Sor

Evinimizde hangi sorumlulukları üstlenebiliriz?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Evinizdeki sorumluluklarınız, evin büyüklüğüne ve aile yapınıza göre farklılık gösterebilir. Ancak, evinizdeki bazı sorumluluklar şunları içerebilir:

✔ Ev temizliği, evdeki herkesin ortak sorumluluğudur. Herkes, evin temizliğine katkıda bulunabilir. Örneğin, herkes kendi odasını düzenli tutabilir veya ortak alanları temizleyebilir.

✔ Yemek yapmak ve evdeki yemekleri planlamak, evdeki herkesin sorumluluğudur. Herkes, yemek yapmaya katkıda bulunabilir veya yemek yapma sırasını paylaşabilir.

✔ Evin ihtiyaçları için yapılan alışverişler de evdeki herkesin sorumluluğundadır. Alışveriş listesi hazırlamak ve ihtiyaçlar doğrultusunda alışveriş yapmak, evdeki herkesin ortak görevidir.

✔ Evin bahçesi varsa, bahçe işleri de evdeki herkesin sorumluluğundadır. Bahçe sulama, çim biçme veya bitki bakımı gibi işler, evdeki herkesin ortak sorumluluğudur.

✔ Evin enerji kullanımı, evdeki herkesin sorumluluğundadır. Elektrik, su ve doğal gaz kullanımını azaltmak için herkesin dikkatli olması ve tasarruflu davranması gerekmektedir.

✔ Evdeki eşyaların bakımı ve onarımı da evdeki herkesin sorumluluğundadır. Herkes, evdeki eşyaların düzenli bakımını yapabilir veya tamir ihtiyacı olan eşyaları tamir ettirebilir.

Evinizdeki sorumluluklarınız, evdeki herkesin katkısı ile daha da kolaylaşabilir. Herkesin ortak sorumluluk alması, evdeki işlerin daha hızlı ve verimli şekilde yapılmasını sağlayacaktır.
1

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme; nerede doğduklarına, kim olduklarına, cinsiyetlerine, dinlerine ya da kökenlerine bakılmaksızın bütün çocukların haklarını tanımlamaktadır.İfadesinde çocuk haklarının hangi yönü vurgulanmaktadır?

 • A ) Evrenselliği
 • B ) Geçerliliği
 • C ) Uygulanabilirliği
 • D ) Güvenirliği

2

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • A ) Muhtarı belediye başkanı seçer.
 • B ) İli belediye başkanı yönetir.
 • C ) Vali ilçeyi yönetir.
 • D ) Zabıta ekipleri maaşlarını belediyeden alır.

3

Türkiye kaç tane coğrafi bölgeye ayrılmıştır?

 • A ) 3
 • B ) 5
 • C ) 7
 • D ) 9

4

Bir ilçede bulunan yerel yöneticiler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • A ) Vali, Kaymakam
 • B ) Kaymakam, Muhtar
 • C ) Belediye Başkanı, Kaymakam
 • D ) Belediye başkanı, Vali

5

Aşağıdaki yöneticilerden hangisi seçimle işbaşına gelmez?

 • A ) Milletvekili
 • B ) Muhtar
 • C ) Vali
 • D ) Belediye başkanı

6

Aşağıdakilerden hangisi eğitsel ve sosyal etkinliklere örnek verilemez?

 • A ) Şiir dinletileri düzenlemek
 • B ) Spor karşılaşmaları düzenlemek
 • C ) Tiyatro etkinlikleri yapmak
 • D ) Ödev yapmak

7

Ülkemizde yerel seçimler kaç yılda bir yapılır?

 • A ) 5
 • B ) 4
 • C ) 3
 • D ) 2

8

Çocuk Hakları Sözleşmesi ne göre çocuk aşağıdakilerden hangisinde ailesinden alınır?

 • A ) Çocuk okula gönderilmezse.
 • B ) Çocuğun istemesi halinde.
 • C ) Ana ve babası kötü davranırsa.
 • D ) Devlet isterse.

"Evinimizde hangi sorumlulukları üstlenebiliriz?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Çocuk hakları nelerdir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.