Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Ankara / Keçiören
Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yerleştirme Şekli Merkezi/Yerel
Tercih Kodu ---
Kontenjan Sayısı ---
Okulun Taban Puanı 378.1118
Güncel Yüzdelik Dilimi 17.96
Okulun Kontenjan Türü Kız/Erkek
Okulun Pansiyonu Yok
Okulun Eğitim Süresi 4 Yıl
Okulun Yabancı Dili İngilizce
Devlet okulu mu? Evet
Proje Okulu mu?
Okula Bilgi Ekle Sık Sorulan Sorular

Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ankara ili Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bir okuldur.

Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2020-2021 eğitim öğretim yılında 2020 LGS başvuru kılavuzunda bir değişiklik olmazsa Merkezi/Yerel Sınav Puanı ile öğrenci alacak. Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni tercih edebilmeniz için Milli Eğitim Bakanlığının her yıl yapacağı 8. Sınıf LGS Sınavına girmeniz gerekiyor.

Merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılır. Merkezî sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanına (OBP), 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanına (YBP), okula özürsüz devamsızlık durumuna, tercih önceliğine ve öğrencinin yaşına bakılarak yerleştirme yapılır.

Aşağıdaki tabloda Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin son üç yıllık taban puanını ve yüzdelik dilimini inceleyebilirsiniz. Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi LGS taban puanı ve yüzdelik dilimini yıllara göre sürekli olarak güncel tutuyoruz.

  Alanlarımız

 • Sağlık Hizmetleri Alanı
İSTATİSTİKİ BİLGİLERİ
Okulun Son Üç Yıllık Taban Puanı
Yüzdelik Dilim Bilgisi
Yıl Taban Puanı Yüzdelik Dilimi
2019 378.1118 17.96
2018 310.9469 17.72
2017 404.1494 -
Okulumuz, Sağlık Bakanlığına bağlı olarak Laboratuvar Teknisyenliği alanında yardımcı sağlık personeli yetiştirmek amacıyla, 1990 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. 03.03.2006 tarih ve 26069 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5450 sayılı "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Milli Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" la Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiştir. 1993-1994 eğitim ve öğretim yılında ilk mezunlarını veren okulumuz 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında 21. dönem mezunlarını verecektir. Okulumuza 2007-2008 eğitim ve öğretim yılından itibaren hemşirelik bölümü de açılmıştır. Okulumuzda şu anda:
 • 1. Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği
 • 2. Hemşirelik
 • 3. Acil Tıp Teknisyenliği olmak üzere üç alan bulunmaktadır.
Mezun olan öğrencilerimiz vasıflı bir eleman olarak kolay iş bulma imkânına sahiptir. Mezunlarımızın 2 yıllık Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarına sınavsız geçiş hakları vardır ve tamamına yakını bu okullara yerleşmektedir.Okulumuzun hizmet binası Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bazı üniteleriyle müşterek kullanılmaktadır. Binanın kullanım hakkının %70 i okulumuza, % 30 u da hastaneye aittir. Okulumuzda 1 Müdür, 1 Müdür Başyardımcısı,3 Müdür Yardımcısı, 57 Öğretmen, 1 Ayniyat Saymanı, 1 Memur ,1 Şoför ve 3 hizmetli olmak üzere toplam 68 personel görev yapmaktadır. Okulumuzda;10 Derslik, 3 Laboratuvar, 2 Teknik Oda, 1 BT Sınıfı, 1 Kütüphane, 1 Konferans Salonu, 1 Rehberlik Servisi, Kantin bulunmaktadır.

Okulumuzda tam gün tam yıl öğretim yapılmaktadır. Öğrenci mevcudu 361 olup, öğrenciler 24 kişilik sınıflarda öğrenim görmektedirler.

Öğrencilerimiz okulumuzda bulunan "Hematoloji", "Biyokimya", "Mikrobiyoloji" laboratuarlarında ve "Teknik Sınıf" ta derslerini yapmakta, 11.ve 12. sınıflarda da işletmelerde beceri eğitimi almaktadırlar. Bunun sonucu olarak öğrencilerimiz, hem bir üst öğrenime, hem de iş hayatına tam donanımlı olarak hazırlanmaktadır.

Çalışma hayatına başlayan ya da işletmelerde beceri eğitimine giden öğrencilerimizle ilgili işletme yetkililerinden veya çalıştıkları birimlerden olumlu intibalar alınmaktadır.Ayrıca okulumuzda Tam Yıl, Tam Gün eğitim kapsamında, yetişkinlere meslek edindirme eğitimi olarak"Yaşlı ve Hasta Bakımı , İlk Yardım ve İlk Müdahale" kursu verilmektedir.

Öğrencilerimiz huzurlu bir ortamda eğitim ve öğretim görmektedir.Okulumuzda disiplin olayları sebebi ile sene kaybı olan ciddi vakalar yaşanmamıştır. Okulumuzda disiplinsizlik ve devamsızlık problemleri bulunmamaktadır. Bu durum velilerin ve çevrenin takdiri ile karşılanmaktadır.

Vizyon Verdiği mezunları ile kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında tercih edilen sağlık personelleri yetiştirmek.

