Sor

4. Sınıf Kuvvetin Şekil Değiştirici Etkisine Örnekler

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Kuvvet bir cismin şeklini değiştirebilir. Bir cismi kuvvet ile eğip, bükebilir, kırabiliriz. Örneğin bir pet şişesini kuvvetimizle bükebiliriz, bir kağıdı kuvvetin etkisiyle yırtabilir veya buruşturabiliriz.

Günlük Hayatta Kuvvetin Şekil Değiştirici Etkisine Örnekler

✔ Cam bardak düştüğünde şekli değişir.

✔ Hamuru yoğururken, kuvvet uygulayarak hamurun şeklini değiştirebilirsiniz.

✔ Metal bir çubuğu veya teli bükerek kuvvetin şekil değiştirici etkisini gözlemleyebilirsiniz.

✔ Plastik şişeyi sıkarak, şişenin şeklini değiştirebilirsiniz.

✔ Balonu şişirerek kuvvetin şekil değiştirici etkisini gözlemleyebilirsiniz.

✔ Kitap sayfalarını çevirirken, sayfaların şeklini değiştirebilirsiniz.

✔ Araba kazalarında, araçlar kuvvetin şekil değiştirici etkisine maruz kalır ve hasar görür.

✔ Çekiçle çivi çakarken, çiviyi çakarak malzemeyi şekil değiştirebilirsiniz.

✔ Fıstık kabuğunu kırarak, kabuğun şeklini değiştirebilirsiniz.

Özetle; süngeri sıktığımızda şeklinin değişmesi, sarmal yay veya lastiği çektiğimizde boyunun uzaması, baltayla vurulan kütüğün ikiye ayrılması, arabalar trafikte kaza yaptığında şekillerinin bozulması, oyun hamuruna ellerimizle kuvvet uygulayıp istediğimiz biçimi verebilmemiz kuvvetin şekil değiştirici etkisine örnekler olarak sayılabilir.
1

Bir masa tenisi tenisinde topun oyuna dahil edildiği andan itibaren raketler ile uygulanabilecek kuvvet türleri seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

 • A ) Hızlandırma - şekil değiştirme
 • B ) Hızlandırma - yön değiştirme
 • C ) Şekil değiştirme - yavaşlatma
 • D ) Hızlandırma - durdurma

2

Kuvvet ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Kuvvet, cisimlerin miktarını arttırabilir.
 • B ) Kuvvet, cisimleri yavaşlatabilir.
 • C ) Kuvvet, cisimlerin şekillerini değiştirebilir.
 • D ) Kuvvet, cisimlerin hızını arttırabilir.

3

I. Mıknatısın zıt kutupları birbirini çeker.
II.Bir mıknatıs kırıldığında tüm özelliklerini kaybeder.
III. Mıknatıs sadece demirden yapılan maddeleri çeker.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

 • A ) Yalnız I
 • B ) Yalnız II
 • C ) I ve II
 • D ) I ve III

4

Mıknatıs aşağıda verilen madenlerden hangisini çekmez?

 • A ) demir
 • B ) nikel
 • C ) kobalt
 • D ) gümüş

5

Aşağıdaki cisimlerden hangisi üzerine uygulanan kuvvet kaldırıldığında eski şeklini almaz?

 • A ) yay
 • B ) şişirilmiş balon
 • C ) telden yapılmış çiçek
 • D ) paket lastiği

6

Hangi seçenekteki olay kuvvetin etkisi ile sallanmaya örnektir?

 • A ) Yolda kalan arabanın itilmesi.
 • B ) El arabasının itilmesi.
 • C ) Çekicinin arabayı çekmesi.
 • D ) Salıncaktaki çocuğu annesinin sallaması.

7

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Her mıknatısta 2 kutup bulunmaz.
 • B ) Mıknatıslar nikelden yapılmış maddeleri çeker.
 • C ) Mıknatıs kredi kartı ve cep telefonlarına zarar verir.
 • D ) Mıknatısta aynı kutuplar birbirini iter.

8

Aşağıda uygulanan kuvvetler, temas gerektirip gerektirmemesine göre gruplandırıldığında hangisi grubun dışında kalır?

 • A ) Pencereyi açmak
 • B ) Bebek arabasını itmek
 • C ) Salıncağı sallamak
 • D ) Mıknatısla çivileri toplamak

"4. Sınıf Kuvvetin Şekil Değiştirici Etkisine Örnekler" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Günlük Hayatta Çekme Kuvveti Uyguladığımız Örnekler" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.