Sor

Sorumluluk sahibi bireylerin günlük hayattaki davranışlarına hangi örnekleri verebilirsiniz?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Düzenli olarak ev işleri yapmak: Sorumluluk sahibi bireyler, ev işleri konusunda düzenli ve istikrarlı bir şekilde yardımcı olurlar. Örneğin, evdeki eşyaları düzenli tutmak, yemek yapmak, bulaşık yıkamak gibi görevleri yaparlar.

Okula zamanında gitmek ve ödevlerini yapmak: Sorumluluk sahibi bireyler, okula zamanında gitmek ve ödevlerini düzenli bir şekilde yapmak için çaba gösterirler. Bu, öğrenme sürecinde ilerleme sağlamak için önemlidir.

Kendi sağlıklarına dikkat etmek: Sorumluluk sahibi bireyler, sağlıklarına dikkat ederler. Bu, düzenli olarak egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, yeterli uyku almak gibi sağlıklı yaşam tarzı tercihlerinde bulunmak anlamına gelir.

Başkalarına yardım etmek: Sorumluluk sahibi bireyler, başkalarına yardım etmekten çekinmezler. Örneğin, arkadaşlarına veya aile üyelerine yardım etmek, hayvanları beslemek gibi davranışlarda bulunurlar.

Doğayı korumak: Doğayı korumak, sorumluluk sahibi bir davranıştır. Örneğin, çöpleri doğaya atmayarak çevremizi temiz tutabiliriz.

Kendi sağlığına dikkat etmek: Sorumluluk sahibi bir birey, kendi sağlığına dikkat eder ve düzenli olarak egzersiz yapar, sağlıklı beslenir ve uyku düzenine dikkat eder.

Arkadaşlarına yardımcı olmak: Sorumluluk sahibi bir birey, arkadaşlarına yardımcı olur ve onların ihtiyaçlarına cevap verir.

Trafik kurallarına uymak: Trafik kurallarına uymak, sorumluluk sahibi bir davranıştır. Örneğin, yaya geçidinden geçmek veya kırmızı ışıkta durmak gibi.

Hayvanları korumak: Hayvanları korumak, sorumluluk sahibi bir davranıştır. Örneğin, sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı olmak veya hayvanlara zarar vermemek gibi.

Bu davranışların hepsi, sorumluluk sahibi bireylerin günlük hayattaki davranışlarına örnek olarak gösterilebilir. Sorumluluk sahibi davranışlar, her yaşta insanın hayatında önemlidir ve herkesin bu davranışları sergilemesi gerekmektedir.
1

Çocuk haklarının korunması ile ilgili, ülkemizdeki çalışmaları yürütmekte olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
 • B ) Sağlık Bakanlığı
 • C ) UNESCO
 • D ) TBMM

2

Okulumuz öğretmenlerinden Selda hanımın nikahını................................ kıydı. Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) belediye başkanı
 • B ) milletvekili
 • C ) vali
 • D ) kaymakam

3

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • A ) Muhtarı belediye başkanı seçer.
 • B ) İli belediye başkanı yönetir.
 • C ) Vali ilçeyi yönetir.
 • D ) Zabıta ekipleri maaşlarını belediyeden alır.

4

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan birisi değildir?

 • A ) Oyun oynamak.
 • B ) Çevremizi temiz tutmak.
 • C ) Derse zamanında girmek.
 • D ) Başkalarının haklarına saygı göstermek.

5

Yerel yönetimle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Yerel yönetim birimlerindeki yöneticilerimiz seçimle göreve gelirler.
 • B ) İlçe, belde ve köylerimizde yerel yöneticilerimiz yer almaktadır.
 • C ) Köyler yerel yönetim birimlerimizdendir.
 • D ) Yerel yöneticilerimiz okullarımızın yönetiminde de söz sahibidir.

6

Aşağıdakilerden hangisi mahalleyi yönetir?

 • A ) Kaymakam
 • B ) Belediye başkanı
 • C ) Muhtar
 • D ) Vali

7

Aşağıdaki yöneticilerden hangisi seçimle işbaşına gelmez?

 • A ) Milletvekili
 • B ) Muhtar
 • C ) Vali
 • D ) Belediye başkanı

8

Cumhuriyetimiz, kurulduğu günden bu yana iç ve dış düşmanların saldırılarıyla karşı karşıya kalmıştır.
Bu saldırılardan sonuncusuna ne zaman teşebbüs edilmiştir?

 • A ) 15 Temmuz 2015
 • B ) 15 Temmuz 2016
 • C ) 16 Temmuz 2015
 • D ) 16 Temmuz 2016

"Sorumluluk sahibi bireylerin günlük hayattaki davranışlarına hangi örnekleri verebilirsiniz?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Okuldaki sorumluluklarınızı yerine getirmediğinizde hangi sonuçlarla karşılaşırız?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.