S:1

Topu yukarı atıp tutan birinin topa uyguladığı kuvvetle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Topu yukarı atıp tutan birinin topa uyguladığı kuvvetle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Topun şeklini değiştirmiştir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur? Bilim adamının yaşamında mutluluğun her şekli vardır. Yeteneklerini sonuna değin kullandığı bir iş vardır; yalnızca kendisince önemli olmakla kalmayıp hiçbir şey anlamadıkları zaman bile halk tarafından önemli sayılan sonuçlar elde etmektedir. Bu bakımdan bilim adamı sanatçıdan daha şanslıdır. Halk bir resmi ya da şiiri anlamadığı zaman, bunun kötü bir resim ya da şiir olduğu yargısına varabilir; ama görecelik teorisini anlamadığı zaman bunu anlamaya eğitiminin yetmediği sonucuna varır. Bunun için Einstein (Aynştayn) saygın ve mutludur, en büyük sanatçı ise tavan arasında titrer ve mutsuz olur. Parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? 1- Good evening2- Good afternon3- Good nightHangisi yanlış yazılmıştır? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Polenlerin dişicik tepesine yapışması olayına ne ad verilir? Peygamberimizin doğumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisisöylenemez? Telefonun günlük yaşamımıza faydalarından biridir? Az gelişmiş ülkelerde ........................ sektöründe çalışan insan sayısı daha fazladır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Taif dönüşü Cebrail Peygamberimize, Ey Allahın Resûlü! Emir ver de bu kavmi yok edeyim! dedi. Peygamberimiz (s.a.v.) ise o anda şöyle dua ediyordu:...Allahım! Sen kavmime doğru yolu göster, onlar bilmiyorlar.Bu olay peygamberimizin hangi özelliğini anlatmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi iyi bir makalede bulunması gereken özelliklerden değildir? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında, harcama yetkisi ve yetkilisi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır? 0,15dm, 150mm ve 1,5 m uzunluklarını küçükten büyüğe sıralanmış hali hangisidir? Sorumluluk sahibi bir birey,I. Kendi kararlarını verebilir.II. Her işte kendi yararını gözetir.III. Sözlerinin etkisini düşünerek konuşur.davranışlarından hangilerini yapar? I. SıcaklıkII. BasınçIII. Hava ile temasYukarıdakilerden hangileri hazır gıdaların raf ömrüne etki eden etmenlerdendir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konmaz? Annemizin ve babamızın kardeşlerinin çocukları bizim neyimizdir? Yer kabuğunu oluşturan kayaçları ve mineralleri inceleyen bilim adamlarına ne ad verilir? - Mektup- Telgraf- Dergi- Gazete Yukarıdaki iletişim araçları hangi iletişim türüne örnektir? Belirtilen telefon numaralarından hangisi acil durumlarda aranacak telefon numaralarından birine ait değildir? Aras ve Kura nehirleri aşağıdakilerden hangisine dökülmektedir? Milli Mücadele döneminde benimsenen; * Misak-ı Milli * Misak-ı İktisadi gibi anlayışların ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir arada yaşamayı zorlaştıran olumsuz davranışlar arasında yer almaz? Peygamberimizin ilk eşi kimdir ? Dinimize göre iyiliği emredip kötülükten de uzak olmak aşağıdakilerden hangisi ile niştelendirilir? Aşağıdaki haklardan hangisi güvence altına alınmazsa diğer hakların korunmasının bir anlamı kalmaz? Yeryüzünde herhangi bir noktanın Ekvatora olan uzaklığına ne ad verilir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisini sıktığımızda şekil değişikliği oluşturamayız? Kuran-ı Kerimin Allah tarafından korunup günümüze kadar bir değişikliğe uğramadan geldiği mesajını veren ayet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ahirete gerektiği gibi inanmış birinden beklenen davranış ve tutumlardan değildir? Çevresi 28 cm olan bir karenin alanı kaç cm2dir? A: Would you like some coke? B: No, thanks. - - - - coke. - - - - I were rich, I wouldnt work. Tarihi Kırkpınar Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri kapsamında her yıl yapılan yağlı güreşler hangi ilimizde yapılmaktadır ? Buz, su ve su buharının hâl durumu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru gösterilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi adil davranan birinin özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi annemizin akrabalarından değildir? Bitkideki çiçekler toplanırsa bitki aşağıdakilerden hangisini gerçekleştiremez? Hangisi iribaş ile ergin kurbağa arasındaki farklardan birisi değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir