S:1

Aşağıdaki olayların hangisinde kuvvetin etkisi yoktur?

Aşağıdaki olayların hangisinde kuvvetin etkisi yoktur? sorunun cevabı "Ekmeğin bayatlaması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
İnsan ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ekonomik mal ve hizmet üretmek için faaliyette bulunan kuruluşlara ne denir? Aşağıdakilerin hangisi basit ve kurallı bir cümledir?  Bilgisayar, cep telefonu gibi her türlü teknolojinin kullanılması ile işlenen suçlara ne denir? Ey büyük ırmak, Anadolu'nun şerefi, şöhreti, bayra­ğı olan Kızılırmak! Senin manzaran daima bana daha heybetli göründü. Ovalara inip yatağına sığ­mayan bir feyz ve hevesle etrafa yayıldığın zaman, yalçın kayalı dağlar arasına sıkışıp girdaplarla köpürdüğün yerlerde karşında bir damla su gibi âciz kaldığımı hissettim.Parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakiler­den hangisi söylenemez?   Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir?  Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Word programının uzantısıdır? I. Fıkıh, İslam hukukudurII. Tefsir, Kuran-ı Kerim’i açıklayan ve yorumlayan bilimdirIII. Tasavvuf, Allah’ı tanımayı ve ona kalp yoluyla yakınlaşmayı amaç edinirİslami bilimlerle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Gürsulu kasabasında “Kendinden yana Halime” adında bir kadın yaşardı. Halime Kadın her konuda yalnız kendi çıkarlarını gözetirdi. Kasabada şenlik, düğün, ölüm, doğum gibi olaylar olunca, evinden çıkmazdı. Hiç kimsenin acısını ve sevincini paylaşmak istemezdi. Kendinden ve tek oğlundan başka hiç kimseyi sevmezdi.Parçaya göre, Halime Kadın için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Peygamberimiz insanlara İslam dinini anlatırken belirli öğretim metodları kullanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin kullandığı bu metotlardan değildir?  Bilim ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?  Uykuya varmak için bu hazin günde, erken    Kapanmayan gözlerim duvarlarda gezerken    Birdenbire kıpkızıl birkaç satırla yandı,    Bu dört mısra değildi, sanki dört damla kandı.Yukarıdaki şiir parçası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Aşağıdakilerden hangisi halk kültürünün sözlü kaynaklarından biri değildir? “23 006” sayısının okunuşu hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesteşi yoktur? Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi diğer üçünden anlam ilişkisi yönünden farklıdır? Aşağıdaki gezegenleden hangisinin uydusu yoktur? I- Son kullanma tarihine bakmakII- İçerdiği katkı maddelerine bakmakIII- Tadına bakmak Besin maddelerini tüketirken yukarıdakilerden hangisine ya da hangilerine dikkat etmek gerekir? Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevlerindendir? • Bütün işçiler üretkendir.•  Kemal işçidir.•  O hâlde ...Verilen tümdengelim örneğinin doğru olabilmesi için üç nokta ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Güney Cephesi’nde yurdumuzu savunan kahramanlardan biri değildir? Erozyon en çok hangi ekonomik faaliyeti olumsuz yönde etkilemektedir? Ünlü musiki bilgini Abdülkadir Meragi’nin Timur hükümdarı Şahruh adına yazdığı eseri, aşağıdakilerden hangisidir? Kur’an-ı Kerim hangi peygamber ve dini ifade eder? Peygamberimizin (s.a.v.) çocukluk, gençlik ve peygamberliğinin ilk yılları hangi şehirde geçmiştir? Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır? Meridyenlerin  toplam  sayısı  kaçtır ? Tanzimat Edebiyatı’nın ikinci kuşağında yer almaktadır. İstanbul tasvirlerine ağırlık veren yazar, gözlemlerinden yola çıkarak gerçekçi bir sanat anlayışına ulaşmıştır. Sanatlı yazma hevesine kapılarak gereksiz benzetme ve sanatlardan, Farsça tamlamalardan kendini kurtaramamıştır. Az sayıda eser vermesine rağmen edebiyatımıza roman ve hikâye alanında önemli katkıda bulunmuştur. Esir kız Dilber’in maceralarını anlattığı ʻʻSergüzeştʼʼ romanı ile üne kavuşmuştur. Bu eserin tasvir bölümlerinde süslü, karşılıklı konuşmalarında ise sade bir dil kullanmıştır.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Fiziki haritalarda gösterilen yeşil ve kahverengi renkler aşağıdakilerden hangisini gösterir? Duyu organlarımız kaç tanedir?  İç Anadolu Bölgesi’nde bozkırların geniş alanlar kaplaması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?A) Nüfus dağılışıylaB) Toprak yapısıylaC) İklim özellikleriyleD) Ekonomik faaliyetlerle Deniz eve geldiğinde annesi ütü yapıyordu.  Deniz annesine hangi dini tümceyi söylemiş olabilir?       Hangisi katı maddelerin özelliği değildir? Osmanlı Devletinde ilk kağıt para “Kaime” adıyla kimin devrinde basılmıştır? “Sıcak” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?   Joyce :Hi, Kim! It’s me, Joyce. What are you doing?Kim : I’m getting ready for a date.Joyce: Who are you going out with? Do I know him?Kim : No,- - - - .I met him at a café two weeks ago. I. Türk ve Müslüman bilim insanıdır.II. Dünya'mızın küreye benzediğini söylemiştir.III. Yer çekiminin varlığını ortaya koymuştur. Yukarıdaki özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir? Soyut bir kavramı bildiren sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden değildir?  Meslek seçimi hayatımızda verdiğimiz önemli kararlardan biridir. Meslek seçerken bazı noktalara dikkat ederiz. Aşağıdakilerden hangisi bu noktalardan biri değildir? Atomun merkezindeki pozitif (+) yüklü taneciğe ................................ denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir