırlığa sahip bir insanın Ay‘daki ağırlığı 72 : 6 = 12 kg ‘dir.
1

Aşağıdakilerden hangisi şehriyeli tavuk suyu çorbasını açıklar?

 • A ) Karışım
 • B ) Çözelti
 • C ) Sıvı
 • D ) Saf madde

2

I. Rüzgar II. Yer altı suları III. Yağmur IV. Sıcaklık farkı
Yukarıda sıralanan doğa olaylarından hangisi maddeyi etkiler?

 • A ) I,II
 • B ) II, IV
 • C ) I,II,III
 • D ) I,II,III,IV

3

I. Çamurlu su
II. Alkollü su
III. Şekerli su
IV. Yağlı su
Yukarıdaki karışımlardan hangisi ya da hangileri çözeltidir?

 • A ) Yalnız III
 • B ) I, II
 • C ) I,II, III
 • D ) II, IV

4

Hangi seçenek aynı maddenin üç farklı haline örnek olabilir?

 • A ) yoğurt- ayran-subuharı
 • B ) kar-dolu-sis
 • C ) buz-su-buhar
 • D ) peynir-sıvı yağ- kolanya

5

200 gr'lık un 50 gramlık tabağa yerleştirerek eşit kollu terazide tartılıyor? Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A ) Bürüt Kütle: 50 gr'dır
 • B ) Dara : 200 gr'dır
 • C ) Net kütle: 250 gr'dır
 • D ) Bürüt kütle= Net Kütle + Dara

6

Aşağıdakilerden hangisi sıvıların özelliklerinden biri değildir?

 • A ) Belirli bir hacmi vardır.
 • B ) Belirli bir şekilleri yoktur.
 • C ) Konuldukları kabın şeklini alırlar.
 • D ) Sıkıştırılarak hacimleri çok küçültülebilir.

7

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Limonata bir karışımdır.
 • B ) Katı maddeler sıkıştırılabilir.
 • C ) Sıvı maddelerin dış ortama ısı vererek katı hâle geçmesine donma denir.
 • D ) Sıvıların hacmini ölçmek için dereceli silindir kullanılır.

8

Aşağıdakilerden hangisi atıkların geri dönüşüm yapılmasının sağladığı yararlardan biri değildir?

 • A ) Ülke ekonomisine katkı sağlar.
 • B ) Çevremiz temizlenir.
 • C ) Ormanların kesilmesi önlenir.
 • D ) Su kullanımı azalır.

"4. Sınıf Maddenin Ölçülebilir Özellikleri Nelerdir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Aynı Maddenin Farklı Hallerine Örnekler" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.