S:1

Sivas ilimiz hangi coğrafi bölgede yer alır?

Sivas ilimiz hangi coğrafi bölgede yer alır? sorunun cevabı "İç Anadolu" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
My friends love freedom and nature. That’s why they - - - -. Balıkesir, Bursa ve Bilecik mermer yataklarının bulunduğu illerimizdendir. Bu durum bu illerin arazilerinin jeolojik geçmişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturur? 50 kilogram şekeri 5 koliye eşit bölersek kaç koli gerekir? Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinden biri değildir?    İsmail 84 metrelik ipi 7 eş parçaya ayırdı. İpin her bir parçası kaç metredir? Sevdiği yazarın kasabaya geleceğini duyunca ku- laklarına inanamadı. Son iki yıldır sanat şenlikleri düzenleniyordu kasabalarında. Bu yıl bazı yazarlar da çağrılmıştı. Okurlarıyla söyleşi yapacaklar, kitaplarını imzalayacaklardı.Bu metindeki altı çizili öge aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisidir? Hakan Bey: İlk görev yerimizde kışlar çok sert ve soğuk, yazlar ise serin ve yağışlı geçmekteydi. Şimdi yaşadığımız şehirde ise kışları ılık, bitki örtüsü gür ve her mevsim yağışlı geçmektedir.Hakan Bey’in görev yaptığı şehirler sırasıyla aşağıdakilerden hangileri olabilir? “(Öyle) Bir fitneden sakının ki aranızdan yalnız haksız- lık edenlere erişmekle kalmaz (hepinize erişir)...” (Enfâl suresi, 25. ayet)Bu ayette verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? ’’Ekmek, su, aş bulmak gecikebilir.         Temele taş bulmak gecikebilir,        Devlete baş bulmak gecikebilir.        Adalet gecikmez tez verilmeli,’’ şiirde belirtilen en temel öğe aşağıdakilerden hangisidir? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az kaç yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’ nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyle Devlet memurluklarına atanabilirler? Aşağıdakilerden hangisi turizmin kültürel etkilerindendir? Aşağıdakilerin hangisinde ulama yoktur? Reichenbach’a göre, bilimselliğin ölçütü olgulara dayanan doğ- rulanabilirliktir. Doğrulanabilme veya yanlışlanabilme özelliğine sahip olan önermeler anlamlıdır. Doğrulanamayan önermeler an- lamsız bilim dışıdır.Aşağıdakilerden hangisi anlamsız önermeye örnektir? Bir aile, tonu 1500 TL olan kömürden 1 yıl boyunca 1 ton 300 kg harcamıştır.Bu ailenin yıllık kömür maliyeti kaç TL dir? Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre “Sosyal Etkinlikler Kurulu”nda aşağıdakilerden hangisi yer almaz? "Bütün gün, seni bekleyip durduk." cümlesinde hangi kelime zamir görevindedir? “Sakın ha, yolda top .......” Cümlesinin sonuna, aşağıdaki kelimelerden hangisi gelirse anlamlı olur?  751 Sayısının yüzler ve onlar basamağındaki rakamların  basamak değeri farkı kaçtır?                       Ses dalgaları boyuna dalgalardır. Yayılması için ortama ihtiyaç vardır.Buna göre ses hangi ortamda yayılamaz? Aşağıdakilerden hangisi krokinin özelliği değildir? “Zorunlu olarak ülkemize göç etmiş insanlara .................. gibi davranmalıyız”Yukarıda verilen cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Belirli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin oluş-turduğu topluluğa popülasyon denir.Bu tanımlamaya göre,I. Bir popülasyonu oluşturan bireyler başka bir popülasyonla aynı bölgeyi paylaşabilir.II. Popülasyondaki tüm bireylerin genetik yapıları farklı olmak zorundadır.III. Bir popülasyondan ayrılan bireyler farklı bir yerde popülasyon oluşturabilir.verilenlerden hangileri doğrudur? Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur? I. Preveze Deniz ZaferiII.   Ridaniye SavaşıIII.  İstanbul’un FethiIV. Kıbrıs’ın FethiVerilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’ in kişilik özelliklerinden biri değildir? Allah’ın en güzel (99 isim) isimlerine ne denir? Hendek Savaşındaki ihaneti nedeniyle Medine’den sürülen kabile hangisidir? 59 ile 483 arasında kaç doğal sayı vardır? Aşağıdaki maddelerden hangisinin hacmi en fazladır? Gözde 8 yaşındadır. Abisi Gözde' den 9 yaş büyük olduğuna göre Gözde’ nin abisi kaç yaşındadır? (I) Mehmet Rauf, Servetifünun romancılarının en ba- şarılılarındandır. (II) Çoğunlukla aşk üzerine yazılar kaleme almıştır. (III) Edebiyat dünyasında ‘‘Eylül’’ adlı romanıyla tanınmıştır. (IV) Eylül, edebiyatımızın ilk psikolojik romanı olarak kabul edilir eleştirmenler tarafından. (V) Bu romanda, yasak ve acıklı bir aşkın şiirsel, derinlikli anlatımına tanık oluruz.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?  İslam, dini tekeline alan ve insanların üzerinde hâkimiyet kuran din adamları sınıfının varlığını tanımaz. İnsanla Allah arasında aracı kabul etmez. Herkes Allah’adoğrudan ulaşabilir. Kişi sahip olduğu doğru inanç ve iyi amellerle Allah’ın rızasını kazanır ve kurtulur.Bu metinde İslam’ın reddettiği anlayış aşağıdakilerden hangisidir? Makarna soframıza ulaşıncaya kadar hangi aşamalardan geçer?      Bayram günleri yaşadığım mutluluğu unutamam. Yeni elbiselerimi ve ayakkabılarımı giyer, anne ve babamla bayramlaştıktan sonra kendimi sokağa atardım. Kapı kapı dolaşıp el öperdim. Bir sürü şekerim olurdu. Bazen harçlık da verenler olurdu. Hemen bakkala koşup, topladığım harçlığı bitirirdim. Yukarıdaki parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Temiz bir çevrede yaşayabilmek “Çevremizi temiz tutalım!” demekle değil çevreyi temiz tutmakla olur.   Bu cümleye anlamca yakın olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?   Hangi seçenekteki kelimelerle anlamlı bir cümle yapılabilir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? İlimiz  Batman 37’ Doğu Meridyeni ve 41’kuzey paraleli üzerinde yer almaktadır.İlimizin Başlangıç meridyenine (Greenwich) zaman farkı ve Başlangıç paraleline(Ekvator) olan uzaklığı ne kadardır? Bugün tanesi 36 TL olan oyuncaktan 495 adet satıldı. Kaç TL para kazanıldı Aşağıdakilerden hangisi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir