Sor

Çocuk hakları nelerdir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Çocuk hakları
✔ Her çocuğun doğuştan eşit haklara sahip olması ve herhangi bir ayrımcılığa uğramaması.

✔ Her çocuğun sağlıklı bir yaşama hakkı vardır. Bu hak, sağlıklı bir çevre, temiz su, yeterli beslenme ve tıbbi bakım hizmetlerini içerir.

✔ Her çocuğun eğitim alma hakkı vardır. Eğitim, çocukların gelişimlerine katkı sağlar ve gelecekteki iş hayatlarına hazırlar.

✔ Her çocuğun fiziksel, duygusal ve cinsel istismardan korunma hakkı vardır. Ayrıca, çocukların savaş, doğal afetler, kötü muamele ve ihmal gibi durumlardan korunması da önemlidir.

✔ Her çocuğun düşüncelerinin ve fikirlerinin dinlenmesi ve kararlara katılım hakkı vardır. Çocukların kendilerini ifade etmeleri ve topluma katkı sağlamaları önemlidir.

✔ Her çocuğun aile yaşamı ve ailesiyle bir arada olma hakkı vardır. Bu hak, aile birliğinin korunması ve çocukların aileleriyle sağlıklı ilişkiler kurmalarını içerir.

✔ Dinlenme, oyun ve boş zaman: Her çocuğun dinlenme, oyun ve boş zaman geçirme hakkı vardır. Bu hak, çocukların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunmalarını içerir.

✔ Ayrımcılığa uğramama hakkı

✔ Düşüncelerini özgürce ifade etme hakkı

✔ Yaşama ve sağlık hakkı

✔ Gidilen ülkede korunma hakkı

✔ Eğitim ve çalıştırılmama hakkı

✔ Spor yapma hakkı
1

Toplumu oluşturan en küçük yapı taşı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Okul
 • B ) Köy
 • C ) Mahalle
 • D ) Aile

2

I – Kendi kendini özgürce yönetebilme
II – Dış işlerinde başka devletlere bağlı olmama
III – Bireylerin özgürlüklerini rahatça kullanabilme
IV – Toprak bütünlüğünün bulunmaması
Yukarıdakilerden hangisi bağımsız bir ülkenin özelliklerindendir?

 • A ) I ve II
 • B ) I ve IV
 • C ) I ,II ve III
 • D ) II ve III

3

Atatürk'ün yapmış olduğu işlerden hangisi ‘'Egemenlik ulusundur.'' sözünü kanıtlar?

 • A ) Sakarya Savaşı'nın kazanılması
 • B ) Yeni Türk alfabesinin kabulü
 • C ) Cumhuriyetin ilan edilmesi
 • D ) Şapka kanunu

4

Çocuk Hakları Sözleşmesi olsa da bazı çocuklar verilen haklardan yararlanamıyor.
Aşağıdaki çocuklarla ilgili verilen durumlardan hangisi yukarıdaki açıklamaya örnektir?

 • A ) Aslı'nın oynamak istediği oyuncağı oynaması
 • B ) Buse'nin sağlıklı besinler tüketmesi
 • C ) Ali'nin istediği işte çalışması
 • D ) Murat'ın ailesi ile seyahate çıkması.

5

Aşağıdakilerden hangisi eğitsel etkinliklere gitme sebeplerimizden biri değildir?

 • A ) Arkadaşımız istediği için
 • B ) İlgi ve yeteneklerimizi keşfetmek için
 • C ) Kendimizi geliştirmek için
 • D ) Yeni bilgiler öğrenmek için

6

Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'de korunma ile ilgili haklar arasında yer almıştır?

 • A ) Bilgi ve beceri kazandırılması
 • B ) Kültürel etkinliklere katılması
 • C ) Kendini ilgilendiren konularda söz hakkı verilmesi
 • D ) Kötü alışkanlıklardan uzak tutulması

7

Aşağıdakilerden hangisi muhtar olabilmek için aranan şartlardan değildir?

 • A ) Bir üniversite mezunu olmak.
 • B ) Yirmi beş yaşını doldurmuş olmak.
 • C ) Yüz kızartıcı suç işlememek olmak.
 • D ) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

8

Çocuk Hakları Sözleşmesi, 20 Kasım 1989'da Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 142 ülke tarafından imzalanarak 1990'da yürürlüğe girmiştir. Her yıl 20 Kasım günü bütün ülkelerde Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanır.
Verilen bilgilerden hangisine ulaşılabilir?

 • A ) Çocukların çalıştırılmasının önüne geçilmiştir.
 • B ) Dünyadaki bütün ülkeler sözleşmeye uymaktadır.
 • C ) Sözleşmenin uygulanmasını Türkiye de kabul etmiştir.
 • D ) Çocuk hakları günü her beş yılda bir kutlanır.

"Çocuk hakları nelerdir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Çocukların barınma, beslenme ve sağlık hizmetlerinden faydalanmaları için neler yapılabilir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.