S:1

Osmanlı Devletinde ustalığa yükselen bir kimsenin lonca teşkilatından aldığı dükkân açma yetkisine ne ad verilmiştir?

Osmanlı Devletinde ustalığa yükselen bir kimsenin lonca teşkilatından aldığı dükkân açma yetkisine ne ad verilmiştir? sorunun cevabı "Gedik " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Yeni kimlik kartımıza akıllı kart özelliğini ne kazandırmıştır? Hristiyanlıkta, hayatını dini hizmetlere adamayı gönüllü olarak kabul eden kimselere bazı unvanların verilmesi ayinidir.Hakkında bilgi verilen sakrament aşağıdakilerden hangisidir? 216 + 217 + 218 işleminin sonucu kaçtır? Bizim başkalarına karşı yapmamız gerekenler..............., başkalarının bize karşı yapması gerekenler ................ dır.Boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 507, 135, 226, 347 sayılarından kaç tanesi 140 < ...< 320 ifadesindeki boşluğa yazılabilir? Araçlardaki motorun sesi, insanları rahatsız etmesin diye egzozlara susturucu takılabilir. Böylece motorlu taşıtlardan kaynaklanan ses kirliliği de önlenmiş olur.Aşağıda verilen ulaşım araçlarından hangisine susturucu takmaya gerek yoktur? Türk - İslam devletlerinde, örfi yargı sisteminin başında bulunan hukuk görevlisi, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminde tümevarım metodunu anlatmak için kullanılan örneklerden biridir? Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin jeopolitik önemini azaltır? Aşağıdakilerden hangisi ahirette kul hakkı ile karşılaşacağımız bir durumdur. Ressam Nuri İyem denilince akla ilk gelen, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) Medine'de yaptığı ve halen mezarının olduğu mescididir? Aşağıdaki atasözlerin hangisinde karşıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır? Bir günde 3 TL biriktiren Arda 90 TLyi kaç günde biriktirir? 608 sayısının 9/19' u kaçtır? Kartvizit, broşür, davetiye gibi yayınları hazırlayabildiğimiz program hangisidir? ........................... : Devletin vatandaşlara karşı, vatandaşların devlete karşı olan görev ve hizmetlerinin karşılıklı olarak elektronik iletişim ve işlem ortamlarında kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesidir.Cümlesindeki boşluğa hangisi gelmelidir? Hannah : Lets visit a historic sitethis weekend. Are you in?Michael : Why not? - - - -. Hangisi halkla ilişkilerle ilgili değildir? Aşağıdaki işlemlerden hangisi eldeli toplama işlemi değildir? Bir yerleşim yerinde belediye kurulabilmesi için o yerin nüfusunun en az ne kadar olması gerekir? Kalemlik ve silgi aldım. Cümlesinde hangi kelime türüne örnek yoktur? Alian :- - - - any living rooms in your house?Beric : Yes, there aretwo living rooms.Alian : Where are they?Beric : They are- - - -. Süsten uzak cümlelerle ve en az sözcük ile eksiksiz anlatımı yakalamaya ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan biri değildir? Aynı cins moleküllerden oluşan maddelerle ilgili;I. Homojen yapıda olmaII. Farklı türde atom içermeIII. Sabit basınç altında sabit sıcaklıkta hal değiştirmeyargılarından hangileri kesin doğrudur? Menekşe bitkisiyle aşağıdaki gözlemler yapılmıştır:• Menekşe bitkisi, karanlık ortama alındığındazamanla yeşil yaprakların sarardığı, yeni çıkan yaprakların ise açık sarı veya renksiz olduğu gözlenmiştir.• Bu bitki karanlık ortamdan, güneş ışığı alan ortama alındığında ise açık sarı ve renksiz yaprakların zamanla yeşil renk aldığı, yeni çıkan yaprakların da yeşil renkli olduğu gözlenmiştir.Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Türkçede fiillerin -mak/-mek eki almış hâline mastar denir.Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde mastar kullanılmıştır? Dil kusurlu olursa sözcükler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce, iyi anlatılmazsa yapılması gereken şeyler doğru yapılamaz. Ödevler gereği gibi yapılmazsa töre ve kültür bozulur. Töre ve kültür bozulursa adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine düşen halk ne yapacağını, işin nereye varacağını bilmez.Bu parçada dilin hangi yönü vurgulanmak istenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin Hudeybiye Antlaşmasını ihlal etmelerinin sonuçlarından biridir? Sultan I. Abdülmecit Tanzimat Fermanının ilanından sonra, bu fermana dayanılarak yapılacak bütün yasaları uygulayacağını ve gerekli ıslahatları yapacağına yemin etti.Bu gelişme ile padişah aşağıdakilerden hangisinin üstünlüğünü kabul etmiştir? Dünya barışının sağlanması ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi amacıyla 1945 yılında kurulmuş olan örgüt aşağıdakilerden hangisidir? Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? Aşağıdaki Osmanlı camilerinden hangisi merkezî kubbeli cami planına örnektir? ince sözcüğü hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bilim adamı değildir? Ağaçtan düşen bir elmanın hareket türü aşağıdakilerden hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi sosyal hak ve yardımlardan değildir? Hastalığa gösterdiği sabırdan dolayı, Kuran-ı Kerimin bize örnek gösterdiği peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Picasso: Hiç doğal bir sanat eseri gördünüz mü? İki ayrı şey olan sanat ile doğa aynı şey değildir. Biz sanat yoluyla, nesnelerde doğal durumda bulunmayan şeyi dile getiriyoruz der.Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir