S:1

Mıknatıs günümüzde pek çok teknolojik alette kullanılmaktadır.
Hangi seçenekte açıklamaya uygun bir teknolojik alet yoktur?

Mıknatıs günümüzde pek çok teknolojik alette kullanılmaktadır.Hangi seçenekte açıklamaya uygun bir teknolojik alet yoktur? sorunun cevabı "dürbün" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi aile bireylerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi soyuttur? Yeniçeri Ocağını kaldırarak Türklerden bir ordu oluşturmayı düşünen ilk padişah kimdir? Aşağıdaki şıklardan verilen dosya uzantısı eşleşmelerinden hangisi yanlış yazılmıştır? Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 4 cm, yüksekliği 6 cm olan kare prizmanın yüzey alanı kaç santimetrekaredir? O benim en iyi elbisemdir. Cümlesindeki hangi sözcük veya sözcükler, kişi adılı yerine kullanılmıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslamın dayandığı tevhit inancına örnektir? Aşağıda verilenlerden hangisi bir popülasyon örneğidir? Aşağıdakilerden hangisi bir cümlenin önerme olabilmesi için gerekli olan koşullardan değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Müslümanların zaferiyle sonuçlanan Bedir Savaşında Mekkelilerden çok sayıda kişi esir alınmıştı. Peygamberimiz okuma ve yazma bilen esirlerden her birini on Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakmıştı.Bu uygulamayla Peygamberimiz aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini göstermiştir? Merdivenlerden ikişer ikişer adımlayarak çıkan bir çocuk, 6. adımında kaç basamak çıkmış olur? Peygamber Efendimiz (sas) gizli davet döneminden sonra peygamberliğini açıktan nerede ilan etmiştir? Ceylan 25 kilogram, Şeyma ise ondan 7 kilogram daha ağırdır. İkisi toplam kaç kilogramdır? Aşağıdakilerden hangisi ekran çeşitlerinden değildir? I. Hareket hâlindeki bir cismin yavaşlamasını sağlamakII. Duran bir cismi hareket ettirmekIII. Hareket hâlindeki bir cismin yönünü değiştirmek Yukarıdakilerden hangisi kuvvetin etkisiyle gerçekleşir? Bir yazıda düşüncelerin açıklanıp örneklendiği, karşılaştırmaların yapıldığı bölüme ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı vurgulanmıştır? Gamze is disappointed - - - - her new job. Malazgirt Savaşının kazanılmasından sonra Anadoluda fethedilen bölgelerin fetheden komutanlara bırakılacağı ifade edilmiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun amaçları arasında değildir? Ayşe satın aldığı etekte küçük bir yırtık olduğunu gördü. Ertesi gün eteği değiştirmek amacıyla mağazaya gittiğinde satıcı;"satılan malların geri alınamayacağını" söyledi. Böyle bir durumda Ayşe, aşağıdaki uygulamalardan hangisini yapmamalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından biri değildir? Halk arasında yıldız kayması olarak bilinenolaya yol açan gök cismi aşağıdakilerdenhangisidir? Gazete ve dergilerde yayımlanır.Güncel, siyasal, toplumsal sorun larla ilgili yazılardır.Okuyanı ikna etme amacı yoktur. Kişisel düşüncelere yer verilir. Özellikleri verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi ülkemize karşı yerine getirmek zorunda olduğumuz sorumluluklarımızdan birisi değildir? Toplumu oluşturan insanların her birine ne denir? Aşağıdakilerden hangisi empirizmin açıklamasıdır? Arazisinin yaklaşık %36sı tarıma uygun olan ülkemiz, ürün çeşitliliğinde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır.Buna göre Türkiyedeki tarım ürünleri çeşitliliğinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız.(...) Ali Nazik Kebabı ve Yuvalama Çorbası, Kırklarelinden ülkemize yayılan meşhur lezzetlerdendir.(...) Yeni doğan bebeği görmeye gitme, askere uğurlama, kız isteme, büyüklerin elini öpme, gelenek ve göreneklerimiz arasında yer alır.(...) Osmanlı Devleti padişahlarından "Fatih Sultan Mehmetin Tuğrası", tarihi nesneye bir örnektir.(...) Trabzon ili sınırlarında yer alan "Sümela Manastırı" doğal güzelliklerimizden biridir.(...) "Hıdırellez" mevsimlik bayram olup 6 Mayıs tarihinde kutlanmaktadır. Tarih, çoğumuzun öğrencilik yıllarında korkulu belası olan ezber silsilesi olmadığı gibi çocukluğumuzda hayatı yeni yeni tanırken yaşadığımız heyecanlar, körebe oyunlarımız, bisiklete binerken annelerimizin arkamızdan Aman dikkatli sür, düşersin! diye bağırdığı sokaklar, dedelerimizin anlattığı hikâyelerdir aslında. Sayısal bilimlerin somutluğu kadar elle tutulur olmasa da insana dair en büyük ce- vapların içinde olduğu, ezberle değil de tadına varılarak bilginin hazzını yaşatacak ender bir değerdir.Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisindeki ünlülerin hepsi incedir? Carrots are - - - - for you than cookies. Yukarıda verilen durumlardan hangisinde mıknatıslar birbiri çeker? Aşağıdakilerden hangisinde noktalamada bir yanlışlık yapılmıştır? İkindi aydınlığı toparlanıp gitmiş, odaya sessizlik ve karanlık çökmüştü. Nezihe, işlediği örtüde bir sıkıntının büyüdüğünü gördü. Örtüyü elinden bırakıp, pencereye doğru yürüdü. Evler, sokağa asılmış çamaşırla pazar yerinden dönen yorgun kadınlar ve beklemeyi anımsatan bir çınar... Annesi şu sokağın başında görünüverse, yeniden başlayacaktı yaşam.Parçaya göre Nezihenin sıkıntısının nedeni nedir? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre soruşturma izninin itiraz edilmeden veya itirazın reddi sonunda kesinleşmesi üzerine dosyanın gönderileceği merci aşağıdakilerden hangisidir? Vücudumuzda mikroplara karşı savaşan kan hücrelerine ......................adı verilirYukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir