S:1

Osmanlı Devletinde sancakların birleşmesiyle oluşan en büyük yönetim birimine ne ad verilmiştir?

Osmanlı Devletinde sancakların birleşmesiyle oluşan en büyük yönetim birimine ne ad verilmiştir? sorunun cevabı "Eyalet " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Hangi cümlede de bağlacının yazımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapıca basit bir fiildir. Aşağıdaki tarihî eserlerden hangisi ülkemizdebulunmaz? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel çalışmalara başlamadan önce uyulması gereken ilkelerden değildir? Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelike göre eğitim uzmanı kadrosu için görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranan şartlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Alevilik-Bektaşilikte dua kavramı aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir? Kaya, 20 adet çiçeği dörderli buketler yapıyor. Her buketi 10 liradan satıyor.Bu satıştan kaç lira elde eder? Hz. Muhammed (sav), namazı uzun kıldıran bir imamı uyarmış, cemaatte yaşlılar olabileceğini ve zorlanabileceklerini söylemiştir.Bu olay, Peygamberimizin daha çok hangi yönünü göstermektedir? I.1 onluk + 3 birlik = 13II.1 onluk + 2 birlik = 12III.1 onluk + 5 birlik = 16Hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi ailenizdeki sorumluluklarınızdandır? Aşağıdakilerden hangisi, namazın toplumsal faydalarından biri değildir? Bir sınıftaki öğrenciler sıralara 2şerli oturduğunda 8 öğrenci ayakta kalıyor. 3erli oturduğunda ise 2 sıra boş kalıyor. Buna göre bu sınıfta kaç öğrenci vardır? What would you do if you - - - -a millionaire? Bir bardak limonata için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? I. Genetik mühendisliğiII. AstronomiIII. BiyoteknolojiIV. Moleküler biyolojiYukarıda verilen biyolojinin alt bilim dallarından hangileri ziraat uygulama alanı ile ilişkilendirilir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi edilgen bir fiildir? Verilen harflerden hangisi tek başına hece oluşturabilir? I - Dua etmekII - Kurban kesmekIII - Namaz kılmakIV - Sadaka vermekV - Zekât vermekYukarıda verilen ibadetlerden hangileri İslamın şartlarındandır? - - - - namazı haftada bir kez - - - - günü öğle namazının vaktinde cematle kılınır. Namazda önce hutbe okunur. Dördü ilk sünnet, ikisi farz ve dördü de son sünnetolmak üzere toplam on rekattır.Parçadaki boşluklara aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir? Ayhan memleketi Van ile ilgili geniş çaplı bir araştırma yapmak istemektedir.Ayhanın araştırma konuları ve bilgi toplamak istediği kurum eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir? Aşağıda verilenlerden hangisi kanın görevidir? 7744 – 3639 = ?​Yukarıda verilen çıkarma işleminin sonucu kaçtır? Hangisi trafikte sorumlu, saygılı ve sabırlı olmanın örneği olabilir? Aşağıdakilerden hangisinden fosil oluşmaz? Aşağıda verilen kelimelerden hangisi eş sesli bir kelime değildir? Felsefi bilgide, hiçbir şey olduğu gibi kabul edilmez.Felsefi bilginin bu özelliği dinsel bilginin hangi niteliğine ters düşer? 14 çocuk oyun oynarken aralarından 3 tanesi ayrıldı. Oyun oynayan kaç çocuk kaldı? ..................kişi her şeyi en iyi yanından görür. Her durumda iyi bir çıkış yolu görür. Bütün koşulların iyiye gideceğine inanır.Yukarıdaki boşluğa hangi sözcük getirilmelidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bir sununun başlığını gösterimde yukardan sözcük sözcük gelecek şekilde gelebilmesi için aşağıdakilerden hangi yöntem kullanılmalıdır? You .......................... a train at a railway station. 1982 Anayasası'nda aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler arasında düzenlenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi, Batı Trakyanın Yunanistana Katılmalarını engellemek amacıyla kurulan yararlı bir cemiyettir? Osmanlı devletinin kısa sürede büyümesinin, coğrafi konumuyla ilgili olan madde hangisidir? Hangisi TIMAR sisteminin faydalarından biri olamaz? İnsanın temel haklarının kullanımı ne zaman başlar ve biter. Durmak kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Peygamberimizin kız çocukları Fatima ,Rukiye ,Ümmü Gülsüm ve ...................dirBoş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmedlir? 6A7 < 696 ifadesinin doğru olabilmesi için " A " yerine kaç farklı rakam yazılabilir? Do ........ like melon? Sorusunda boş bırakılan yere ne gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir