Sor

4. Sınıf Esnek Olmayan Cisim Ne Demektir? Esnek Olmayan Cisimlere Örnekler

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Bazı cisimlerde ise kuvvet uygulanıp cismin şekli değiştikten sonra, kuvvet ortadan kaldırıldığında da cisim eski şekline dönemez. Bu tür cisimlere esnek olmayan cisimler adı verilir.

~ Beton esnek değildirler. Beton, sert bir yapı malzemesidir ve uygulanan kuvvetle esnemez. Betonun şekli, kalıba döküldükten sonra değiştirilemez.

~ Cam esnek değildir. Cam, sert ve kırılgan bir malzemedir ve uygulanan kuvvetle esnemez. Camın şekli, imalat aşamasında belirlenir ve sonrasında değiştirilemez.

~ Metal levhalar esnek değildirler. Metal levhalar, uygulanan kuvvetle esnemez ve deforme olmazlar. Ancak, çok yüksek bir kuvvet uygulandığında kırılabilirler.

~ Ahşap levhalar esnek değildirler. Ahşap levhalar, uygulanan kuvvetle esneyebilir ancak yüksek kuvvetler sonrası şekillerini koruyamazlar. Bu nedenle, ahşap levhalar esnek olmayan cisimler arasında yer alırlar.

~ Seramik malzemeler esnek değildirler. Seramikler, uygulanan kuvvetle esnemezler ve deforme olmazlar. Bu nedenle, seramikler esnek olmayan cisimler arasında yer alırlar.

~ Tahta kalemler esnek değildir. Tahta kalemler, ahşap levhaların kesilmesiyle elde edilir ve esnek olmayan cisimlerdir.

Bu örnekler, esnek olmayan cisimlerin günlük hayatta da çok yaygın olarak kullanıldığını gösterir. Bu cisimler, sert ve dayanıklı yapı malzemeleri, cam eşyalar, metal ve ahşap levhalar gibi birçok farklı şekillerde kullanılabilirler.
1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Kuvvet ortadan kalkınca eski hâline dönmeyen cisimlere esnek cisimler denir.
 • B ) Oyun hamuru, teneke kutu gibi cisimlere kuvvet uygularsak cismin şekli kalıcı olarak değişir.
 • C ) Kuvvet denince aklımıza itme ve çekme gelmelidir.
 • D ) Hareket hâlindeki bir cisme hareket yönünde kuvvet uygularsak cisim yavaşlar.

2

Zıt yönde uygulanan kuvvet hareket halindeki bisiklete nasıl bir etki yapar?

 • A ) Yön değiştirmesini sağlar.
 • B ) Hızlandırır
 • C ) Dönmesini sağlar
 • D ) Yavaşlatır

3

Aşağıdakilerden hangisinde kuvvet cismin hızını değiştirmemiştir?

 • A ) Yerinde duran kaya parçası.
 • B ) Fren yaparak yavaşlayan bisiklet.
 • C ) Aniden hareket eden araç.
 • D ) Belli bir süre yuvarlandıktan sonra duran top.

4

Aşağıdaki olayların hangisinde kuvvetin etkisi yoktur?

 • A ) Bıçak ile ekmek kesilmesi
 • B ) Ekmeğin bayatlaması
 • C ) Tabağın rafa koyulması
 • D ) Hamurun yoğurulması

5

Mıknatısın bir cisme etki edebilmesi için cisimle ...................... etmesine gerek yoktur.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) temas
 • B ) yaklaştırmasına
 • C ) uzaklaştırmasına
 • D ) bakmasına

6

Aşağıdakilerden hangisinde mıknatısların çekme özelliğinden yararlanılmaz?

 • A ) Terzilerin toplu iğneleri toplamak için mıknatıs kullanması
 • B ) Cam ve plastik atıkların içinden plastik maddeleri ayırmak için mıknatıs kullanılması
 • C ) Mikrofon, radyo, hoparlör gibi aletlerin yapımında mıknatıstan yararlanılması
 • D ) Akvaryumları temizlemek için çift taraflı cam silme araçlarının kullanılması

7

Sabit bir noktaya göre yer değiştiren cisim, hareketlidir.
Aşağıdakilerden hangisi hareketli bir cisimdir?

 • A ) Rayda ilerleyen tren
 • B ) Duran otobüs
 • C ) Güneş
 • D ) Çınar ağacı

8

Aşağıdakilerden hangisinin hızı diğerlerinden fazladır?

 • A ) ren
 • B ) uçak
 • C ) otomobil
 • D ) çıta

"4. Sınıf Esnek Olmayan Cisim Ne Demektir? Esnek Olmayan Cisimlere Örnekler " konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Kuvvetin Şekil Değiştirici Etkisine Örnekler" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.