S:1

Kuvvet cisimler üzerinde kalıcı değişikliğe neden olabilir.
Aşağıdakilerden hangisine uygulanan kuvvet kalıcı olmaz?

Kuvvet cisimler üzerinde kalıcı değişikliğe neden olabilir.Aşağıdakilerden hangisine uygulanan kuvvet kalıcı olmaz? sorunun cevabı "Bulaşık süngeri" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi, güzel iş ve davranışların karşılığında Allah (cc) tarafından verileceğine inanılan ödülü ifade eder? Sesteşi olmayan kelime aşağıdakilerden hangisidir? Budizm’de “Ne ekersen onu biçersin.” şeklinde formüle edilen sistem aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin cisimler üzerinde yaptığı etkilerden biri değildir? • Hz. Ömer Dönemi’nde ülke toprakları yönetim birimlerine ayrılarak valilik sistemi kuruldu.• Hz. Osman Dönemi’nde Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak önemli İslam şehirlerine gönderildi.İslam tarihinde görülen bu uygulamaların ortak nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Kisiye göre değişen  ve insanların kendi düşüncelerini yansıtan bilgilere “görüş” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir görüş cümlesidir? Çalışanın herhangi bir sebepten dolayı işletmeden ayrılması durumunda işletme tarafından ödenmesi zorunlu olan tazminatı alabilmesi için o işletmede tam olarak kaç ay süreyle çalışmış olması gerekir? İklim; etkili olduğu yörede aşağıdaki özelliklerden hangisini etkilemez? Aşağıdakilerin hangisinin kendi molekülleri arasında hidrojen bağı bulunmaz? “Dış görünüşümüz ile ilgili özelliklerimize …………………..özelliklerimiz de diyebiliriz.”Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? “Atatürkün bilime ne kadar önem verdiğini biliyor musun?” cümlesinde hangi kelimede kesme işareti ( ’ ) kullanılmalıdır? Pırıl pırıl enginlerden geçecek bir gemi, Yelkenler, kürekler, bir ömür, kayıklarla Kulaçlamak suları, konuşmak balıklarla, Koşmak kumlarda yalınayak.Bu dörtlükte aşağıdaki duygulardan hangisi yer almaz? Aşağıda dehidrasyon tepkimeleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Osmanlı Devletinin kaybettiği ve sonunda “Uşi Antlaşması”nın imzalandığı savaş hangisidir? “Başarılı olamadım, çünkü…………………….”Cümlesindeki boşluğu aşağıdakilerden hangisiyle doldurabiliriz? İstanbul’ u ilk kuşatan Osmanlı padişahı kimdir? “Millî Eğitim Bakanlığı, Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Projesi ile öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerini ölçmeyi hedeflemiştir. Bu yüzden proje kapsamında çoktan seçmeli madde tipinin yetersiz kaldığı üst düzey bilişsel becerileri ölçmek için farklı bir madde tipi daha kullanılmıştır.”Buna göre ABİDE projesinde çoktan seçmeli madde tipine ek olarak kullanılan madde tipi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı doğrudur? Bağışlamak kelimesinin eş anlamlısı nedir? Ben 12 yaşındayım. Kardeşimin yaşı benim yaşımın yarısı kadardır.İkimizin yaşları toplamı kaçtır? Bahçede 16 tane ağaç vardı. Babam 6 ağaç daha dikti. Bahçede kaç ağaç oldu? Bir tanesinin uzunluğu 30 cm olan tuğlalardan evin bir duvarı örülecektir. 20 tane tuğla kullanıldığına göre evin köşesi kaç metredir? Sıcaklık değerleri hangi birim ile ifade edilir? Kur’an-ı Kerim’in en kısa suresi hangisidir? Elif 29, babası 60 yaşındadır. Kaç yıl sonra babasının yaşı Elif ‘in yaşının iki katı olur? Kurtuluş Savaşı’nın askeri safhasını sona erdiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi gezegenlerin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bu” sözcüğü zamir olarak kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi oruçla ilgili bir kavram değildir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki besinlerden hangisi yağ içermez? Canlı vücudundaki atıkların dışarıya atılmasına ne denir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti getirilmez?  Niğde Valisi Organize Sanayi Bölgesi’ndeki  fabrikaları ziyaret etti. . Vali, sanayi tesislerinin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali “Her geçen gün büyümesini devam ettiren  Sanayi Bölgemize yapılan yatırımlar vatandaşlarımız için yeni iş  sahaları demektir. Bu konuda bizler de üzerimize düşen görevi yerine  getirmek için elimizden  gelen gayreti  göstereceğiz” dedi. İnternet haberi, 12 Nisan 2017 (Düzenlenmiştir.)Yukarıdaki haberde valinin hangi alandaki çalışmalara destek verdiği yer almaktadır? “Çocuk kokusu…………………. kokusundandır”Yukarıdaki Hadis_i Şerifte boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?  Dünya’nın en içteki katmanı hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi Ahi teşkilatının özelliklerinden değildir?  Yeryüzü olarak da adlandırılan, insanların yaşadığı katman hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir