Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Hareket halindeki sağa dönen bir otomobil hangi hareketi yapar?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Hareket halindeki sağa dönen bir otomobil hangi hareketi yapar? sorunun cevabı "yön değiştirme" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

"Kuşlar, masmavi gökyüzünde uçuyor." cümlesinde "masmavi" kelimesi gökyüzünün hangi özelliğini belirtiyor? Sivrisinek alayla vızıldamış: “Öyle, öyle işte!” demiş. “Senden daha güçlüsü olur mu bu dünyada? El, ayak sende, akıl sende, çalışmak sende, yazı sende, kitap sende, bilgi-buluş sende, geriye ne kaldı bende?” Sivri sineğe göre bu dünyada en güçlü varlık kimdir? Mitoz bölünme ile ilgili aşağıdakilerdenhangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v.) için söylenemez?  Aşağıdakilerin hangisi Tarih öncesi devirlerden değildir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurlar, kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz kaç gün devam etmesi hâlinde çekilme isteğinde bulunmuş sayılırlar?  It was the last day of the year. Canan was walking along Yıldız Street when she saw a lottery ticket seller. He wanted to sell her a ticket. She bought one. When Canan arrived at home, her mother was cooking the New Year dinner and her father was helping her. Then, the doorbell rang and her  grandparents arrived. Ten minutes later, her uncle and her aunt appeared with her cousins Irmak and Esen. After dinner, the parents were having coffee when the children left the table to watch the lottery results on TV. Unfortunately, Canan didn’t win anything. Who were the first guests? Krokiye göre park, pazarın hangi yönünde yer almaktadır? Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi hem görsel hem de işitsel özellik taşır?            Tanım: Kendi kendini yönetme yeterliliğinde ol mayan milletler bir süre büyük bir devlet tarafından   yönetilecektir.Buna manda ve himaye denmiştir.          Durum: Erzurum Kongresi'nde manda ve himaye sistemi reddedilmiştir.               Buna göre Erzurum Kongresi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?              Balkan Savaşları sonucunda yapılan antlaşmalarla Edirne ve Kırklareli Türkiye’ye Kavala    Bulgaristan’a Yanya Selanik ve Girit Adası Yunanistan’a verilmiştir. Bu durumun yol açtığı ve günümüze kadar süre gelen sorun aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi iki hecelidir?