Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi

Aydın / Kuşadası
Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi
Yerleştirme Şekli Merkezi Sınav
Tercih Kodu ---
Kontenjan Sayısı ---
Okulun Taban Puanı 404.1617
Güncel Yüzdelik Dilimi 12.00
Okulun Kontenjan Türü Kız/Erkek
Okulun Pansiyonu Yok
Okulun Eğitim Süresi 4 Yıl
Okulun Yabancı Dili İngilizce
Devlet okulu mu? Evet
Proje Okulu mu?

Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi Aydın ili Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bir okuldur.

Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi 2020-2021 eğitim öğretim yılında 2020 LGS başvuru kılavuzunda bir değişiklik olmazsa Merkezi Sınav Puanı ile öğrenci alacak. Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi'ni tercih edebilmeniz için Milli Eğitim Bakanlığının her yıl yapacağı 8. Sınıf LGS Sınavına girmeniz gerekiyor.

Merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılır. Merkezî sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanına (OBP), 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanına (YBP), okula özürsüz devamsızlık durumuna, tercih önceliğine ve öğrencinin yaşına bakılarak yerleştirme yapılır.

Aşağıdaki tabloda Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi'nin son üç yıllık taban puanını ve yüzdelik dilimini inceleyebilirsiniz. Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi LGS taban puanı ve yüzdelik dilimini yıllara göre sürekli olarak güncel tutuyoruz.

İSTATİSTİKİ BİLGİLERİ
Okulun Son Üç Yıllık Taban Puanı
Yüzdelik Dilim Bilgisi
Yıl Taban Puanı Yüzdelik Dilimi
2019 404.1617 12.00
2018 330.8329 12.86
2017 452.3547 15.74
Okul binası Hayırsever İşadamı Hüsnü UÇAR tarafından anne ve babası adına yaptırılmış, "Makbule Hasan Uçar Lisesi" adıyla genel lise olarak 2004 yılında eğitim-öğretime başlanmıştır. Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi ise bakanlığımızın 09 Temmuz 2009 tarih ve 2235 sayılı kararıyla Makbule Hasan Uçar Lisesi binasının üst katında 2 şube olarak 2009-2010 öğretim yılında "Kuşadası Anadolu Öğretmen Lisesi" adıyla açılmıştır. Bakanlığımızın 09.09.2009 tarih ve 7949 sayılı onaylarıyla Makbule Hasan Uçar Lisesi adlı genel lisenin kademeli olarak kapatılması kararı alınmıştır. Aydın İl Milli eğitim Komisyonunun 15.10.2009 tarih ve 2009-2010/1 sayılı kararıyla okulumuzun adı "Makbule Hasan Uçar Anadolu Öğretmen Lisesi" olarak değiştirilmiştir. 2011-2012 Öğretim yılında son mezunlarını vererek kapanması gereken genel lisenin mevcut öğrencilerinin tamamı 2010-2011 öğretim yılı sonunda Şehit Kaya Aldoğan Lisesine nakil yapılmış ve 2011-2012 öğretim yılı itibariyle okul binası tamamen okulumuza ait olmuştur. Bakanlığımızın Anadolu Öğretmen Liselerinin kademeli olarak Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu Liselerine dönüştürülmesi kararına istinaden, okulumuzun pansiyonun olmaması nedeniyle "Anadolu Lisesi"ne dönüştürülmesi teklif edilmiştir. Bakanlığımızın 05/06/2014 tarih ve 83203306/10.03/2288835 sayılı Makam onaylarıyla okulumuz "Anadolu Lisesi"ne dönüştürülen okulumuza, Aydın Valiliğinin 24/06/2014 tarihli ve 86174507/105/2610371 sayılı Olurlarıyla "Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi" adı verilmiştir.

2 Şube 60 öğrenci ile eğitim-öğretime başlayan okulumuz ilk defa 2013 yılında mezun vermiştir. Mezun öğrencilerimizin ilk yılda %90 ı ilk yılda ise tamamı bir yükseköğretim programına yerleşmişlerdir. Bu oranla ilimizdeki tüm öğretmen liselerinin önünde yer almıştır. Bir öğrencimiz ise 2013 LYS de Türkiye genelinde ilk 1000 içerisinde yer almayı başarmıştır. 2014 mezunları da aynı oranda başarıyı yakalamışlardır.

Vizyon En iyiler tarafından tercih edilen bir okul olmak.

Misyon Her alanda ülkemizin geleceğine yön verecek donanımlı ve özgür düşünceli bireyler yetiştirmek.

