Sor

4. Sınıf Sosyal Bilgiler İtilaf ve İttifak Devletleri Hangileridir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

1. Dünya Savaşı'nın Sebepleri Avrupa devletleri arasındaki ekonomik rekabet silahlanma yarışı ,ham madde ve sömürge arayışı gibi sebepler sonucu I. Dünya Savaşı çıktı.

Osmanlı Devleti ,Birinci Dünya Savaşı’nda dört cephede savaştı.

İtilaf ve İttifak Devletleri Hangileridir?

- İtilâf (Anlaşma) Devletleri :İngiltere, Fransa, Rusya İtalya, Yunanistan

- İttifak (Bağlaşma) Devletleri: Almanya, Avusturya-Macaristan, Osmanlı Devleti ve Bulgaristan

1. Dünya Savaşı'nın Sonuçları: Birinci Dünya Savaşı’nı , İttifak Devletlerinin yenilmesi nedeniyle Osmanlı Devleti de yenik sayıldı.

Birinci Dünya Savaşı’nı İtilaf Devletleri kazandı. Osmanlı İmparatorluğu savaşa Almanya ile beraber katılmıştı. Almanya ile beraber savaşı kaybettik.

I. Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ile Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzaladık.

Birinci Dünya Savaşında birçok cephede savaşlar yapıldı. En şiddetli çarpışmalar Çanakkale Cephesinde oldu. Mustafa Kemal bu cephede düşmana karşı birçok zaferler elde etti. Atatürk askerlerine Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum emrini Çanakkale Savaşı sırasında vermiştir.
1

Ebru, önceleri başarısız olduğu matematik dersini özverili bir şekilde çalışarak geçmiştir.
Bu durumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklayabiliriz?

 • A ) Bir konudaki becerilerimizi çok çalışarak geliştirebiliriz.
 • B ) Farklılıklar, insanları birbirinden ayırır.
 • C ) İnsanların çeşitli temel ihtiyaçları vardır.
 • D ) İnsanlar, cinsiyet ve yaşları yö­nünden birbirinden farklıdır.

2

Bireyler, toplumun en önemli unsurlarındandır. Bireylerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Tüm bireyler aynı özelliklere sahiptir.
 • B ) Bireyler arasında bazı farklılıklar vardır.
 • C ) Toplum, bireylerden oluşur.
 • D ) Bireysiz toplum düşünülemez.

3

Aşağıda verilen cümleler doğru ise başında bulunan yay ayraç içine D yanlış ise Y yazınız.
(....) Yeni kimlik belgesinin ön yüzünde elektronik çip vardır.
(....) Her bireyin T.C. kimlik numarası farklıdır.
(....) Beste yapmak yetenek gerektiren bir davranıştır
(....) Resim yapmak, müzik dinlemek ve bisiklete binmek temel ihtiyaçlarımızdır

 • A ) YDDY
 • B ) YYDY
 • C ) YDYY
 • D ) YDDD

4

Bize özgü duygu ve.................................... bireysel farklılıklarımızdandır. cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

 • A ) davranışlarımız
 • B ) sözlerimiz
 • C ) eşyalarımız
 • D ) düşüncelerimiz

5

Aşağıdakilerden hangisi olumlu duygularımızdan biri değildir?

 • A ) mutluluk
 • B ) sevgi
 • C ) kıskançlık
 • D ) sevinç

6

 • I. Çok heyecanlı bir insanım.
 • II. Kısa boylu hafif kilolu bir kişiyim.
 • III. İnsanlara güvenirim.
 • IV. Düz kumral saçlıyım.
Yukarıda verilenlerin hangileri fiziksel özelliklerimizdendir?

 • A ) I. ve II.
 • B ) II. ve III
 • C ) II. ve IV
 • D ) I. ve III

7

Bir insanın kendisini karşı taraftaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlayabilmesine ................ denir.
cümlesinde verilen boşluğa, aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

 • A ) Sempati
 • B ) Duygu
 • C ) Empati
 • D ) Merhamet

8

Beş par­ma­ğın be­şi bir ol­maz. ata­sö­zü aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­siy­le il­gi­li­dir?

 • A ) Doğa Sevgisi
 • B ) Bi­rey­sel fark­lı­lık
 • C ) Okul Sevgisi
 • D ) Sorumluluk

"4. Sınıf Sosyal Bilgiler İtilaf ve İttifak Devletleri Hangileridir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Sözlü Tarih Çalışmasının Aşamaları Nelerdir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.