Osmaniye Farabi Anadolu Lisesi

Osmaniye / Merkez

Osmaniye Farabi Anadolu Lisesi
 • Osmaniye Farabi Anadolu Lisesi
  Ekle
 • 53
  Yorum
TANITIM KARTI
Yerleştirme Şekli Merkezi Sınav
İli Osmaniye
İlçesi Merkez
Taban Puanı 375.1537
Yüzdelik Dilimi 9.43
Kontenjan Türü Kız/Erkek
Okulun Pansiyonu Yok
Eğitim Süresi 4 Yıl
Yabancı Dili İngilizce
Devlet okulu mu? Evet
Proje Okulu mu?
Yorum Ekle/Oku LGS Puanı Hesapla
Osmaniye Farabi Anadolu Lisesi bir Proje Okuludur.

Osmaniye Farabi Anadolu Lisesi Osmaniye ili Merkez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı devlet okuludur.

Osmaniye Farabi Anadolu Lisesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı için 2022 LGS başvuru kılavuzunda bir değişiklik olmazsa Merkezi Sınav Puanı ile öğrenci alacak.

Osmaniye Farabi Anadolu Lisesi'ni tercih edebilmeniz için Milli Eğitim Bakanlığının her yıl yapacağı 8. Sınıf LGS Sınavına girmeniz gerekiyor.

Okulun Son 5 Yıllık Kontenjan Bilgisi
2022
0
2021
180
2020
180
Osmaniye Farabi Anadolu Lisesi

(İlk yerleştirme sonuçlarına ait verilerdir.)

Yıl Taban Puanı Yüzdelik Dilimi
2021 375.1537 9.43
2020 418.5617 8.08
2019 - -
2018 - -
2017 - -
Osmaniye Farabi Anadolu Lisesi LGS taban puanı yüzdelik dilim bilgisini yıllara göre arşivliyoruz.
Farabi Anadolu Lisesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle öğrencilerimizin hizmetinde olacaktır. Toplam 24 derslikten oluşan okulumuz, Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumu statüsündedir. İlk yılında sınavla alacağı 180 öğrenci (6 sınıf) ile eğitim öğretim hayatına başlayacaktır.

NEDEN FARABİ ANADOLU LİSESİNİ TERCİH ETMELİSİNİZ?

 • Konforlu ve teknolojik sınıflarda eğitim.
 • Öğrenen ve öğrenmekten mutlu olan öğrenciler.
 • Ezberleyen değil, sorun çözen ve analitik düşünebilen aktif öğrenen bireyler.
 • Her öğrenci için ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sosyal ve kültürel kulüpler.
 • Akademik ve sosyo-duygusal gelişim sürecinin birebir takibi.
 • Öğrenci Koçluğu ve Sınıf Danışmanlığı ile öğrencileri en doğru şekilde tanıma.
 • Uzman rehberlik servisi ile adım adım gelişim ve kariyer planı.
 • Cumartesi ? Pazar kursları ve grup çalışmaları ile tam öğrenme.
 • Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenci durumunu anlık takip edebilme ve aylık veli mektupları ile sağlıklı okul-aile işbirliği.
 • Öğrenci ihtiyaçlarına yönelik öğrenme alanları.
 • Yabancı dil atölyesinde çift Yabancı Dil Eğitimi (İngilizce-Almanca).
Amacımız; güçlü eğitim içeriği ile ülke ve dünya geleceğine yön veren bireyleri yetiştiren kurum olmak; Türk milletinin millî, ahlaki ve kültürel değerlerinin korunmasına önem veren, ülkesini ve dünyayı tanıyan, evrensel düşünebilen, sorumluluk bilinci gelişmiş, insanlığa değer katan, yenilikçi fikirler üretebilen, analitik düşünebilen, üst düzey bilgi ve becerilere sahip mutlu ve öz güveni yüksek bireyler yetiştirmektir.

