S:1

Kimlik kartlarımızı hangi resmi kurumdan alırız?

Kimlik kartlarımızı hangi resmi kurumdan alırız? sorunun cevabı "Nüfus müdürlüklerinden" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bir canlıyı oluşturan birimlerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Cebimde 30 liram vardı. Annem 28 lira, babam 20 lira verdi. Kaç liram oldu? XIX. yüzyılda Osmanlı topraklarından geçen seyyahlar, gördüklerini şu şekilde anlatmıştır: “... Adalet ve hukuk yoluyla toplum düzenini sağlayan Türkler, Hıristiyan ve Müslüman farkı gözetmeksizin adaleti herkese eşit olarak tatbik ederler. Belli başlı kadıların masalarında İncil ve Tevrat birlikte bulunur. Hıristiyanları İncil, Yahudileri Tevrat üzerine yemin ettirirler.Seyyahın anlatımından hareketle, Osmanlı toplumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? • Ekosistemlerin dengesinin korunması• Doğal güzelliklerin korunması• İnsan etkisinin azaltılmasıDoğal güzelliklere sahip olan bir bölgede verilenlerin gerçekleştirilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması en uygun olur? Aşağıdakilerden hangisi Hititlerin Asnadolu Uygarlığı’na katkılarından biri olamaz? ’’Babam, yardımsever, eli açık bir insandır.’’Cümlesindeki altı çizili kelime grubunun anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Dinimiz  İslam ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum yılı ile Samsun’a çıktığı tarihin toplamı kaçtır?  Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Dünya’ nın katmanları içten dışa doğru sıralanmıştır?   Ülkemizin millî, manevi ve tarihî değerleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin görevleri arasındadır? Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?  Aşağıdakilerden hangisi itikadi mezheplerden biridir? • Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan atma ümitleri yok oldu.•  Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kanıtlandı.Verilen özellikler hangi savaşın sonuçlarıyla ilgilidir? A(8, 6) noktası, denklemi -3x + ay - 6 = 0 olan doğrunun üzerinde olduğuna göre a kaçtır? Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor;Lakin vatandan ayrılışın ızdırabı zor.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu dizelerdeki herhangi bir sözcüğün karşıt anlamlısı değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiili biten bir eylemi anlatıyor? Hangisi bisiklet, kaykay ve paten kullanırken alınması gereken önlemlerden biri değildir?  Aşağıdakilerden hangisi insanların doğaya verdiği zararlardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesinin sorularından değildir? Selamlaşmak aramızdaki .......................arttırır.Seçeneklerden hangisinin boşluğa gelmesi uygun değildir? Vekâlet sözleşmesinin konusu, aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına Y” yazınız.(...) Demokratik bir toplumda insanlar birlikte yaşama kültürüne sahip olmalıdır.(...) Anlaşmazlıklar yaşadığımızda yalnızca kendi hakkımızı gözetmeliyiz.(...) Uzlaşı sürecinde doğru iletişim önemlidir.(...) Kendimizden başkasını ilgilendirmeyen konular da uzlaşı gerektirir.(...) Sorunlarımızı uzlaşı ile çözmezsek yeni sorunlar ortaya çıkabilir.  Allah, insanları iyiliği ve kötülüğü seçip-seçmeme konusunda özgür bırakmıştır. Aklı olan insan, iyiyi ve kötüyü iradesiyle seçebilen; yaptığı seçimden dolayı de sorumlu tutulan bir  varlıktır.Verilen açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  I- Pasarofça Antlaşması ile başlar, Patrona Halil İsyanı ile biter.II- İlk defa Avrupa’ya gelişmeleri takip etmek için elçi gönderdik.III- İlk defa çiçek aşısı yapıldı.IV- Yeniçerilerden tulumbacılar (itfaiye) ocağı oluşturuldu.Yukarıda sözü edilen Osmanlı devri aşağıdakilerden hangisidir? Hava filtresi belirli bir zamanda değiştirilmez ise motor nasıl bir karışımla çalışır? Dinimizin anne karnındaki bir ceninin hayatını sonlandırmayı yasaklaması aşağıdakilerin hangisiyle ilişkilendirilebilir?  TBMM açıldıktan sonra egemenlik hakkının kayıtsız, şartsız millete ait olduğunu kabul etmiştir. Buna rağmen millet egemenliği ile bağdaşmayan saltanata dokunulmamış; Milli Mücadelenin sonuna kadar saltanat varlığını devam ettirmiştir.M. Kemal’in saltanatın varlığına bir süre karşı çıkmamasının nedeni ne olabilir?   Müslümanların oruç tutmakla yükümlü olduğu aydır. Hicri takvimin dokuzuncu ayıdır ve Kur’an-ı Kerim bu ayda inmeye başlamıştır.Yukarıda tarifi yapılan ay aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta doğru kullanılmıştır? Aşağıdakilerin hangisi “tanım” cümlesidir? Mustafa hastahaneye gitmiştir. Yapılan tahliller sonucu vücudunda atık maddelerin biriktiği görülmüştür. Mustafa, özellikle hangi besin grubunu tüketerek vücudunu temizlemelidir? Young computer programmer, Mark Zuckerberg and his roommates founded the well-known social networking website, Facebook in February, 2004 while Mark was studying Psychology at Harvard University. In the beginning, they just planned to create a website for students at the university so they can contact each other for educational purposes. For that reason, they limited the number of users to university students. But a few years later, Facebook became a global Internet phenomenon and Mark became the youngest billionaire in the world.Who were the Facebook users in the beginning? Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Sivas Kongresi’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi milli mücadele hareketinin ulusal iradeye dayandırılmak istendiğinin en önemli kanıtıdır?  Kara kelimesinin eş anlamlısı nedir? Şamran adı verilen kanalları yaparak tarımda sulamayı kolaylaştıran, inanışlarına göre ölülerini kaya mezarların içine koyan Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?  Duran bir cisme kuvvet uyguladığımızda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle gerçekleşmez? İslamiyet’ten önce Orta Asya da en geniş sınırlara ulaşan ve Türk birliğini sağlayan devlet aşağıdakilerden hangisidir? "Teyzesini çok severdi çünkü..............."cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle devam edebilir?  Aşağıdaki adlardan hangisi bir çocuğa “Coğrafi ögelerle ilgili adlar” verilebilecek adlardandır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir