S:1

İçi şeker dolu kavanozun brüt kütlesi 2 kg 500 g'dır. Kavanoz boş olarak tartıldığında 450 g gelmektedir. Buna göre şekerlerin net kütlesi kaç gramdır?

İçi şeker dolu kavanozun brüt kütlesi 2 kg 500 g'dır. Kavanoz boş olarak tartıldığında 450 g gelmektedir. Buna göre şekerlerin net kütlesi kaç gramdır? sorunun cevabı "2050" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının özelliklerinden biri değildir? 1 dakikada 30 sözcük okuyan Ömer, 5 dakikada kaç kelime okur? (1) Türk bilim insanları, Marmara Denizinin güney kıyılarında bir batık kent buldu.(2) Batık kentten, Anadolu uygarlık tarihinin yeniden yazılmasını sağlayacak kadar önemli ve çarpıcı bilgiler elde edilecektir. (3) Dünyadaki tüm arkeoloji çevrelerini heyecanlandıracak bu batık kent, gizemini bir süre daha koruyacağa benziyor. (4) Güney Marmara Fay Hattı üzerinde olması nedeniyle jeologların da bence ilgisini çekecektir.Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel görüşlere yer verilmemiştir? 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile ülkemizin limanları arasında gemi işletme ve deniz taşımacılığı yapma hakkı Türk vatandaşlarına tanınmıştır.Bu durum Atatürkün hangi ilkesi ile doğrudan ilişkilidir? Mehmet - - - - a new mobile phone yesterday. İşletmelerin kuruluşu, finansmanı, üretim araçlarının sağlanması,üretilen mal ve hizmetlerin pazarlanması, örgütlenip yönetilmeleri ve parasal olayların izlenmesi konularını ele alıp inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sayılardan hangisi, 60 sayısına daha yakındır? Periyodik sistemde aynı grupta bulunan elementler için;I. Değerlik elektron sayısıII. Katman sayısıIII. Kütle numarasıniceliklerinden hangileri genellikle aynıdır? A - 2458 = 1638 işleminde A yerine hangi sayı gelir? Altın sahanlarda aş yedim, su içtim Altın kupalardan, zorlu Turnadan geçtim.Mısralarının kafiyeleri, aşağıdaki seçeneklerden hangisine uygundur? Yöneticilerin seçilmesinde kullanılan oy hakkına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? .................... maça geç mi kalıyorlar ? Cümlesi hangisi ile tamamlanabilir? Trafik kuralları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? Soldiers are self disciplined people. They are very punctual, they are - - - - late for work. 35 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaçtır? İngilizlerin yalnız olarak işgal ettikleri ilk Osmanlı vilayeti neresidir? TBMM içinden seçilen bir cumhurbaşkanının siyasi parti ile ilişiği kesilir ve Milletvekilliği sona erer.Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir? Hz. Meryemin oğlu olup Allah (c.c.) tarafından peygamber olarak görevlendirilen elçi kimdir? İtilaf Devletlerinin, Çanakkale Cephesini açmaktaki amaçlarından biri de Rusyaya yardım etmekti.Aşağıdakilerden hangisi, İtilaf Devletlerinin bu amacına ulaşamadığının kanıtı olabilir? Öğretmen: Isıtılan bir maddenin sıcaklık artışı nelere bağlıdır?Melih: Maddenin öz ısısınaTaha: Madenin ilk sıcaklığınaHikmet: Isıtıcının gücüneOnur: Maddenin kütlesineÖğretmenin sorduğu soruya hangi öğrencinin verdiği cevap yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi trafiğin güvenliğini sağlamakla görevli kişilerdir? Aşağıdakilerden hangisi, bilgisayarların gençler üzerindeki zararlı etkilerine karşı ailelerin alabileceği önlemlerden biri değildir? II. Dünya Savaşı sırasında ABD ile Japonya arasında savaşı başlatan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Uygar Bey, İstanbulda büyük bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalışmakta ve işi gereği birçok şehre gidip gelmektedir.Buna göre, Uygar Beyin aşağıdaki haklardan hangisini kullandığını söyleyebiliriz? 83-37-72-27Yukarıdaki sayıları büyükten küçüğe doğru sıralarsak, baştan 3. sayı hangisi olur? Bir insan birlikteliğinin toplum olabilmesi için bazı koşulların gerçekleşmesi gerekir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi sözü edilen koşullardan değildir? We dont buy any bread from the bakery because - - - - . Eski Türk toplumunun sosyal yapısını oluşturan aşağıdaki unsurlardan hangisi aile anlamına gelir? İçinde yer aldığımız, sevgi ve saygı tattığımız ilk kurum nedir? Bilinçli bir tüketici olarak hangi ürünü satın almalıyız? "Adınız Soyadınız" Sorusuna verilecek yanıt aşağıdaki veri tiplerinden hangisine örnektir? Hz Muhammed her zamanki gibi Hira Mağarasına gitmiş, toplumun içinde bulunduğu durum için üzülüyor ve düşünüyordu. O sırada bir melek geldi ve Oku! dedi.Aşağıdakilerden hangisi bu vahyi getiren melektir? Aşağıdakilerden hangisi düğünlerde uygulanan gelenklerimizden değildir? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında, harcama yetkisi ve yetkilisi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Ermeni Sorunu, aşağıdaki hangi antlaşma ile uluslararası bir sorun hâline gelmiştir? Çok iyi yüzme bilir. Sağlıklı ve güçlüdür. Dikkatlidir. Görme ve işitme duyuları gelişmiştir.Bu meslek grubu aşağıdakilerden hangisidir? İyi huylu olmak, güzel ahlaklı olmak dürüst olmak hangi özelliğimizi anlatır? Temel haklara sahip olmamızın en temel şartı hangisidir? 1. söyleyebilecek2. bulun3. kusurlarınızı4. arkadaşlar5. sizeNumaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir