Sor

4. Sınıf Mıknatıs nedir? Mıknatıs Çeşitleri Nelerdir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Mıknatıs, manyetik bir alan üreten ve manyetik özelliklere sahip olan bir nesnedir. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri ve bu maddeleri içeren cisimleri çeken maddelere mıknatıs denir.

Manyetik özelliklerine göre mıknatıslar;

Doğal mıknatıs: Doğada bulunan manyetit minerali, manyetik özelliklere sahiptir ve doğal bir mıknatıs olarak kullanılabilir.

Yapay mıknatıs: Elektriksel veya manyetik bir yöntemle manyetik özellikler kazandırılmış maddelerdir. Yapay mıknatıslar genellikle demir, nikel, kobalt gibi ferromanyetik metaller veya alaşımlarından yapılır.

Mıknatısların itme ve çekmeye neden olan uç kısımlarına kutup adı verilir.

Her mıknatısın iki kutbu vardır.

→ Kuzey (N) kutbu

→ Güney (S) kutbu

Mıknatısların aynı kutupları birbirine itme kuvveti uygularken zıt kutupları birbirine çekme kuvveti uygular. Mıknatısın şekli nasıl olursa olsun her mıknatısta mutlaka "N" ve "S" kutupları vardır.

Mıknatıs Çeşitleri Nelerdir?


Günümüzde yaygın olarak kullanılan mıknatıs çeşitleri;

→ Yuvarlak Mıknatıs

→ Çubuk Mıknatıs

→ At nalı Mıknatıs

→ U Mıknatıs

Bir mıknatısı ortadan ikiye böldüğümüz zaman mıknatısın hangi özelliğinde değişiklik olur?

Mıknatıslar ortadan ikiye bölündüğünde yine mıknatıslık özelliğini korur. Mıknatısları ne kadar küçük parçalara bölerseniz bölün, her parçanın yine kuzey ve güney kutbu oluşur. Parçalar mıknatıslık özelliğini kaybetmez

✔ Mıknatısların birbirini çekmesi veya itmesi temas olmadan meydana gelir.

✔ Her mıknatıs eşit güçte değildir

✔ Mıknatısların çekim kuvvetinin en fazla olduğu yer uç kısımları yani kutuplarıdır.
1

Aşağıdaki maddelerden hangisinde kuvvetin etkisi ortadan kalktığında eski durumuna gelmez?

 • A ) sünger
 • B ) lastik
 • C ) tahta
 • D ) silgi

2

Mıknatıs aşağıdaki maddelerden hangisini çekemez?

 • A ) Demir
 • B ) Nikel
 • C ) Tahta
 • D ) Kobalt

3

Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çekmez?

 • A ) Demir
 • B ) Kobalt
 • C ) Nikel
 • D ) Cam

4

Mıknatısın demir tozuna uyguladığı kuvvet aşağıdaki cisimlere etki eden kuvvetlerden hangisi ile benzerlik gösterir?

 • A ) Bisikletin pedalının çevrilmesi
 • B ) Uçurtmanın gökyüzünde uçması
 • C ) Ağaçtaki elmanın yere düşmesi
 • D ) Geminin su üzerinde durması

5

Bir masa tenisi tenisinde topun oyuna dahil edildiği andan itibaren raketler ile uygulanabilecek kuvvet türleri seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

 • A ) Hızlandırma - şekil değiştirme
 • B ) Hızlandırma - yön değiştirme
 • C ) Şekil değiştirme - yavaşlatma
 • D ) Hızlandırma - durdurma

6

I. Yönü değişebilir
II. Hızı artabilir
III. Durabilir
Hareketli cisimlere kuvvet uygulandığında hangileri gerçekleşir?

 • A ) Yalnız I
 • B ) I ve II
 • C ) I ve III
 • D ) I, II ve III

7

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • A ) Mıknatıs bakır teli çeker.
 • B ) Mıknatıs altın bileziği çeker.
 • C ) Mıknatıs madeni parayı çeker.
 • D ) Mıknatıs demir kaşığı çeker.

8

Hareket eden bir varlık,
I- Yavaşlayabilir
II- Hızlanabilir
III-Yön değiştirebilir
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 • A ) Yalnız II
 • B ) I-II
 • C ) II-III
 • D ) I-II-III

"4. Sınıf Mıknatıs nedir? Mıknatıs Çeşitleri Nelerdir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf İtme Kuvveti Uyguladığımız Örnekler" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.