Başarılar OKULUN SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİ Sportif Etkinlikler Kız- Erkek Basket ve Voleybol Takımları, Karate, Bilardo, Satranç, Bocca, Badminton, Masa tenisi turnuvaları. Bilimsel Etkinlikler 4006 TUBİTAK Bilim Fuarı, e-konferans ve söyleşiler, TUBİTAK Araştırma Projeleri Yarışmaları, Güneş Saati, Gökyüzü gözlemi Proje Çalışmaları TUBİTAK Orta öğretim Öğrenci Araştırma Projelerine Katılım Ağaçlandırma projeleri, Cep Telefonu Dolapları uygulaması, Zilsiz Eğitim, Üniversite ve Meslek Tanıtım Günleri Yurtdışı Proje Faaliyetleri ERASMUS PLUS " The sons of the Sun" 2015-2017 yılları E-Twining ( Çemberimde Gül Oya )
 • 2015 Başarı yüzdesi :%81
 • 2014 Başarı yüzdesi :%85
 • Tel 0256 612 90 02
 • Fax 0256 612 90 02
Kadınlar Denizi Mahallesi Kasım Yaman 1 Sokak No20 KUŞADASI / AYDIN
  http://kusadasiaol.meb.k12.tr
Bu okula 4 yorum yapıldı. Sizce bu okul niçin tercih edilmelidir? Bir yorum yaparak bu okulu tercih edecek veli ve öğrencilere yardımcı olabilirsiniz!.

Tanıtım Kartı

İl Aydın
İlçe Kuşadası
Tel 0256 612 90 02
Fax 0256 612 90 02
Web http://kusadasiaol.meb.k12.tr
Adres:

Kadınlar Denizi Mahallesi Kasım Yaman 1 Sokak No20 KUŞADASI / AYDIN

 • Geç gelme birinci ders saa için belirlenen süre ile sınırlıdır. Ancak her beş defa geç kalma yarım gün devamsızlıktan sayılır. Bu sürenin dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır.
 • Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli ve süresi ders yılı başında öğretmenler kurulunca kararlaşrılarak veli ve öğrencilere duyurulur.
 • Günlük toplam ders saanin 2/3 ü ve daha fazlasına gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri, eğim ve araşrma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerekren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaşrma yoluyla eğimlerine devam eden özel eğim ihyacı olan öğrenciler ve özel eğim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım alna alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaşrma/bütünleşrme yoluyla eğimlerine devam eden özel eğim ihyacı olan öğrenciler ve özel eğim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır

Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir

 • 85,00 - 100 > Pekiyi
 • 70,00 - 84,99 > İyi
 • 60,00 - 69,99 > Orta
 • 50,00 - 59,99 > Geçer
 • 0 - 49,99 > Başarısız

Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin haalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır. Naklen gelen öğrencilerin yılsonu başarı puanı hesaplanırken yeni oluşacak haalık ders saa sayısı toplamı esas alınır. Yılsonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

 • İki dönem puanının aritmek ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70
 • İşletmelerde beceri eğimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmek ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir

Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla;

 • Tüm derslerden başarılı olan,
 • Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer.
 • Birinci fıkradaki şartları taşımakla birlikte yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.

Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıa başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.

Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci dönemin ilk haası, ikinci dönemin ilk haası ile son iki haası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarandan yapılır. Sınav tarihleri ve görevlendirilecek öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde haa içerisinde yapılacak şekilde planlanır. Gerekğinde cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sını hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek mesleki eğim merkezine, Açık Öğrem Lisesine, Mesleki Açık Öğrem Lisesine veya Açık Öğrem İmam Hap Lisesine kayıtları yapılır. Mesleki eğim merkezinde öğrenim görenlerden ikinci defa sınıf tekrar etme durumuna düşen öğrencilerin kayıtları Açık Öğrem Lisesine, Mesleki Açık Öğrem Lisesine veya Açık Öğrem İmam Hap Lisesine yapılır.

Okuldan mezun olamayan 12 nci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğrem yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Ustalık sınavında başarısız olan öğrenciler beceri sınavı esaslarına göre sorumluluk sınavlarına alınır. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğrem yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğrem Lisesine, Mesleki Açık Öğrem Lisesine veya Açık Öğrem İmam Hap Lisesine kayıtları yapılır

1
Aydın Lisesi
 • Efeler/Aydın

Merkezî Yerleştirme, Merkezi Sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile meslekî ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılan yerleştirmedir.

Evet. e-Okulda kayıtlı öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okulları tercih edebilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur.

Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yerleştirme yapılır. Merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla;

 • Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne,
 • 8’inci sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,
 • 7’nci sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,
 • 6’ncı sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,
 • 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına,
 • Tercih önceliğine,
 • Öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.

Merkezi Sınava giren öğrenciler, Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamladıktan sonra, Merkezi Sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabilirler.

Bu sayfada yer alan Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi'nin başarı durumu ve istatiski bilgileri de dahil olmak üzere tüm bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sayfalarında paylaştığı içeriklerden ve Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi'nin resmi web sayfasından alınmıştır.

İçeriğe eklemeye çalıştıklarımız: Bu sayfamızda Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi taban puanı ve yüzdelik dilimi yer almaktadır. Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi yorumları okuayabilir, Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi'nin başarıları, formalarını, pansiyon ve iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerin korunması açısından şehven paylaşılmış olan içeriklerin kaldırılması için lütfen bize sorubak2013@yahoo.com.tr adresimizden bildiriniz. İlgili içerik en kısa sürede kaldırılacak veya düzeltilecektir. Sorubak.Com ile iletişim için tıklayınız

81

İl

9000

Okul

80000

Yorum