1) OKULUN EĞİTİM FELSEFESİ

 • Nasıl bir insan yetiştirmesi gerektiğinin bilincinde, öğrencilerinde ne tür özellikler biriktirmesi gerektiğinin farkında olan; bu özellikler ile gençlerin, ailelerin, toplumun beklentilerini de karşılayan,
 • Öğrencilerin ilgi, istek ve motivasyonunun yüksek olduğu eğitim ortamlarında, öğrencinin aktif katılımının sağlandığı,
 • Farklılıkları önemseyen, yaratıcı fikir ve projeler üreten, araştırma ve uygulamaya dayalı eğitim anlayışına sahip,
 • Misyonunu ile Vizyonunu ile Hedefleri ile Stratejilerini belirlemiş,
 • Geçmişinden aldığı güçle geleceği kurgulayabilen, milli ve manevi değerlerimizi benimseten,
 • Öğrenme ortamları oluşturarak öğrenmeyi zor olmaktan çıkarıp zevkli ve ilgi çekici hale getiren,
 • Zenginleştirilmiş öğretim yöntemlerini benimseterek öğrencilerinin yaratıcılıklarını ortaya çıkaran,
 • Teknolojiyi bir amaç olmaktan ziyade bir araç olarak kullanmayı öğreten,
 • Bireysel farklılıkları geliştiren bir anlayışa sahip iyi bir lise.

2) OKULUN FİZİKSEL ŞARTLARI

Lise dönemindeki gençlerin her şeyden önce sağlıklı ve güvenli bir okul ortamına ihtiyaçları vardır. Öğrenciler günün yaklaşık yarısını okulda geçirmektedirler. Bu nedenle:

 • Okulun kolay ulaşılabilir bir konumda olması,
 • Şehrin dışında ama şehre çok yakın olması,
 • Çevresel etkenlerden uzak olması,
 • Öğrencilerin uzun saatler boyunca rahat edebilecekleri, güvenle vakit geçirebilecekleri, fiziksel olanakları mevcut bir yapıya sahip olması,
 • Derslik, laboratuvar, konferans salonu, tiyatro salonu, spor tesisleri, sanat atölyeleri, bilim atölyelerinin yeterli olması,
 • Okulun fiziksel alanları kadar bu alanların temizliği, yemekhane ve güvenlik gibi destek birimleri de ihtiyacı karşılayacak nitelikte olması çok büyük bir avantajdır.

3) OKULUN REHBERLİK VE KARİYER DANIŞMANLIĞI

Lise dönemi, öğrencilerin kendi kimliklerini keşfe çıktıkları bir yolculuktur. Onları bu yolculukta yalnız bırakmadan;
 • Takibin ve sürekliliğin bilincinde olarak öğrencileri aynı değil farklı kılma anlayışına sahip,
 • Aynı zamanda eğitimin sadece öğretmenlerin işinin olmadığı bilinciyle veliyi de aktif hale getiren,
 • Veli ile düzenli iletişim kurularak onlara yönelik eğitim faaliyetleri ile velileri eğitime dâhil eden,
 • Böylece "veli-okul-öğrenci" üçlü sacayağının daha sağlam temellere oturtan,
 • Bireysel rehberlik faaliyetleri ile insanı ve kendini bilen bir anlayışı geliştiren,
 • Yüksek başarı için disiplinin vazgeçilmez olduğunu kavratan,
 • Öğrencileri önce kendi yapacaklarına inandıran, öz güveni aşılayan, sahip oldukları potansiyelleri fark ettiren,
 • Sahte tamamlanmışlık duygusuna kapılmadan ilerlemeyi öğreten,
 • Mesleki rehberlik faaliyetleri ile öğrencilerini bir üst eğitim kurumuna hazırlayan,
 • Kariyer günleri düzenleyerek, ilgi ve kariyer testleriyle öğrenciyi yönlendirerek, üniversite ve bölüm seçimlerine yardımcı olarak öğrenciye kendi kariyer hedeflerini oluşturan,
 • Mesleki gözlem programıyla öğrencilerini kariyer hedeflerine ulaştıran bir rehberlik anlayışıyla hareket eden bir okul.

4) ÖĞRENCİ BAŞARISININ TAKİBİ

 • İyi bir lise, her öğrencinin başarılı olabileceğine inanmalıdır.
 • Lisenin ilk yıllarından itibaren her öğrencinin akademik gelişimi bireysel olarak takip eden,
 • Sürekli gelişim anlayışıyla öğrencilere bireysel hedefler veren,
 • Öğrencilerin hedeflerine yönelik başarı grafiği takip eden,
 • Öğrenci başarısının artırılması gereken derslerde çözümler üreten,
 • Her öğrenciyi başkasıyla değil kendisiyle yarışmaya yönlendiren,
 • Tam öğrenme için pekiştirme ve tekrar amacıyla ihtiyaca göre bireysel veya grup eğitimleri veren bir okul.

5) OKULUN ÇOK YÖNLÜ EĞİTİM ANLAYIŞI

İyi bir lise sadece akademik olarak değil, gencin çok yönlü gelişimi için olanaklar sunmalıdır.
 • Öğrencilerin; yaparak yaşayarak öğrenmesini sağlayan,
 • Spor, sanat ve sosyal alanlarda yeteneklerini geliştiren,
 • Ulusal ve uluslararası proje ve yarışmalarda kendilerinin yönettikleri projeleri sunmalarını sağlayan,
 • İyiliğin bulaşıcı olduğu bilinciyle sosyal yardım projelerine katılımları artıran,
 • Toplum hizmeti çalışmalarına katılımları sağlayan,
 • Öğrencilerin analitik düşünme anlayışlarını geliştiren,
 • Milli ve manevi değerlerini özümsemiş, evrensel düşünceye adapte olmuş, insanlığa katkı sağlayan bireyler yetiştirme gayretinde olan bir okul.
6) OKUMA KÜLTÜRÜ
 • Zenginleştirilmiş kütüphane anlayışıyla kitap okuma, yorumlama, analiz etme ve yazma çalışmaları düzenleyerek öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandıran,
 • Etkin ve düzenlenmiş bir kütüphane ortamı oluşturarak öğrencilerin okumaya karşı ilgilerini en üst seviyeye ulaştırılmaya çalışan,
 • Güncel kitapların kütüphaneye kazandırılması ile öğrencilerin burada geçirecekleri vakitleri artırmaya çalışan bir okul.

7) YABANCI DİL EĞİTİMİ

Yabancı dil eğitimi şüphesiz önem verilmesi gereken konulardan biridir.
 • Yabancı dil eğitimini uygulamalı olarak veren,
 • Güzel Türkçemizi sevdiren ve yabancı dil öğrenmeye karşı olumlu bir tavır geliştiren,
 • En az bir yabancı dilde dört temel beceri alanını "dinleme, okuma, yazma, konuşma" geliştiren.
 • Yabancı dil eğitimini öğrenciyi uluslararası sınavlara hazırlayacak düzeyde veren,
 • Sadece bir dil değil birden fazla yabancı dil bilen bireyler yetiştirme gayretinde olan bir okul.

8) EVRENSEL DEĞERLER

Bir lisenin öncelikli amacı iyi bir insan yetiştirme olmalıdır.
 • Ailesine, çevresine ve ülkesine faydalı bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiş,
 • İnsan haklarına saygılı, farklı kültürlere duyarlı bir eğitim anlayışı geliştiren,
 • Sadece ülkesine değil tüm insanlığa katkı sağlayacak bireyler yetiştirmeyi hedeflemiş,
 • Yaşadığı dünyayı gelecek nesillere miras bırakacağı bilinciyle yaşanabilir temiz bir çevre bırakmayı öğreten bir okul.

9) KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ EĞİTİM KADROSU

İyi bir lise, topluma faydalı, toplumsal değerleri gözeten, etkili iletişim becerileri edinmiş, değişime uyum sağlayabilen, öğrenme kaynaklarına erişme ve bunlardan etkin bir şekilde yararlanma becerilerini kazanmış, bilgi iletişim teknolojilerini verimli kullanabilen, kendisiyle ve toplumla barışık, inisiyatif alan, araştıran, sorgulayan ve eleştirel düşünme becerilerine sahip özgür bireyler yetiştirebilen bir eğitim kadrosuna sahip olmalıdır.
 • Mesleki yeterliliğe sahip ve mesleğini seven,
 • Meslektaşlarıyla, velilerle ve öğrencilerle iletişiminde etik ilkelere bağlı,
 • Okul yönetimi ile işbirliği içinde olan,
 • Kurum kaynaklarını etkili ve verimli kullanan,
 • Topluma karşı pozitif ve aktif rol sergileyen,
 • Sorumluluklarının bilincinde ve bunları yerine getiren,
 • Öğrencilerin beden, ruh sağlığını; fiziksel ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek davranışlardan kaçınan,
 • Mesai ve ders saatlerine titizlikle uyarak etkin ve verimli kullanan,
 • Eğitimci ve mesleki nüfuzunu kullanarak kişisel menfaat sağlamayan,
 • Sevgi, saygı, iyi örnek olma, anlayış ve hoşgörü hasletlerine sahip olan,
 • İnsan haklarına saygı duyarak adil ve eşit davranan,
 • Öğrenciyle ilgili edindiği bilgilerin gizliliğine riayet eden,
 • Kişisel, ailevi ve çevresel nedenlerle yaşadığı sıkıntıları yansıtmayan kişilikte yönetici ve öğretmen kadrosu.
 • Derslik :24
 • Çok Amaçlı Salon :1
 • Spor Salonu :1
 • Kimya Laboratuvarı :1
 • Biyoloji Laboratuvarı :1
 • Fizik Laboratuvarı :1
 • Müzik Sınıfı :1
 • Resim Sınıfı :1
 • Kütüphane :1
 • Saatler08.00 - 15.00
 • Isınma KALORİFER
 • Bağlantı ADSL
 • Yabancı Dil İNGİLİZCE ALMANCA (İkinci Yabancı Dil)
 • Servis Bilgisi Özel Servis
 • Yerleşim Yeri Merkez
 • İl/İlçe Merkezine Uzaklık8 km
 • Kontenjan Bilgileri180
 • Sportif Etkinlikler Futbol, Basketbol, Voleybol oyun alanlarımız mevcut olup öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gereken imkanlar sağlanacaktır.

Osmaniye Farabi Anadolu Lisesi'ne nakil almayı planlıyorsanız Osmaniye Farabi Anadolu Lisesi 9.10.11.12. sınıf boş kontenjan bilgisine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır.

Nakil ve geçişler, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılır. Daha Fazlası için buraya tıklayınız.

Adres: ÇARDAK KÖYÜ MERKEZ MEVKİİ NO 163/3 MERKEZ / OSMANİYE

Tel: 0328 8356546

Fax: 0328 8356546

web: http://farabi.meb.k12.tr

Osmaniye Farabi Anadolu Lisesi ile ilgili 53 yorum yapıldı. Bir incelemede bulunarak bu okulu tercih edecek veli ve öğrencilere yardımcı olabilirsiniz!.
 • Hakaret ve küfür içerikli ifadeler kullanmayın.
 • Açık, değerli ve dürüst bilgiler yayınlayın.
 • Okulun eğitim öğretim faaliyetleri hakkında gerçek bilgiler paylaşın.
[..... ]

Yenilerden okulu gidip gören var mı?

2021-09-01 16:36
 
0
 
0
[İsimsiz]

Yani Farabi Anadolu lisesi yerine sbl konuşmamız artık saçma oluyor bence o yüzden bırakalım. Arkadaş hayalini gerçekleştirmiş ne güzel biz de hayalinizi gerceklestirdik ya da gerçekleştiriyoruz.sbl li arkadaşım kendi okulunda başarılar ama daha okulu bir kere gezme ile bu kadar tanıman ve eleştirmen ne kadar samimi bilmem yeni gelen arkadaşlarımızada hoş geldiniz demek istiyorum zaten okulda soran olursa öğretmenleride dersleride okuluda tanıtırız.( Bu arada sbl li arkadaş okulları gezerken bütün okulları tanimis kendiside eğer bir gün sbl de sınıfta sıkılırsa üzülmesin bahçede ve kampüste gezenleri izleyebilir ve geleceğinin teminatı olan okulunda derslerine girebilir:)) yeni eğitim öğretim yılında başarılar herkese.

2021-09-01 13:04
 
0
 
0
[Sbl öğrencisine]

Okulunuz sosyoloji hukuk tıp vs çıkarabilir ama sosyolojide iş bulabilir misin muamma sokaktan geçen insanlara sosyoloji ne desen nerdeyse çoğu yüzüne öylece bakarlar oysaki toplumun ta kendisini ilgilendiren bu güzel mesleği bilememek üzücü hukuk okumak için ise güzel bir üniversiteye gitmen gerek mesleğini yapabilmen için tıp ise çok zor çıkıyordur sonuçta mat ve fen gerekiyor imkanı olan fazladan ders alır ama sonuçta herkes fazladan imkana sahip değil elindeki olanaklarıyla yetinmek zorundalar hazırlık okuyanların çoğu İngilizceyi nerdeyse her öğrencinin bildiği gibi bitiriyor lar he akıcı konuşmak istiyorsan disiplinli ve programlı olmalısın ona bir şey söyleyemem neyse bunların hepsini geçtim elbette her okulun kusuru vardır ama okul yeni açıldığı için bunu bilemeyiz (bilseydikte zaten söylemezdik sdjk) ve sbl nin puanı daha yüksek diyen öğrenci sana ayrı güldüm tavsiyem okulunuzun sitesine bakıp sonra gelip bizim okulun sitesine bakman farkı anlayacaksındır umarım ve senin gelecegin gram beni etkilemez ne olursan ol tüm bunların toplamında lütfen bana geri kafalılıktan bahsetme hala bir şeyler yazmak istiyorsan git kendi Okulu´nun sitesine yaz bizimkini rahatsız etme

2021-08-31 22:04
 
0
 
0
[Wuhuuu]

Bu okulu bu sene kazandım ama ne kadar şanslı olduğumu şimdi anlıyorum. Kendi okulunu böylesine iyi savunan insanlar (arkadaşlarımızz) olduğu için o kadar şanslıyım ki iyi ki varsınız be FarabiTayfa ✨ <3

2021-08-31 14:27
 
0
 
0
[Sugibidamladamla]

Okulun sosyal aktivite bakımından yetersiz buluyormus puahahahha daha dumanlı yaylasinda piknik yapcaz bu sözü aldım ya unutmam. Ha bide Çanakkale gezisi vardı asla unutmam bide halı saha maçı ooo tamam bu sene baya eglencez ha bide bişi sorcam balon patlatma oyununda kim benim ayağıma bastı çabuk söyleyin ha bu arada oynadığımız voleybol maçı kaç kaç bitmişti bu arada patatesi kim yapmıştı çok güzeldi yine yapsın.

2021-08-31 13:16
 
0
 
0
[Guldurmeyin lütfen jdjdjd]

Okulun kötü yanı ne acaba kütükler mi guldurmeyin lütfen hfjfjdj. Okulun kötü yanı az öğretmen mi ahahahah ne yani 360 öğrenciye 40 öğretmen mi bakacak jdjdjdjfjd.ne yani bizim sayisalimiz mi kötü djdjdj ne yani biz sözel ve esit agirlikta kotumuyuz jdjdjdjd.daha kendi okulunda duşa kabin olmayan labaratuvarlari eksik olan bir okulun öğrencisi boyle mi kotuluyor.
Okulun kötü yanı forması belli olmaması mi djdjdj( o zaman hasan Aybaba da kötü zira öğrenciler forma giymiyebiliyor.) Daha gelmiş bize okula gitmeden naisl okulu bilionuz diyorsun ahaha d
sen ne kadar sbl ge gittin ????

2021-08-31 12:50
 
0
 
0
[İsimsiz]

