S:1

Osmanlı Devletinde vergi vermekle yükümlü olan köylü, kasabalı, konargöçer ve şehirlilerden oluşan sosyal yapıya ne ad verilmiştir?

Osmanlı Devletinde vergi vermekle yükümlü olan köylü, kasabalı, konargöçer ve şehirlilerden oluşan sosyal yapıya ne ad verilmiştir? sorunun cevabı "Reaya " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Dergideki dokuz problemi çözdüm." cümlesinde ön ad (sıfat) olan kelime hangisidir? 2,7 x 0,9 işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Doctor : What is the matter?Mehmet: I have a toothache. - - - -?Doctor : You should brush your teeth regularly. Etik kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmacının özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, sıfat olarak kullanılmıştır? Bir marketten 5 litrelik 4 şişe, 1 litrelik 6 şişe ve 250 mililitrelik 8 şişe su alanbir kişi toplam kaç litre su almıştır? Aşağıda yapılan tanımlardan hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelere uygun verilen cebirsel ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi litre ile ölçülür? 500 sayısının 3/5 i kaçtır? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına (D) yanlış olanın başına (Y) yazınız. ( ) İnsan düşünme özelliği olan akıllı bir varlıktır.( ) Temel haklar başkasına devredilebilir.( ) Yaşama hakkı olmadan diğer haklar kullanılamaz.( ) On sekiz yaşından küçük olan kişiler çocuk olarak tanımlanır. ( ) İnsan çevresine karşı sorumlu olmalı. Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi başak bitiren bir dane gibidir ki, her ba- şakta yüz dane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir...(Bakara suresi, 261. ayet)Bu ayette vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi siber zorbalığa örnek verilemez? XVII. yüzyıl İstanbul isyanları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? This English exam is - - - - than the last one. 9a − 5.(b + 2)Yukarıdaki cebirsel ifadenin a = 4 ve b = 1 için değeri kaçtır? Hazırlık evresi ya da eğitim gerektiren işlerde çalışanların emeğine ne denir? Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır? 1.Kitabı okumaya pek istekli değildi. 2.Vazgeçip oyun oynadı. 3.Biraz okudu ama anlamıyordu. 4.Yine de kitabı eline alıp en son kaldığı yeri açtı. Yukarıdaki cümleleri olayların oluş sırasına koyarsak sıralama nasıl olur? Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisinin katsayılar toplamı 4tür? Aşağıda verilen ayetlerin hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır? Dört yüz üç bin on üç doğal sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal ihtiyaçlarımızdan biri değildir? She is very ........... . She does everything just for herself. She doesnt care about others. She is a doctor. Cevabını veren birisine ne sorulmuştur? Bir inek günde 2 000cl süt veriyorsa; bir haftada kaç L süt verir? Bu işe başlıyorum, akşama kadar bitireceğim. cümlesindeki fiillerin zamanı aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilenlerden hangisi sindirime yardımcı organdır? Trafik ışığı olmayan yerlerde karşıya nasıl geçilir? Arda, kendisine...........almışYukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi yazılabilir? . Bir kişinin iyi Müslüman olduğunu gösteren işaretlerden biri de onun lüzumsuz işlerden uzak durmasıdır.Hz. Peygamber bu hadis ile aşağıdakilerden hangisini tavsiye etmektedir? Çağrışıma bağlı, tamamen olağan veya olağan dışı, hayal gücüne dayanılarak oluşturulan paragraf çeşidi, aşağıdakilerden hangisidir? "Dün bize erken geldiler." cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? Who - - - - the chocolate? Hidrojen bağının suya kazandırdığı özellikler arasında,I. Kaynama noktasının beklenenden daha yüksek olmasıII. İletkenliğinin çok az olmasıIII. Molekülünün polar olmasıhangileri vardır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş seslidir? Yediğimiz bir yemeğin tuzlu olup olmadığını hangi duyu organımızla anlarız? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir