Sor

Çalışmak zorunda bırakılan çocuklar hangi haklarından yararlanamazlar?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Çalışmak zorunda bırakılan çocuklar, çocuk hakları sözleşmesi kapsamındaki birçok haktan yoksun kalabilirler. Bu haklar arasında aşağıdakiler yer alabilir:

Eğitim hakkı: Çalışmak zorunda bırakılan çocuklar, düzenli bir eğitim alamayabilirler ve okul hayatından mahrum kalabilirler.

Sağlık hakkı: Çalışmak zorunda bırakılan çocuklar, sağlık hizmetlerine erişimlerinde zorluklar yaşayabilirler.

Oyun ve dinlenme hakkı: Çalışmak zorunda bırakılan çocuklar, yeterli zamanları olmadığı için oyun ve dinlenme haklarından yoksun kalabilirler.

Ayrımcılık yapmama hakkı: Çalışmak zorunda bırakılan çocuklar, cinsiyet, ırk, din, dil, etnik köken gibi nedenlerle ayrımcılığa maruz kalabilirler.

İş güvenliği ve sağlığı hakkı: Çalışmak zorunda bırakılan çocuklar, tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri için iş güvenliği ve sağlığı haklarından yoksun kalabilirler.

İnsan onuru ve özgürlüğü hakkı: Çalışmak zorunda bırakılan çocuklar, insan onuru ve özgürlüğü haklarına saygı gösterilmediği için mağdur olabilirler.

Aile Hakkı: Çalışmak zorunda bırakılan çocuklar, aile hakkından yararlanamazlar. Çünkü, çalışma koşulları nedeniyle aileleriyle vakit geçiremezler veya ailelerinden ayrılmak zorunda kalırlar.

İş Güvenliği ve Korunma Hakkı: Çalışmak zorunda bırakılan çocuklar, iş güvenliği ve korunma hakkından yararlanamazlar. Çünkü, genellikle tehlikeli işlerde çalışırlar ve çalışma koşulları yeterli koruma sağlamayabilir.
1

Aşağıdakilerden hangisi ili yönetir?

 • A ) Kaymakam
 • B ) Belediye başkanı
 • C ) Başbakan
 • D ) Vali

2

Aşağıdakilerden hangisi, yerel yönetim birimleri arasında yer almaz?

 • A ) il özel idaresi
 • B ) bakanlıklar
 • C ) belediyeler
 • D ) muhtarlıklar

3

İstiklal Marşı'mız ile ilgili verilen dizelerden hangisi milletimizin bağımsızlığa verdiği önemi doğrudan vurgular?

 • A ) Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
 • B ) Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
 • C ) Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
 • D ) Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?

4

Cumhuriyetimiz, kurulduğu günden bu yana iç ve dış düşmanların saldırılarıyla karşı karşıya kalmıştır.
Bu saldırılardan sonuncusuna ne zaman teşebbüs edilmiştir?

 • A ) 15 Temmuz 2015
 • B ) 15 Temmuz 2016
 • C ) 16 Temmuz 2015
 • D ) 16 Temmuz 2016

5

Egemenlik kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Yurt
 • B ) Ulusal
 • C ) Millet
 • D ) Hakimiyet

6

Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından değildir?

 • A ) Eğitim görmek
 • B ) Askerlik yapmak
 • C ) Barınma hakkı
 • D ) Sağlık hakkı

7

Aşağıdakilerden hangisi aile büyüklerimize karşı bir sorumluluktur?

 • A ) Bayramlarda aile büyüklerimizin elini öpmek.
 • B ) Sınıfta parmak kaldırarak konuşmak.
 • C ) Arkadaşlarımıza nazik davranmak.
 • D ) Nöbetçi öğretmenin uyarılarını dikkate almak.

8

Yerel seçimler kaç yılda bir yapılır?

 • A ) 2
 • B ) 4
 • C ) 5
 • D ) 10

"Çalışmak zorunda bırakılan çocuklar hangi haklarından yararlanamazlar?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Çocukların barınma, beslenme ve sağlık hizmetlerinden faydalanmaları için neler yapılabilir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.