Okulun forması öğrenciler ile seçilecek diye bir şey duymuştum herhalde öyle olacak ilk soruya cevap vermek istedim. İkincisi kendisi 380 puan alıp hukuk okumak isteyip sbl seçen arkadaş kendisi nasıl 380 ile hukuk istiyorsa çalışıyorsa bizde çalışıyoruz yani hiçbir şüphesi olmasın biz çalışıyoruz ve inşallah kazanacağız.gelmissin buraya okulu kotuluyorsun. Okulun kötü yanlarini söylemiyorsun diyor ve hiç okula görmediğimizi savunuyor ben bu sene iki ay boyunca okula gittim ve okulda sadece kötü yanı olarak çok fazla quiz yapmasiydi (ki bütün 9 ay biyunca vardı bu sistem.)biyoloji hocasının ki iyi ki öyle yapmış. Ayrıca ben de geçen sene 413 puan alan biri olarak söylüyorum ki ben nasıl tıp okumak istiyorsam sen de en tabii şekilde hukuk istersin nereden buluyorsunuz bu kafayı anlamıyorum nasıl sayisalimiz kötüymüş acaba af edersin ama bir sbl öğrencisinden daha iyi sayisalimiz var. (Bu arada gecen sene girsem ben 460 fln alırım demeyin sinir oluyorum öyle tiplere.) Ha bu arada sbl daha iyi ise neden bizi kötülemeye çalışıyorsunuz bunu hasan aybabaya hatta fen lisesine yapan kisileride tanıyorum. Evet dil öğrenmek güzel fakat gelmiş kendi okulunu daha tanımadan bizim okulumuzu eleştiriyorsun. Senin kafayla fen lisesi hariç bütün okullarin sayisali kötü biz neyiz hiç kusura bakma benim de arkadaşlarımın da sayisali gayet iyi.
Peki soruyorum sbl de ne ağırlıklı dersler var sosyal , Türkçe ve edebiyat. Ha bu arada sbl devlet başı yetistiryor diğer okulların patronlarini yetistiriyor diyen bir kafa ben görmemiştim ama 2 sene önce gördüm.

2021-08-31 12:44
 
0
 
0
[Merak ediyorum]

Acaba okulun forması hala belli değil mi? Yani çok merak ediyorum da çok heyecanlıyım bu okulda olacağım için. Ama bana sanki beyaz sarı ve yeşil renkleri olacak gibi geliyor. Çünkü okulun geneli o renklerde. =)

2021-08-31 11:49
 
0
 
0
BENZER OKULLAR
Yorum 7

Tobb Osmaniye Fen Lisesi Sınavla öğrenci alan bir lisedir.

Yorum 4

Kadirli Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesi Sınavla öğrenci alan bir lisedir.

Yorum 22

Düziçi Fen Lisesi Sınavla öğrenci alan bir lisedir.

Yorum 6

Hasan Aybaba Anadolu Lisesi Sınavla öğrenci alan bir lisedir.

Yorum 53

Osmaniye Farabi Anadolu Lisesi Sınavla öğrenci alan bir lisedir.

Yorum 3

Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi Sınavla öğrenci alan bir lisedir.

Bir İnceleme Bırak!

 • Bu okulda mı okuyorsunuz?
 • Bu okuldan mı mezun oldunuz?
 • Bu okulun velisi misinz?
 • Bu okulda öğretmen veya yönetici misiniz?

O halde Osmaniye Farabi Anadolu Lisesi ile ilgili bir iceleme (yorum) ekleyerek bu okulu tercih etmeyi düşünen veli ve öğrencilere yardımcı olabilirsiniz

Kaynaklar:Bu sayfada yer alan Osmaniye Farabi Anadolu Lisesi'nin başarı durumu ve istatistiki bilgileri de dahil olmak üzere tanıtım bölümünde kullanılan tüm bilgiler, okulun resmi web sitesi (http://farabi.meb.k12.tr), MEB (www.meb.gov.tr) ve kullanıcıların iletişim kanallarımız üzerinden gönderdikleri bilgilerden derlenmiştir.

İçeriğe eklemeye çalıştıklarımız: Bu sayfamızda Osmaniye Farabi Anadolu Lisesi taban puanı ve yüzdelik dilimi yer almaktadır. Osmaniye Farabi Anadolu Lisesi yorumları okuyabilir, Osmaniye Farabi Anadolu Lisesi'nin başarıları, formalarını, pansiyon ve iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Osmaniye Farabi Anadolu Lisesi taban puanı 2022

Kişisel verilerin korunması açısından şehven paylaşılmış olan içeriklerin kaldırılması için lütfen bize sorubak2013@yahoo.com.tr adresimizden bildiriniz. İlgili içerik en kısa sürede kaldırılacak veya düzeltilecektir. Sorubak.Com ile iletişim için tıklayınız