Misyon Türk Milli Eğitimi´nin Temel Amaçları doğrultusunda, alanında teorik ve pratik bilgilerle donanmış, Türk Milletinin değer yargılarını yaşamına geçirmiş, Temel insan haklarına saygılı, bireysel ve ekip hizmeti anlayışını kavramış sağlık personeli yetiştirmek.
 • Öğretmen :52
 • Rehber Öğretmen :1
 • Öğrenci :410
 • Derslik :11
 • BT Sınıfı :1
 • Kütüphane :1
 • Konferans Salonu :1
 • Atölye-İşlik :6
 • Öğretim Şekli :TAM GÜN
 • Kantin :1
 • Bahçe :1
 • Saatler 08:30-18:05
Okulun YGS/LYS Başarı Durumu
 • 2013-2014 %80
 • 2014-2015 %69
LYS'de Öğrenci Yerleştirme Yüzdesi
 • 2013-2014 %28
 • 2014-2015 %15
 • Tel 0312 356 30 66
 • Fax 0312 357 79 37
Kuşcağız Mahallesi Gazeller Caddesi No3 Keçiören/ ANKARA
  http://keciorenibnisina.meb.k12.tr
Bu okula 26 yorum yapıldı. Sizce bu okul niçin tercih edilmelidir? Bir yorum yaparak bu okulu tercih edecek veli ve öğrencilere yardımcı olabilirsiniz!.
 • Hakaret ve küfür içerikli ifadeler kullanmayın.
 • Açık, değerli ve dürüst bilgiler yayınlayın.
 • Hem olumlu, hem de olumsuz yönlerini belirtmeye çalışın.
 • Diğer kullanıcılara karşı nazik olun.
 • Yorumlarınızın yararlı ve bilgilendirici olmasına özen gösterin.

Tanıtım Kartı

İl Ankara
İlçe Keçiören
Tel 0312 356 30 66
Fax 0312 357 79 37
Web http://keciorenibnisina.meb.k12.tr
Adres:

Kuşcağız Mahallesi Gazeller Caddesi No3 Keçiören/ ANKARA

 • Geç gelme birinci ders saa için belirlenen süre ile sınırlıdır. Ancak her beş defa geç kalma yarım gün devamsızlıktan sayılır. Bu sürenin dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır.
 • Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli ve süresi ders yılı başında öğretmenler kurulunca kararlaşrılarak veli ve öğrencilere duyurulur.
 • Günlük toplam ders saanin 2/3 ü ve daha fazlasına gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri, eğim ve araşrma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerekren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaşrma yoluyla eğimlerine devam eden özel eğim ihyacı olan öğrenciler ve özel eğim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım alna alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaşrma/bütünleşrme yoluyla eğimlerine devam eden özel eğim ihyacı olan öğrenciler ve özel eğim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır

Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir

 • 85,00 - 100 > Pekiyi
 • 70,00 - 84,99 > İyi
 • 60,00 - 69,99 > Orta
 • 50,00 - 59,99 > Geçer
 • 0 - 49,99 > Başarısız

Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin haalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır. Naklen gelen öğrencilerin yılsonu başarı puanı hesaplanırken yeni oluşacak haalık ders saa sayısı toplamı esas alınır. Yılsonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

 • İki dönem puanının aritmek ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70
 • İşletmelerde beceri eğimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmek ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir

Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla;

 • Tüm derslerden başarılı olan,
 • Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer.
 • Birinci fıkradaki şartları taşımakla birlikte yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.

Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıa başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.

Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci dönemin ilk haası, ikinci dönemin ilk haası ile son iki haası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarandan yapılır. Sınav tarihleri ve görevlendirilecek öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde haa içerisinde yapılacak şekilde planlanır. Gerekğinde cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sını hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek mesleki eğim merkezine, Açık Öğrem Lisesine, Mesleki Açık Öğrem Lisesine veya Açık Öğrem İmam Hap Lisesine kayıtları yapılır. Mesleki eğim merkezinde öğrenim görenlerden ikinci defa sınıf tekrar etme durumuna düşen öğrencilerin kayıtları Açık Öğrem Lisesine, Mesleki Açık Öğrem Lisesine veya Açık Öğrem İmam Hap Lisesine yapılır.

Okuldan mezun olamayan 12 nci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğrem yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Ustalık sınavında başarısız olan öğrenciler beceri sınavı esaslarına göre sorumluluk sınavlarına alınır. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğrem yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğrem Lisesine, Mesleki Açık Öğrem Lisesine veya Açık Öğrem İmam Hap Lisesine kayıtları yapılır

Merkezî Yerleştirme, Merkezi Sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile meslekî ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılan yerleştirmedir.

Evet. e-Okulda kayıtlı öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okulları tercih edebilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur.

Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yerleştirme yapılır. Merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla;

 • Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne,
 • 8’inci sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,
 • 7’nci sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,
 • 6’ncı sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,
 • 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına,
 • Tercih önceliğine,
 • Öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.

Merkezi Sınava giren öğrenciler, Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamladıktan sonra, Merkezi Sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabilirler.

Bu sayfada yer alan Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin başarı durumu ve istatiski bilgileri de dahil olmak üzere tüm bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sayfalarında paylaştığı içeriklerden ve Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin resmi web sayfasından alınmıştır.

İçeriğe eklemeye çalıştıklarımız: Bu sayfamızda Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanı ve yüzdelik dilimi yer almaktadır. Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yorumları okuayabilir, Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin başarıları, formalarını, pansiyon ve iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerin korunması açısından şehven paylaşılmış olan içeriklerin kaldırılması için lütfen bize sorubak2013@yahoo.com.tr adresimizden bildiriniz. İlgili içerik en kısa sürede kaldırılacak veya düzeltilecektir. Sorubak.Com ile iletişim için tıklayınız

81

İl

9000

Okul

80000

Yorum