Sor

4. Sınıf Mıknatısların Günlük Yaşamdaki Kullanım Alanlarına Örnekler

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Mıknatısların Günlük Yaşamdaki Kullanım Alanlarına Örnekler

→ Buzdolabı kapılarında mıknatıslar vardır ve insanlar bu mıknatıslara kağıt parçaları, resimler veya hatırlamalar gibi şeyleri tuttururlar.

→ Kulaklıklarda, hoparlörlerde ve bilgisayarların içinde mıknatıslar vardır.

→ Trenlerin frenleri mıknatıslarla çalışır ve bazı trenler bile manyetik alan kullanarak yere dokunmadan havada hareket ederler.

→ Doktorlar mıknatısları kullanarak hastaların iç organlarının resimlerini çekerler. Bu işleme manyetik rezonans görüntüleme (MR) denir.

→ Yön bulmada kullandığımız pusulada mıknatıs vardır.

→ Hurdalıklardaki araçlar vinçlere takılmış dev mıknatıslarla taşınırlar.

→ Bazı kapılar ve kart okuyucular mıknatıslar kullanarak açılır. Bu da bize güvenliği sağlar.

→ Kapı zilinde mıknatıs vardır.

→ Mıknatıs yardımıyla bazı karışımları birbirinden ayırabilir. Örneğin talaş ile demir tozu karışımını mıknatıs yardımıyla ayırabiliriz.

Mıknatıslar, günlük hayatta birçok alanda kullanılırlar ve hayatımızı daha kolay ve rahat hale getirmemize yardımcı olurlar.
1

Berna bebek arabasıyla merdivenlerin yanında bulunan rampadan aşağı inecektir.
Berna rampadan aşağı inerken kuvvetin hangi etkisinden yararlanmalıdır?

 • A ) Yön değiştirme
 • B ) Yavaşlatma
 • C ) Döndürme
 • D ) Hızlandırma

2

Bırakılan taşın yere düşmesinin sebebi nedir?

 • A ) Taş çok ağır olduğu için
 • B ) Havaya doğru atmadığımız için
 • C ) Yer çekimi kuvveti olduğu için
 • D ) Taş sıvı madde olduğu için

3

Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin cisimler üzerinde yaptığı etkilerden biri değildir?

 • A ) erime
 • B ) durma
 • C ) hızlanma
 • D ) itme

4

İki mıknatıs birbirine yaklaştırılıyor. Birbirlerini ittikleri gözleniyor.
Buna göre aşağıdaki hangi bilgi doğrudur?

 • A ) Zıt kutuplar yaklaştırılmıştır.
 • B ) N ve S kutupları birbirine yaklaştırılmıştır.
 • C ) Aynı kutuplar yaklaştırılmıştır.
 • D ) Mıknatısların biri kalın, diğeri incedir.

5

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Mıknatısta aynı kutuplar birbirini iter
 • B ) Mıknatıslar nikelden yapılmış maddeleri çeker.
 • C ) Mıknatıs, kredi kartı ve cep telefonlarına zarar verir.
 • D ) Her mıknatısta 2 kutup bulunmaz.

6

Roni bisiklet sürerken kuvvetin hangi etkisinden yararlanmaz?

 • A ) Döndürme
 • B ) Yavaşlatma
 • C ) Yön değiştirme
 • D ) Şeklini değiştirme

7

Aşağıdakilerden hangisinin hızı diğerlerinden fazladır?

 • A ) ren
 • B ) uçak
 • C ) otomobil
 • D ) çıta

8

Aşağıdakilerden hangisi dışarıdan etki almadan hareket etmez?

 • A ) rüzgar gülü
 • B ) balık
 • C ) karınca
 • D ) aslan

"4. Sınıf Mıknatısların Günlük Yaşamdaki Kullanım Alanlarına Örnekler" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Esnek cisim nedir? Esnek Cisimlere Örnekler " içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.