S:1

I – şemsiye
II – naylon leğen
III – kağıt havlu
IV – cam şişe
V – karton kutu
Yukarıda verilenlerden hangileri suyu çekmez?

I – şemsiyeII – naylon leğenIII – kağıt havluIV – cam şişeV – karton kutuYukarıda verilenlerden hangileri suyu çekmez? sorunun cevabı "I, II ve IV" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem uyumu yoktur? Ferit ile Kaya bahçede mandalina topluyorlar. Kasalarındaki mandalinaları saydıklarında Ferit 3 onluk 1 birlik ; Kaya 1 onluk 4 birlik olarak söylemişlerdir. Ferit ile Kayanın mandalina sayıları kaçtır? Ünlü ile biten bir sözcük, ünlü ile başlayan bir ek aldığında iki ünlü arasına y, ş ,s ,n ünsüzlerinden birisi girer. Buna kaynaştırma denir.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde kaynaştırma harfi yoktur? 7, 5, 1, 3 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilen 7000 den küçük en büyük doğal sayının yüzler basamağında hangi rakam bulunur? Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zamanyüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınızamesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızıyıkayın...(Maide suresi, 6. ayet)Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi abdestin farzları arasında yer almaz? Bahar geldiğinde bitkilerin büyümesi hızlanır. 3aylık bir süre içerisinde 120mm uzayan bir çiçek aylık ortalama kaç cm uzamıştır? Allah, mesajlarını onlara iletmek, onları (kötülüklerden ve inkardan) arındırmak ve onlara ilahi kelamı ve hikmeti öğretmek için içlerinden kendileri gibi (beşerden) bir elçi çıkararak müminlere lütufta bulunmuştur... (Âl-i İmrân suresi, 164. ayet)Bu ayette peygamberimizin özelliklerinden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdaki organlardan hangisinde fiziksel sindirim gerçekleşmez? "Yarın top oynuyalım mı( ) " cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır? 54 326 sayısındaki onlar ve yüzler basamağının yerleri değişirse sayıda nasıl bir değişiklik olur? Aşağıdaki birleşik isimlerin hangisinde ses ya da hece kaybı vardır? 239,587 ondalık kesrinde binde birler basamağındaki rakamın basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? Çin ve Hindistanda hızlı nüfus artışını önlemek için doğum oranını azaltmaya yönelik nüfus politikaları uygulanmış ancak kırsal bölgelerde istenilen başarı sağlanamamıştır. Bunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 176nın 1/4 inin 3 katı kaçtır? Halikarnas Balıkçısı takma adıyla hikâye ve romanlar yazmış olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Bir sözcüğün anlamlı en küçük parçasına kök denir. Aşağıdakilerden hangisi sadece kök ten oluşmuştur? II. Habeşistan hicretinde kafilenin başkanlığını yapan sahabi kimdir? Kalıtsal özelliklerin genler yardımıyla nesilden nesile nasıl aktarıldığını araştıran bilim dalı hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre başka yerdeki bir göreve atananlardan bu Kanunun verdiği süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında kaç günlük bir süre daha verilebilir? On bir ayın sultanı olarak kabul edilen ay hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadeleden sonra TBMM tarafından unvan verilen iller arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi çocuk olarak sahip olduğumuz haklardan biridir? Çarlık Rusyasının Bolşevik İhtilali ile yıkılmasına neden olan akım aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin zekatı verilmez? Başarılı olmanın tek şartı çok çalışmaktır.Yukarıdaki cümleye en yakın anlamlı olan cümle aşağıdakilerden hangisidir? 20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilen anayasanın bazı maddeleri şunlardır:• Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.• Yasama ve yürütme yetkisi milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisine aittir. Aşağıdaki yeniliklerden hangisinin, bu maddeler doğrultusunda yapıldığı söylenebilir? İngiliz donanması I. Dünya Savaşında ilk yenilgisini hangi savaşta almıştır? Murat, ilacını sabah saat 08:45 te içmiştir. Bir sonraki ilacını 1 saat 35 dakika sonra içeceğine göre ikinci kez ilacını saat kaçta içmelidir? Hata yapan arkadaşımıza tutumumuz nasıl olmalıdır? Emma :Im starving. Lets make a salad.Cathy :Good idea! But what do we need for the salad?Emma :We need some - - - -.Cathy :Ok, lets go and buy some. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan ödev ve sorumluluklardan biri değildir? Her iki yönde sınırsız olarak devam edip giden noktaların yan yana gelmesiyle oluşan düz çizgiye ...........denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Bu ata sözünde hangisine örnek yoktur? A) Ünlü daralması B)Ünsüz benzeşmesi C) Ünlü düşmesi D)Ünsüz yumuşaması 715- Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Bu ata sözünde hangisine örnek yoktur? Mıknatısın iki kutbu aşağıdaki hangi iki yönü gösterir ? "Küçük kız siyah ayakkabıları çok beğendi" cümlesinde hangi sözcükler ön addır? Doğru sözlü olmak ve Güvenilir olmak anlamlarına gelen Peygamberlerin sıfatları hangileridir? "Kır" sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır. Hücre zarından difüzyon ile;I. O2II. GlikozIII. ProteinIV. H2OV. Yağmoleküllerinden hangileri geçemez? Çevre temizliğinde ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? Öğretimin planlaması ve öğretim planları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir