Sor

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Harita İşaretleri Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Haritalarda; yer şekilleri, nehirler, göller, şehirler, deniz ve karalar olduğu gibi gösterilmez. Çeşitli işaretler kullanılır. Haritalarda verilmek istenen bilgiler, haritanın bir köşesinde, bu işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren tabloya yer verilmektedir. Bu tabloya harita anahtarı(lejant) denir.

Fiziki haritalarda deniz seviyesine yakın olan yerler yeşil ve yeşilin tonları ile yüksek dağlar kahverenginin tonlarıyla gösterilir.

Haritalarda genellikle deniz ve göller, mavinin tonlarıyla gösterilmektedir. Derinliği az olan yerler açık mavi ile daha derin yerler koyu mavi ile gösterilir.

Akarsular haritalarda koyu mavi ile gösterilir. Fiziki­ haritalarda yükseltiler­ koyu­ yeşilden­ kahverengiye,­ derinlikler­ ise­ açık ­maviden ­koyu maviye ­doğru ­değişen ­renk ­tonlarıyla­ ifade ­edilir. ­
1

Ergin ve Güray farklı şehirlerde yaşamaktadır. Ergin'in yaşadığı şehirde güneş batmış, Güray'ın yaşadığı şehirde ise batmak üzeredir.
Buna göre Ergin'in yaşadığı şehir, Güray'ın yaşadığı şehrin hangi yönündedir?

 • A ) Kuzey
 • B ) Batı
 • C ) Doğu
 • D ) Güney

2

1) Doğal bitki örtüsü korunmalıdır.
2) Yamaçlar ağaçlandırılmalıdır.
3) Yüksek ses oluşturulmamalıdır.
Yukarıdaki önlemler aşağıdaki afetlerden hangisini önlemek için yapılır?

 • A ) Yangın
 • B ) Heyelan
 • C ) Çığ
 • D ) Deprem

3

Aşağıdakilerden hangisini deprem çantasına koymamıza gerek yoktur?

 • A ) El feneri
 • B ) Bisküvi
 • C ) Diş fırçası
 • D ) Pilli radyo

4

* Toprağın su ve rüzgar etkisiyle taşınması sonucu oluşur.
* Verimli tarım arazileri yok olur.
* Çoraklaşma başlar.
Yukarıdaki ifadeler hangi afeti anlatmaktadır?

 • A ) Heyelan
 • B ) Sel
 • C ) Çığ
 • D ) Erozyon

5

Aşağıdakilerden hangisi ormanların yararlarından değildir?

 • A ) Çevreyi güzelleştirir.
 • B ) Havayı temizler.
 • C ) Sel ve erozyona neden olur.
 • D ) Yakacak ve kereste ihtiyacımızı karşılar.

6

Deprem anında aşağıdaki eylemlerden hangisini yapmamalıyız?

 • A ) çömelme
 • B ) kapanma
 • C ) bir yere tutunma
 • D ) yürüme

7

Gece ormanda yolunu arayan bir kişi, ağaç gövdesinde gördüğü yosuna bakarak hangi yönü bulabilir?

 • A ) Doğu
 • B ) Kuzey
 • C ) Batı
 • D ) Güney

8

Yeryüzündeki çukurları ve yükseklikleri göstermek için hazırlanan haritalar hangileridir?

 • A ) Siyasi
 • B ) İklim
 • C ) Maden
 • D ) Fiziki

"4.Sınıf Sosyal Bilgiler Harita İşaretleri Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Ana ve Ara Yönler Hangileridir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.